Адміністрація та Вчена рада факультету

Деканат

ДеканпрофесорРоман Шуст
Заступники декана
з навчально-методичної роботидоцентМар'ян Мудрий
з наукової і навчально-виховної роботидоцентРуслан Сіромський
з наукової і навчально-виховної роботиРоман Тарнавський

Рада факультету

Голова радипрофесорРоман Шуст
Заступник головипрофесорОлексій Сухий
СекретарВолодимир Костишин
Члени радипрофесори:Леонтій Войтович,
Віктор Голубко,
Леонід Зашкільняк,
Степан Качараба,
Наталія Коваліско,
Костянтин Кондратюк,
Роман Сілецький,
Оксана Франко,
Наталія Черниш
доценти:Наталія Білас,
Лев Калиняк,
Володимир Качмар,
Мар'ян Мудрий,
Роман Сирота,
Олег Файда,
Ольга Щодра
студенти:Іванусь Богдан
Тарадей Євгеній
Булат Анастасія
Онисько Назар
Димидюк Дмитро