Адміністрація та Вчена рада факультету

Деканат

ДеканпрофесорСтепан Качараба
Заступники декана
з наукової і навчально-виховної роботидоцентОрислава Калиняк
з навчально-методичної роботиБогдана Сипко
з наукової і навчально-виховної роботидоцентОлександр Целуйко

Рада факультету

Голова радипрофесорСтепан Качараба
Заступник головипрофесорОлексій Сухий
СекретардоцентСтепан Білостоцький
Члени радипрофесори:Леонтій Войтович,
Михайло Глушко,
Віктор Голубко,
Леонід Зашкільняк,
Костянтин Кондратюк,
Юрій Пачковський,
Роман Сілецький,
Роман Шуст
доценти:Зоя Баран,
Наталія Білас,
Андрій Заяць,
Лев Калиняк,
Орислава Калиняк,
Володимир Качмар,
Тетяна Лапан,
Ярослав Онищук,
Роман Сирота,
Олег Файда,
Олександр Целуйко,
Ольга Щодра
Роман Масик,
Богдана Сипко
студенти:Софія Олійник
Софія Олинців
Віра Дутканич
Ігор Лутчин