Адміністрація та Вчена рада факультету

Деканат

ДеканпрофесорРоман Шуст
Заступники декана
з наукової і навчально-виховної роботидоцентОрислава Калиняк
з навчально-методичної роботидоцентМар'ян Мудрий
з наукової і навчально-виховної роботидоцентОлександр Целуйко

Рада факультету

Голова радипрофесорРоман Шуст
Заступник головипрофесорОлексій Сухий
СекретардоцентСтепан Білостоцький
Члени радипрофесори:Леонтій Войтович,
Михайло Глушко,
Віктор Голубко,
Леонід Зашкільняк,
Степан Качараба,
Костянтин Кондратюк,
Юрій Пачковський,
Роман Сілецький
доценти:Зоя Баран,
Наталія Білас,
Андрій Заяць,
Лев Калиняк,
Орислава Калиняк,
Володимир Качмар,
Тетяна Лапан,
Роман Масик,
Мар'ян Мудрий,
Ярослав Онищук,
Роман Сирота,
Олег Файда,
Олександр Целуйко,
Ольга Щодра
студенти:Віталій Сапелюк
Ярина Ворона
Віра Дутканич
Павло Луцик
Ігор Лутчин