Викладачі та працівники

Деканат

деканКАЧАРАБА Степан Петровичдекан
заступник деканаКАЛИНЯК Орислава Теодорівназаступник декана
заступник деканаСИПКО Богдана Володимирівназаступник декана
заступник деканаЦЕЛУЙКО Олександр Петровичзаступник декана

Секретаріат деканату

методист 1 категоріїІВАНКІВ Діана Юріївнаметодист 1 категорії
старший лаборантІрина ПЕНЦАКстарший лаборант
секретарОПАЙНИСТА-МАРІЧКО Марія Юріївнасекретар

Кафедра cоціології

завідувач кафедриПАЧКОВСЬКИЙ Юрій Франковичзавідувач кафедри
професорКОВАЛІСКО Наталія Володимирівнапрофесор
професорЧЕРНИШ Наталія Йосипівнапрофесор
доцентДЕМКІВ Олег Богдановичдоцент
доцент (сумісник)КАЛИНЯК Орислава Теодорівнадоцент (сумісник)
доцентКОЗАЧЕНКО Ольга Олександрівнадоцент
доцентКУДРИНСЬКА Анна Іванівнадоцент
доцентЛАПАН Тетяна Дмитрівнадоцент
доцентСЕНЮРА Оксана Володимирівнадоцент
асистентІЛИК Христина Василівнаасистент
асистентМАРУСЯК Тетяна Сергіївнаасистент
асистентХИМОВИЧ Оксана Степанівнаасистент
асистентХМІЛЬ Ярина Василівнаасистент
спеціалістДЗЯБКА Ірина Романівнаспеціаліст
старший лаборант, асистент (сумісник)МОТ Христина Мирославівнастарший лаборант, асистент (сумісник)

Кафедра археології та спеціальних галузей історичної науки

в.о. завідувача кафедриБІЛАС Наталія Миколаївнав.о. завідувача кафедри
доцентБАУКОВА Анастасія Юріївнадоцент
доцентОНИЩУК Ярослав Івановичдоцент
доцент (сумісник)ПОГОРАЛЬСЬКИЙ Ярослав Володимировичдоцент (сумісник)
доцентСТЕБЛІЙ Наталія Ярославівнадоцент
асистент, старший лаборант (сумісник)ГУМЕННИЙ Віктор Леонідовичасистент, старший лаборант (сумісник)
асистент (сумісник)ШИМАНСЬКИЙ Михайло Мирославовичасистент (сумісник)

Кафедра давньої історії України та архівознавства

в.о. завідувача кафедриЩОДРА Ольга Михайлівнав.о. завідувача кафедри
професорКАПРАЛЬ Мирон Миколайовичпрофесор
професорШУСТ Роман Мар’яновичпрофесор
доцентБІЛОСТОЦЬКИЙ Степан Мироновичдоцент
доцентВІННИЧЕНКО Олексій Олександровичдоцент
доцентДУДЯК Олег Анатолійовичдоцент
доцентДУХ Олег Зіновійовичдоцент
доцентЗАЯЦЬ Андрій Євгеновичдоцент
доцентІЛЬКІВ-СВИДНИЦЬКИЙ Микола Мирославовичдоцент
доцентКМЕТЬ Василь Федоровичдоцент
доцент (сумісник)ЦЕЛУЙКО Олександр Петровичдоцент (сумісник)
лаборантФИЛИПЕЦЬ Марія Назарівналаборант
лаборантЦЮПАК Василина Миколаївналаборант

Кафедра етнології

завідувач кафедриСІЛЕЦЬКИЙ Роман Броніславовичзавідувач кафедри
професорГЛУШКО Михайло Степановичпрофесор
доцентГАЛАЙЧУК Володимир Васильовичдоцент
доцентРАЧКОВСЬКИЙ Григорій В'ячеславовичдоцент
доцентТАРНАВСЬКИЙ Роман Богдановичдоцент
асистент, старший лаборант (сумісник)ГІЛЕВИЧ Ігор Ярославовичасистент, старший лаборант (сумісник)
асистентПУКІВСЬКИЙ Юрій Володимировичасистент

Кафедра історичного краєзнавства

завідувач кафедриГОЛУБКО Віктор Євстафійовичзавідувач кафедри
професорЧУРА Василь Івановичпрофесор
доцентГЕНЕГА Роман Ярославовичдоцент
доцентКАЛИНЯК Лев Дмитровичдоцент
доцентКОГУТ Петро Володимировичдоцент
доцентМАРИСКЕВИЧ Тарас Георгійовичдоцент
доцентМАСИК Роман Володимировичдоцент
доцентМРАКА Ігор Богдановичдоцент
доцентСЕРЕДЯК Алла Володимирівнадоцент
доцентФЕДИК Іван Ігоровичдоцент
старший лаборантШЕЛЕСТАК Лариса Романівнастарший лаборант

Кафедра історії середніх віків та візантиністики

завідувач кафедриВОЙТОВИЧ Леонтій Вікторовичзавідувач кафедри
доцентКАЩУК Олександр Ярославовичдоцент
доцентКОЗЛОВСЬКИЙ Сергій Орлановичдоцент
доцентЛИЛЬО Ігор Миколайовичдоцент
доцентОВСІНСЬКИЙ Юрій Володимировичдоцент
доцентПАРШИН Ілля Леонтійовичдоцент
доцентФАЙДА Олег Васильовичдоцент
старший лаборантГОРЛАЧЕНКО Ольга Миколаївнастарший лаборант

Кафедра історії Центральної та Східної Європи

завідувач кафедриЗАШКІЛЬНЯК Леонід Опанасовичзавідувач кафедри
доцентЛЕШКОВИЧ Наталя Олександрівнадоцент
доцентПОЛЕЩУК Тамара Сергіївнадоцент
доцентСИРОТА Роман Богдановичдоцент
доцентШПИК Ігор Євгеновичдоцент
старший лаборантШЕВЧУК Софія Юріївнастарший лаборант

Кафедра новітньої історії України імені Михайла Грушевського

завідувач кафедриСУХИЙ Олексій Миколайовичзавідувач кафедри
професорКОНДРАТЮК Костянтин Костянтиновичпрофесор
доцентБОДНАР Галина Анатоліївнадоцент
доцентКАЧМАР Володимир Михайловичдоцент
доцентЛУКАЧУК Олена Василівнадоцент
доцентМУДРИЙ Мар'ян Михайловичдоцент
доцентПАВЛИШИН Олег Йосифовичдоцент
доцентПІДКОВА Ігор Зіновійовичдоцент
старший лаборантБУЛКА Марія Богданівнастарший лаборант

Кафедра нової та новітньої історії зарубіжних країн

в.о. завідувача кафедриБАРАН Зоя Анатоліївнав.о. завідувача кафедри
професор (сумісник)КАЧАРАБА Степан Петровичпрофесор (сумісник)
доцентВАСЬКІВ Назар Андрійовичдоцент
доцентКОЗИЦЬКИЙ Андрій Михайловичдоцент
доцент (сумісник)СИПКО Богдана Володимирівнадоцент (сумісник)
доцентСІРОМСЬКИЙ Руслан Богдановичдоцент
доцентТУРМИС Наталія Володимирівнадоцент
старший лаборант, асистент (сумісник)ТИЧКА Ганна-Меланія Ігорівнастарший лаборант, асистент (сумісник)

Археологічний музей

завідувачПОГОРАЛЬСЬКИЙ Ярослав Володимировичзавідувач
зберігач фондівКЛЕБАН Леся Осипівназберігач фондів

Кабінет славістики

лаборантТУЗИК Оксана Романівналаборант

Кабінет спеціальних історичних дисциплін

завідувачШИМАНСЬКИЙ Михайло Мирославовичзавідувач
старший лаборантГАЙДУКЕВИЧ Олена Дмитрівнастарший лаборант

Лабораторія соціологічних досліджень

спеціалістДЗЯБКА Ірина Романівнаспеціаліст
спеціаліст (сумісник)ХМІЛЬ Ярина Василівнаспеціаліст (сумісник)

Навчально-методична лабораторія

завідувачЯКОВЕНКО Майя Емілівназавідувач
інженерСУМИК Ганна Михайлівнаінженер
старший лаборантЮРЕЙКО Павло Степановичстарший лаборант