Викладачі та працівники

Деканат

деканШУСТ Роман Мар’яновичдекан
заступник деканаМУДРИЙ Мар'ян Михайловичзаступник декана
заступник деканаСІРОМСЬКИЙ Руслан Богдановичзаступник декана
заступник деканаТАРНАВСЬКИЙ Роман Богдановичзаступник декана

Секретаріат деканату

методист 1 категоріїІВАНКІВ Діана Юріївнаметодист 1 категорії
старший диспетчерПРОЦИК Галина Василівнастарший диспетчер
секретарІрина ПЕНЦАКсекретар

Кафедра cоціології

в.о. завідувача кафедриКОВАЛІСКО Наталія Володимирівнав.о. завідувача кафедри
професорСУСАК Віктор Івановичпрофесор
професорЧЕРНИШ Наталія Йосипівнапрофесор
доцентБЕНЬ Орислава Теодорівнадоцент
доцентДЕМКІВ Олег Богдановичдоцент
доцентКОЗАЧЕНКО Ольга Олександрівнадоцент
доцентКУДРИНСЬКА Анна Іванівнадоцент
доцентЛАПАН Тетяна Дмитрівнадоцент
доцентРОВЕНЧАК Ольга Адамівнадоцент
доцентСАВЧИНСЬКИЙ Руслан Орестовичдоцент
доцентСЕНЮРА Оксана Володимирівнадоцент
асистент (сумісник)ВАЩИНСЬКА Ірина Іванівнаасистент (сумісник)
асистентХИМОВИЧ Оксана Степанівнаасистент
старший лаборантМОТ Христина Мирославівнастарший лаборант

Кафедра археології та спеціальних галузей історичної науки

завідувачБІЛАС Наталія Миколаївназавідувач
професорБАНДРІВСЬКИЙ Микола Стефановичпрофесор
доцентБАНДРОВСЬКИЙ Олександр Генріховичдоцент
доцентБАУКОВА Анастасія Юріївнадоцент
доцентОНИЩУК Ярослав Івановичдоцент
доцентСТЕБЛІЙ Наталія Ярославівнадоцент
асистент (сумісник)ПОГОРАЛЬСЬКИЙ Ярослав Володимировичасистент (сумісник)
старший лаборантДАНИЛИХА Наталія Романівнастарший лаборант

Кафедра давньої історії України та архівознавства

завідувачЩОДРА Ольга Михайлівназавідувач
професорКАПРАЛЬ Мирон Миколайовичпрофесор
професор (сумісник)ШУСТ Роман Мар’яновичпрофесор (сумісник)
доцентБІЛОСТОЦЬКИЙ Степан Мироновичдоцент
доцентВІННИЧЕНКО Олексій Олександровичдоцент
доцентДУДЯК Олег Анатолійовичдоцент
доцентДУХ Олег Зіновійовичдоцент
доцентЗАЯЦЬ Андрій Євгеновичдоцент
доцентІЛЬКІВ-СВИДНИЦЬКИЙ Микола Мирославовичдоцент
доцентКМЕТЬ Василь Федоровичдоцент
доцентПІДКОВА Ігор Зіновійовичдоцент
доцентЦЕЛУЙКО Олександр Петровичдоцент
старший викладачГРОМОВА Галина Леонідівнастарший викладач
старший викладачЦАРЬОВА Наталія Миколаївнастарший викладач
асистент (сумісник)ГУДИМА Юрій Володимировичасистент (сумісник)
асистентСУББОТІН Володимир Володимировичасистент
асистент (сумісник)ШИМАНСЬКИЙ Михайло Мирославовичасистент (сумісник)
асистентШУКАЛОВИЧ Анна Миколаївнаасистент
асистент (сумісник)ЮРЕЙКО Павло Степановичасистент (сумісник)
старший лаборант, асистент (сумісник)КОСТИШИН Володимир Ярославовичстарший лаборант, асистент (сумісник)

Кафедра етнології

завідувачСІЛЕЦЬКИЙ Роман Броніславовичзавідувач
професорГЛУШКО Михайло Степановичпрофесор
професорФРАНКО Оксана Омелянівнапрофесор
доцентГАЛАЙЧУК Володимир Васильовичдоцент
доцентРАЧКОВСЬКИЙ Григорій В'ячеславовичдоцент
доцент (сумісник)ТАРНАВСЬКИЙ Роман Богдановичдоцент (сумісник)
старший лаборантГІЛЕВИЧ Ігор Ярославовичстарший лаборант

Кафедра історичного краєзнавства

завідувачГОЛУБКО Віктор Євстафійовичзавідувач
професорЧУРА Василь Івановичпрофесор
професорЯКИМОВИЧ Богдан Зіновійовичпрофесор
доцентГЕНЕГА Роман Ярославовичдоцент
доцентКАЛИНЯК Лев Дмитровичдоцент
доцентМАРИСКЕВИЧ Тарас Георгійовичдоцент
доцентМАСИК Роман Володимировичдоцент
доцентМРАКА Ігор Богдановичдоцент
доцентСЕРЕДЯК Алла Володимирівнадоцент
доцентФЕДИК Іван Ігоровичдоцент
доцентЦЕБЕНКО Андрій Михайловичдоцент
лаборантШЕЛЕСТАК Лариса Романівналаборант

Кафедра історії середніх віків та візантиністики

завідувачВОЙТОВИЧ Леонтій Вікторовичзавідувач
доцентКОЗЛОВСЬКИЙ Сергій Орлановичдоцент
доцентОВСІНСЬКИЙ Юрій Володимировичдоцент
доцентПАРШИН Ілля Леонтійовичдоцент
доцентФАЙДА Олег Васильовичдоцент
старший лаборантГОРЛАЧЕНКО Ольга Миколаївнастарший лаборант

Кафедра історії Центральної та Східної Європи

завідувачЗАШКІЛЬНЯК Леонід Опанасовичзавідувач
професорКРІЛЬ Михайло Михайловичпрофесор
доцентЛЕШКОВИЧ Наталя Олександрівнадоцент
доцентПОЛЕЩУК Тамара Сергіївнадоцент
доцентСИРОТА Роман Богдановичдоцент
доцентШПИК Ігор Євгеновичдоцент
старший лаборантШЕВЧУК Софія Юріївнастарший лаборант

Кафедра новітньої історії України імені Михайла Грушевського

завідувачСУХИЙ Олексій Миколайовичзавідувач
професорКОНДРАТЮК Костянтин Костянтиновичпрофесор
доцентАРКУША Олена Георгіївнадоцент
доцентБОДНАР Галина Анатоліївнадоцент
доцентКАЧМАР Володимир Михайловичдоцент
доцентЛУКАЧУК Олена Василівнадоцент
доцент (сумісник)МУДРИЙ Мар'ян Михайловичдоцент (сумісник)
доцентПАВЛИШИН Олег Йосифовичдоцент
асистентЯЦИКОВИЧ Роман Ігоровичасистент
старший лаборантБУЛКА Марія Богданівнастарший лаборант

Кафедра нової та новітньої історії зарубіжних країн

завідувачКАЧАРАБА Степан Петровичзавідувач
доцентБАРАН Зоя Анатоліївнадоцент
доцентВАСЬКІВ Назар Андрійовичдоцент
доцентКОЗИЦЬКИЙ Андрій Михайловичдоцент
доцентСІЛЕЦЬКИЙ Юрій Романовичдоцент
доцент (сумісник)СІРОМСЬКИЙ Руслан Богдановичдоцент (сумісник)
асистентСИПКО Богдана Володимирівнаасистент
асистентТУРМИС Наталія Володимирівнаасистент
лаборантФІГУРА Мар'яна Михайлівналаборант

Археологічний музей

завідувачПОГОРАЛЬСЬКИЙ Ярослав Володимировичзавідувач
зберігач фондівКЛЕБАН Леся Осипівназберігач фондів

Кабінет славістики

лаборантТУЗИК Оксана Романівналаборант

Кабінет спеціальних історичних дисциплін

завідувачШИМАНСЬКИЙ Михайло Мирославовичзавідувач
старший лаборантСИДОРКО Надія Ярославівнастарший лаборант

Лабораторія соціологічних досліджень

лаборантВАЩИНСЬКА Ірина Іванівналаборант

Навчально-методична лабораторія

завідувачЯКОВЕНКО Майя Емілівназавідувач
інженерСУМИК Ганна Михайлівнаінженер
старший лаборантЮРЕЙКО Павло Степановичстарший лаборант