Викладачі та працівники

Деканат

деканШУСТ Роман Мар’яновичдекан
заступник деканаКАЛИНЯК Орислава Теодорівназаступник декана
заступник деканаМУДРИЙ Мар'ян Михайловичзаступник декана
заступник деканаЦЕЛУЙКО Олександр Петровичзаступник декана

Секретаріат деканату

методист 1 категоріїІВАНКІВ Діана Юріївнаметодист 1 категорії
старший лаборантІрина ПЕНЦАКстарший лаборант
секретарОПАЙНИСТА-МАРІЧКО Марія Юріївнасекретар

Кафедра cоціології

завідувач кафедриПАЧКОВСЬКИЙ Юрій Франковичзавідувач кафедри
професорКОВАЛІСКО Наталія Володимирівнапрофесор
професорЧЕРНИШ Наталія Йосипівнапрофесор
доцентДЕМКІВ Олег Богдановичдоцент
доцент (сумісник)КАЛИНЯК Орислава Теодорівнадоцент (сумісник)
доцентКОЗАЧЕНКО Ольга Олександрівнадоцент
доцентКУДРИНСЬКА Анна Іванівнадоцент
доцентЛАПАН Тетяна Дмитрівнадоцент
доцентРОВЕНЧАК Ольга Адамівнадоцент
доцентСАВЧИНСЬКИЙ Руслан Орестовичдоцент
асистентІЛИК Христина Василівнаасистент
асистентМАРУСЯК Тетяна Сергіївнаасистент
асистентХИМОВИЧ Оксана Степанівнаасистент
асистентХМІЛЬ Ярина Василівнаасистент
спеціалістДЗЯБКА Ірина Романівнаспеціаліст
старший лаборантМОТ Христина Мирославівнастарший лаборант

Кафедра археології та спеціальних галузей історичної науки

в.о. завідувача кафедриБІЛАС Наталія Миколаївнав.о. завідувача кафедри
професорБАНДРІВСЬКИЙ Микола Стефановичпрофесор
доцентБАНДРОВСЬКИЙ Олександр Генріховичдоцент
доцентБАУКОВА Анастасія Юріївнадоцент
доцентОНИЩУК Ярослав Івановичдоцент
доцентСТЕБЛІЙ Наталія Ярославівнадоцент
доцент (сумісник)ЮРЕЙКО Павло Степановичдоцент (сумісник)
асистент (сумісник)ПОГОРАЛЬСЬКИЙ Ярослав Володимировичасистент (сумісник)
старший лаборант, асистент (сумісник)ГУМЕННИЙ Віктор Леонідовичстарший лаборант, асистент (сумісник)

Кафедра давньої історії України та архівознавства

в.о. завідувача кафедриЩОДРА Ольга Михайлівнав.о. завідувача кафедри
професорКАПРАЛЬ Мирон Миколайовичпрофесор
професор (сумісник)ШУСТ Роман Мар’яновичпрофесор (сумісник)
доцентБІЛОСТОЦЬКИЙ Степан Мироновичдоцент
доцентВІННИЧЕНКО Олексій Олександровичдоцент
доцентДУДЯК Олег Анатолійовичдоцент
доцентДУХ Олег Зіновійовичдоцент
доцентЗАЯЦЬ Андрій Євгеновичдоцент
доцентІЛЬКІВ-СВИДНИЦЬКИЙ Микола Мирославовичдоцент
доцентКМЕТЬ Василь Федоровичдоцент
доцент (сумісник)ЦЕЛУЙКО Олександр Петровичдоцент (сумісник)
лаборантФИЛИПЕЦЬ Марія Назарівналаборант
лаборантЦЮПАК Василина Миколаївналаборант

Кафедра етнології

завідувач кафедриСІЛЕЦЬКИЙ Роман Броніславовичзавідувач кафедри
професорГЛУШКО Михайло Степановичпрофесор
професорФРАНКО Оксана Омелянівнапрофесор
доцентГАЛАЙЧУК Володимир Васильовичдоцент
доцентРАЧКОВСЬКИЙ Григорій В'ячеславовичдоцент
доцентТАРНАВСЬКИЙ Роман Богдановичдоцент
асистент, старший лаборант (сумісник)ГІЛЕВИЧ Ігор Ярославовичасистент, старший лаборант (сумісник)

Кафедра історичного краєзнавства

завідувач кафедриГОЛУБКО Віктор Євстафійовичзавідувач кафедри
доцентГЕНЕГА Роман Ярославовичдоцент
доцентКАЛИНЯК Лев Дмитровичдоцент
доцентМАРИСКЕВИЧ Тарас Георгійовичдоцент
доцентМАСИК Роман Володимировичдоцент
доцентМРАКА Ігор Богдановичдоцент
доцентСЕРЕДЯК Алла Володимирівнадоцент
доцентФЕДИК Іван Ігоровичдоцент
асистентЗАЙЦЕВ Сергій Івановичасистент
асистентСУББОТІН Володимир Володимировичасистент
старший лаборантШЕЛЕСТАК Лариса Романівнастарший лаборант

Кафедра історії середніх віків та візантиністики

завідувач кафедриВОЙТОВИЧ Леонтій Вікторовичзавідувач кафедри
доцентКОЗЛОВСЬКИЙ Сергій Орлановичдоцент
доцентОВСІНСЬКИЙ Юрій Володимировичдоцент
доцентПАРШИН Ілля Леонтійовичдоцент
доцентФАЙДА Олег Васильовичдоцент
старший лаборантГОРЛАЧЕНКО Ольга Миколаївнастарший лаборант

Кафедра історії Центральної та Східної Європи

завідувач кафедриЗАШКІЛЬНЯК Леонід Опанасовичзавідувач кафедри
доцентГЕРУН Василь Богдановичдоцент
доцентЛЕШКОВИЧ Наталя Олександрівнадоцент
доцентПОЛЕЩУК Тамара Сергіївнадоцент
доцентСИРОТА Роман Богдановичдоцент
доцентШПИК Ігор Євгеновичдоцент
доцентШУКАЛОВИЧ Анна Миколаївнадоцент
старший лаборантШЕВЧУК Софія Юріївнастарший лаборант

Кафедра новітньої історії України імені Михайла Грушевського

завідувач кафедриСУХИЙ Олексій Миколайовичзавідувач кафедри
професорКОНДРАТЮК Костянтин Костянтиновичпрофесор
доцентАРКУША Олена Георгіївнадоцент
доцентБОДНАР Галина Анатоліївнадоцент
доцентКАЧМАР Володимир Михайловичдоцент
доцентЛУКАЧУК Олена Василівнадоцент
доцент (сумісник)МУДРИЙ Мар'ян Михайловичдоцент (сумісник)
доцентПАВЛИШИН Олег Йосифовичдоцент
доцентПІДКОВА Ігор Зіновійовичдоцент
асистентБАЙДАК Мар'яна Степанівнаасистент
асистентЛЕХНЮК Роман Олеговичасистент
старший лаборантБУЛКА Марія Богданівнастарший лаборант

Кафедра нової та новітньої історії зарубіжних країн

завідувач кафедриКАЧАРАБА Степан Петровичзавідувач кафедри
доцентБАРАН Зоя Анатоліївнадоцент
доцентВАСЬКІВ Назар Андрійовичдоцент
доцентКОЗИЦЬКИЙ Андрій Михайловичдоцент
доцентСИПКО Богдана Володимирівнадоцент
доцентСІРОМСЬКИЙ Руслан Богдановичдоцент
доцентТУРМИС Наталія Володимирівнадоцент
старший лаборантТИЧКА Ганна-Меланія Ігорівнастарший лаборант

Археологічний музей

завідувачПОГОРАЛЬСЬКИЙ Ярослав Володимировичзавідувач
зберігач фондівКЛЕБАН Леся Осипівназберігач фондів

Кабінет славістики

лаборантТУЗИК Оксана Романівналаборант

Кабінет спеціальних історичних дисциплін

завідувачШИМАНСЬКИЙ Михайло Мирославовичзавідувач
старший лаборантГАЙДУКЕВИЧ Олена Дмитрівнастарший лаборант

Лабораторія соціологічних досліджень

спеціаліст (сумісник)ХМІЛЬ Ярина Василівнаспеціаліст (сумісник)

Навчально-методична лабораторія

завідувачЯКОВЕНКО Майя Емілівназавідувач
інженерСУМИК Ганна Михайлівнаінженер
старший лаборантЮРЕЙКО Павло Степановичстарший лаборант