Екзаменаційні комісії

Положення про екзаменаційну комісію

2017 рік

Голови екзаменаційних комісій у 2017 році

Розклад здачі державних іспитів для ОКР “магістр”

Розклад захисту магістерських робіт  для ОКР “магістр”

Розклад здачі державних іспитів для ОКР “спеціаліст”

Розклад захисту дипломних робіт  для ОКР “спеціаліст”

Розклад здачі державних іспитів та захисту кваліфікаційних робіт для ОКР “бакалавр”

2016 рік

Перелік питань для підготовки до Державного іспиту із всесвітньої історії (ОКР „бакалавр”), 2016 р.: 

ДЕК_всесвітня історія_бакалаври 

Перелік питань для підготовки до Державного іспиту з історії (ОКР „спеціаліст”), 2016 р.: 

ДЕК_історія_спеціалісти

Розклад державних іспитів, 2016:

Державний іспит_Історія України_бакалаври_IV курс (денне)_V курс (заочне)

Державний іспит_Всесвітня історія_бакалаври_IV курс (денне)_V курс (заочне)

Державний іспит_Історія_V курс (спеціалісти)_денне

Державний іспит_Архівознавство_V курс (спеціалісти)_денне

Державний іспит_Соціологія_V курс (спеціалісти)_денне

Державний іспит_Історія_VI курс (спеціалісти)_заочне

Розклад захистів кваліфікаційних робіт, 2016:

Захист бакалаврських робіт_IV курс_денне_Соціологія

Захист дипломних робіт_V курс (спеціалісти)_денне_Історія_Архівознавство

Захисту дипломних робіт_V курс (спеціалісти)_денне_Соціологія

Захист дипломних робіт_VI курс (спеціалісти)_заочне