Екзаменаційні комісії

Положення про екзаменаційну комісію

2018 рік

Перелік питань для підготовки до Державного екзамену “ІСТОРІЯ” (014 ОС „Магістр”) випуску 2018 року

Розклад складання державного іспиту “Історія” та захисту магістерських робіт для студентів ОС “магістр” спеціальності “014 Середня освіта (Історія)”

Склад екзаменаційної комісії ОС “магістр” спеціальності “014 Середня освіта (Історія)” у 2018 році

Склад екзаменаційних комісій ОС “бакалавр” та “магістр” у 2018 році

Перелік питань для підготовки до Державних іспитів у 2018 р.:

Історія України (ОКР”бакалавр”)

Всесвітня історія (ОКР “бакалавр”)

Контрольні питання для державного іспиту випускників магістратури спеціальності 032 Історія та археологія (спеціалізація «Центральна Європа в історії»)

Контрольні питання для державного іспиту випускників магістратури спеціальності 032 Історія та археологія (спеціалізація «Українська ментальність та ідентичність»)

Контрольні питання для державного іспиту випускників магістратури спеціальності 032 Історія та археологія (спеціалізація «Військова історія»)

Розклад роботи ЕК у 2018 р.:

Розклад складання державних іспитів для ОC “магістр”

Розклад захисту магістерських робіт  для ОC “магістр”

Розклад складання державних іспитів та захисту кваліфікаційних робіт для ОКР “бакалавр”

2017 рік

Голови екзаменаційних комісій у 2017 році

Склад екзаменаційних комісій у 2017 році

Перелік питань для підготовки до Державних іспитів у 2017 р.:

Історія України (ОКР”бакалавр”)

Всесвітня історія (ОКР “бакалавр”)

Історія (ОКР “спеціаліст”)

Історія (ОКР “магістр”)

Архівознавство (ОКР “магістр”)

Розклад здачі державних іспитів для ОКР “магістр”

Розклад захисту магістерських робіт  для ОКР “магістр”

Розклад здачі державних іспитів для ОКР “спеціаліст”

Розклад захисту дипломних робіт  для ОКР “спеціаліст”

Розклад здачі державних іспитів та захисту кваліфікаційних робіт для ОКР “бакалавр”

2016 рік

Перелік питань для підготовки до Державного іспиту із всесвітньої історії (ОКР „бакалавр”), 2016 р.: 

ДЕК_всесвітня історія_бакалаври 

Перелік питань для підготовки до Державного іспиту з історії (ОКР „спеціаліст”), 2016 р.: 

ДЕК_історія_спеціалісти

Розклад державних іспитів, 2016:

Державний іспит_Історія України_бакалаври_IV курс (денне)_V курс (заочне)

Державний іспит_Всесвітня історія_бакалаври_IV курс (денне)_V курс (заочне)

Державний іспит_Історія_V курс (спеціалісти)_денне

Державний іспит_Архівознавство_V курс (спеціалісти)_денне

Державний іспит_Соціологія_V курс (спеціалісти)_денне

Державний іспит_Історія_VI курс (спеціалісти)_заочне

Розклад захистів кваліфікаційних робіт, 2016:

Захист бакалаврських робіт_IV курс_денне_Соціологія

Захист дипломних робіт_V курс (спеціалісти)_денне_Історія_Архівознавство

Захисту дипломних робіт_V курс (спеціалісти)_денне_Соціологія

Захист дипломних робіт_VI курс (спеціалісти)_заочне