Практики

1. Накази  про проходження практики

Музейно-архівна практика студентів третього курсу історичного факультету денної форми навчання спеціальності “історія”

Науково-дослідна практика студентів шостого курсу історичного факультету денної форми навчання спеціальності 8.03010101 – Соціологія освітньо-кваліфікаційного рівня “Магістр”

Навчальна практика (з обробки та аналізу соціологічної інформації) без відриву від навчання студентів груп ІСС-31с та ІСС-32с денної форми навчання

Навчальна (історико-краєзнавча) практика студентів другого курсу денної форми навчання

Педагогічна практика студентів історичного факультету денної форми навчання (спеціальність 014 – Середня освіта (Історія), освітній ступінь “Магістр”)

Педагогічна (асистентська) практика студентів історичного факультету денної форми навчання (спеціальності 8.02030201 – Історія, 8.02030202 – Етнологія, 8.02030203 – Архівознавство, 8.02030204 – Археологія, освітньо-кваліфікаційний рівень “Магістр”)

Науково-дослідна (магістерська) практика студентів історичного факультету денної форми навчання (спеціальності 8.02030201 – Історія, 8.02030202 – Етнологія, 8.02030203 – Архівознавство, 8.02030204 – Археологія, освітньо-кваліфікаційний рівень “Магістр”)

 

———————————————————————————————————————

2. Документація стосовно практик

Педагогічна практика (Зразки звітних документів)

 Трудова угода

Відомість на виплату працівникам навчального закладу

Щоденник педагогічної практики

Щоденник асистентської (педагогічної) практики

Щоденник практики

———————————————————————————————————————

3. Програми практик

Загальна програма практики

Програма археологічної практики

Програма краєзнавчої практики

Програма музейно-архівної практики

Програма соціологічної практики

———————————————————————————————————————

 Результати проходження практик

Археологічна практика-2015

Археологічна практика-2016

 

———————————————————————————————————————