Практики

Методичні поради і зразки документів, що знадобляться при проходженні педагогічної практики (2018 рік)

Заліковий лист результатів педагогічної практики

 

1. Накази  про проходження практики

2019-2020 н.р.

Інструктаж з проходження педагогічної практики студентами 4 курсу історичного факультету денної форми навчання спеціальності 014.03 Середня освіта (Історія)

Наказ про проходження педагогічної практики студентів 4-го курсу історичного факультету денної форми навчання, які навчаються за спеціальністю 014.03. Середня освіта (Історія)

Виробнича практика студентів групи ІСС-41с денної форми навчання

 

2018-2019 н.р.

Наказ про проходження педагогічної практики студентів 4-го курсу історичного факультету денної форми навчання, які навчаються за спеціальністю 6.020302 Історія

Виробнича практика студентів групи ІСС-41с денної форми навчання

Інструктаж з проходження педагогічної та педагогічної (асистентської) практики студентами 1 курсу ОС “магістр”  історичного факультету денної форми навчання

Педагогічна (асистентська) практика студентів 5 курсу (спеціальність 032 Історія та археологія) денної форми навчання

Педагогічна практика студентів 5 курсу (спеціальність 014 Середня освіта (Історія)) денної форми навчання

Навчальна практика (з обробки та аналізу соціологічної інформації) без відриву від навчання студентів групи ІСС-31с денної форми навчання

Виробнича практика студентів групи ІССм-51с денної форми навчання

Навчальна історико-краєзнавча практика студентів 5 курсу (спеціальність 014 Середня освіта (Історія)) денної форми навчання

Навчальна музейно-архівна практика студентів ІІІ курсу денної форми навчання ОC “бакалавр” спеціальності 032 Історія та археологія

Навчальна музейно-архівна практика студентів ІІ курсу ОС “бакалавр” денної форми навчання спеціальності 014 “Середня освіта (Історія)”

Навчальна історико-краєзнавча практика студентів І курсу (спеціальність 014 Середня освіта (Історія)) денної форми навчання

Навчальна археологічно-краєзнавча практика студентів І курсу денної форми навчання ОС “бакалавр” спеціальності 032 Історія та археологія (спеціалізація “Етнологія”)

Навчальна музейно-архівна практика студентів ІІІ курсу денної форми навчання ОС “бакалавр” спеціальності 032 Історія та археологія (спеціалізація “Етнологія”)

Навчальна історико-краєзнавча практика студентів ІІ курсу денної форми навчання ОС “бакалавр” спеціальності 032 Історія та археологія (спеціалізація “Етнологія”)

Виробнича (архівно-бібліотечна) практика студентів І курсу денної форми навчання ОС “магістр” спеціальності 032 “Історія та археологія”

Археологічна практика студентів денної форми навчання

Додаток до наказу про проходження археологічної практики студентів денної форми навчання

Виробнича історико-краєзнавча практика студентів ІІ курсу денної форми навчання ОС “бакалавр” спеціальності 032 Історія та археологія

 

2017-2018 н.р.

Наказ про проходження педагогічної практики студентів 4-го курсу історичного факультету денної форми навчання напряму підготовки 6.020302 «Історія»

Наказ про проходження виробничої практики студентів 4-го курсу історичного факультету денної форми навчання напряму підготовки 6.030101 «Соціологія»

Наказ про проходження навчальної (музейно-архівної) практики студентів 3-го курсу історичного факультету денної форми навчання напряму підготовки 6.020302 «Історія»

Навчальна практика (з обробки та аналізу соціологічної інформації) без відриву від навчання студентів групи ІСС-31с денної форми навчання

Навчальна практика (з програмування соціологічного дослідження та збирання соціологічної інформації) без відриву від навчання студентів групи ІСС-21с денної форми навчання

Науково-дослідна практика студентів групи ІССм-61с денної форми навчання

Педагогічна (асистентська) практика студентів групи ІССм-61с денної форми навчання

Виробнича практика студентів групи ІССм-51с денної форми навчання

Науково-дослідна (магістерська) практика студентів 6 курсу (спеціальність 032 Історія та археологія) денної форми навчання

Педагогічна (асистентська) практика студентів 5 курсу (спеціальність 032 Історія та археологія) денної форми навчання

Педагогічна практика студентів 5 курсу (спеціальність 014 Середня освіта (Історія)) денної форми навчання

Педагогічна (асистентська) практика студентів 6 курсу (спеціальність 032 Історія та археологія) денної форми навчання

Навчальна археологічно-краєзнавча практика студентів І курсу історичного факультету (спеціальність 032 Історія та археологія, спеціалізація “етнологія”) 

Історико-краєзнавча практика студентів І курсу історичного факультету (спеціальність 014 Середня освіта (Історія)) 

Навчальна історико-краєзнавча практика студентів ІІ курсу денної форми навчання ОС “бакалавр” спеціальності 032 Історія та археологія

Навчальна історико-краєзнавча практика студентів ІІ курсу денної форми навчання ОС “бакалавр” спеціальності 032 Історія та археологія (спеціалізація “Етнологія”)

Архівно-бібліотечна практика студентів І курсу денної форми навчання ОС “магістр” спеціальності 032 “Історія та археологія”

Архівно-бібліотечна практика студентів І курсу денної форми навчання ОС “магістр” спеціальності 032 “Історія та археологія” (кафедра етнології)

Навчальна польова етнографічна практика студентів ІІІ курсу денної форми навчання ОКР “бакалавр” спеціальності 6.020302 Історія (спеціалізація “Етнологія”)

Навчальна історико-краєзнавча практика студентів І курсу денної форми навчання ОС “магістр” спеціальності 014 Середня освіта (Історія)

Музейно-архівна практика студентів ІІ курсу історичного факультету денної форми навчання (спеціальність 014 Середня освіта (Історія)) 

Археологічна практика студентів першого, другого, третього та п’ятого курсів історичного факультету денної форми навчання

Виробнича практика студентів І курсу денної форми навчання ОС “магістр” спеціальності 054 Соціологія

 

Деякі матеріали для проходження педагогічної практики студентів IV курсу (2017 р.)

Зразок оформлення залікового виховного заходу

Схема аналізу (самоаналізу) навчального заняття

Тематика індивідуальних науково-дослідних завдань

Графік проведеня залікових уроків та виховних заходів

2016-2017 н.р.

Археологічна практика студентів першого, другого та третього курсів історичного факультету денної форми навчання спеціальності “історія”

Виробнича (архівно-бібілотечна) практика студентів п’ятого курсу (ОС “магістр”, спеціальність 032-історія та археологія) історичного факультету денної форми навчання

Історико-краєзнавча практика студентів третього курсу історичного факультету денної форми навчання спеціальності “історія”

Історико-краєзнавча практика студентів другого курсу історичного факультету денної форми навчання спеціальності “історія”

Музейно-архівна практика студентів третього курсу історичного факультету денної форми навчання спеціальності “історія”

Науково-дослідна практика студентів шостого курсу історичного факультету денної форми навчання спеціальності 8.03010101 – Соціологія освітньо-кваліфікаційного рівня “Магістр”

Навчальна практика (з обробки та аналізу соціологічної інформації) без відриву від навчання студентів груп ІСС-31с та ІСС-32с денної форми навчання

Навчальна (історико-краєзнавча) практика студентів другого курсу денної форми навчання

Педагогічна практика студентів історичного факультету денної форми навчання (спеціальність 014 – Середня освіта (Історія), освітній ступінь “Магістр”)

Педагогічна (асистентська) практика студентів історичного факультету денної форми навчання (спеціальності 8.02030201 – Історія, 8.02030202 – Етнологія, 8.02030203 – Архівознавство, 8.02030204 – Археологія, освітньо-кваліфікаційний рівень “Магістр”)

Науково-дослідна (магістерська) практика студентів історичного факультету денної форми навчання (спеціальності 8.02030201 – Історія, 8.02030202 – Етнологія, 8.02030203 – Архівознавство, 8.02030204 – Археологія, освітньо-кваліфікаційний рівень “Магістр”)

Навчальна історико-краєзнавча практика студентів 5-го курсу (ОС “магістр”, спеціальність 014-Середня освіта (Історія) історичного факультету денної форми навчання

Навчальна історико-краєзнавча практика студентів 1-го курсу (ОС “бакалавр”, спеціальність 014-Середня освіта (Історія) історичного факультету денної форми навчання

Навчальна археологічно-краєзнавча практика студентів 1-го курсу (ОС “бакалавр”, спеціальність 032-Історія та археологія історичного факультету денної форми навчання

 

———————————————————————————————————————

2. Документація стосовно практик

Педагогічна практика (Зразки звітних документів)

 Трудова угода

Відомість на виплату працівникам навчального закладу

Щоденник педагогічної практики

Щоденник асистентської (педагогічної) практики

Щоденник практики

———————————————————————————————————————

3. Програми практик

Загальна програма практики

Програма археологічної практики

Програма краєзнавчої практики

Програма музейно-архівної практики

Програма соціологічної практики

———————————————————————————————————————

 Результати проходження практик

Археологічна практика-2015

Археологічна практика-2016

 

———————————————————————————————————————

Історико-краєзнавча практика студентів факультету (центр усної історії)