Тематика курсових та дипломних робіт

2018-2019 н.р.

Порядок подання і захисту кваліфікаційних (магістерських) робіт студентами історичного факультету випуску 2018-2019 н.р. (зима)

Тематика кваліфікаційних робіт студентів історичного факультету денної форми навчання ОС «магістр»

2017-2018 н.р.

Про порядок здачі та захисту магістерських робіт студентами історичного факультету денної форми навчання спеціальності 014-Середня освіта (Історія)

Тематика бакалаврських та магістерських  робіт випуску 2018 р.

Порядок здачі курсових, бакалаврських, магістерських та дипломних робіт випуску 2018 р.

2016-2017 н.р.

Тематика бакалаврських робіт випуску 2017 р.

Тематика дипломних робіт випуску 2017 р.

Тематика магістерських  робіт випуску 2017 р.

Порядок здачі курсових, бакалаврських, магістерських та дипломних робіт випуску 2017 р.