Тематика курсових та дипломних робіт

2018 рік

Про порядок здачі та захисту магістерських робіт студентами історичного факультету денної форми навчання спеціальності 014-Середня освіта (Історія)

Тематика бакалаврських та магістерських  робіт випуску 2018 р.

Порядок здачі курсових, бакалаврських, магістерських та дипломних робіт випуску 2018 р.

2017 рік

Тематика бакалаврських робіт випуску 2017 р.

Тематика дипломних робіт випуску 2017 р.

Тематика магістерських  робіт випуску 2017 р.

Порядок здачі курсових, бакалаврських, магістерських та дипломних робіт випуску 2017 р.