Історія Центрально-Східної Європи в давні часи та середньовіччі

Тип: Нормативний

Кафедра: історії центральної та східної європи

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
43Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
432доцент Лешкович Н. О.Іст-21c, Іст-22c, Іст-23c, Ісо-21c, Ісо-22c

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
416Іст-21c
Іст-22c
Іст-23c
Ісо-21c
Ісо-22c

Опис курсу

Пропонований навчальний курс є однією з професійно-орієнтованих дисциплін для студентів університетів по спеціальності “Історія”. Територіально він охоплює народи регіону та їх держави (сучасні Естонія, Латвія, Литва, Польща, Чехія, Словаччина, Румунія, Угорщина, Молдова, Болгарія, Сербія, Чорногорія, Словенія, Боснія і Герцеговина, Македонія, Білорусь, Росія). Хронологічно, історичні події, які в ньому розглядаються, обмежені V−VI ст. і до кінця XVIII ст. Нижня межа обумовлена розселенням слов’ян, а верхня − втратою народами цього регіону державної незалежності та входженням до складу великих імперій: Німецької, Австрійської, Російської, Османської.

Мета і завдання. Розглянути:

− соціально-економічні, політичні, культурні та інтелектуальні процеси в Центральній та Східній Європі на даний відрізок часу;

− важливі етапи становлення та розвитку державності народів даного регіону;

− специфіку історії народів даного регіону

Рекомендована література

Зашкільняк Л., Крикун М. Історія Польщі. Львів, 2002.

Історія Центрально-Східної Європи. Львів, 2000.

Френсіс Дворнік. Слов’яни в європейській історії та цивілізації. Київ, 2000.

История южных и западных славян. Т. 1. Средние века и Новое время / Под ред. Г. Матвеева и З. Ненашевой. Москва, 2001.

Історія західних і південних слов’ян з давніх часів до ХХ ст. / За ред. В. Ярового. Київ, 2009.

Алексюн Н., Бовуа Д., Дюкре М.-Э., Ключевский Е., Самсонович Е., Вандич П. История Центрально-Восточной Европы. СПб, 2009.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму