Історія Західної Європи та Америки першої половини ХХ ст.

Тип: Нормативний

Кафедра: нової та новітньої історії зарубіжних країн

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
73.5Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
720доцент Сіромський Р. Б.Іст-41с, Іст-42c, Іст-43c, Іст-44c, Іст-45c, Іст-46c

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
720Іст-41с
Іст-42c
Іст-43c
Іст-44c
Іст-45c
Іст-46c

Опис курсу

ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
 Назва дисципліни: Історія Західної Європи та Америки першої половини ХХ ст.
 Семестр: 7
Спеціальність (спеціалізація): 6.020302 Історія
 загальна кількість годин – 126 (кредитів ЄКТС – 3,5);
аудиторні години – 48 (лекції – 24, практичні – не передбачені, семінарські – 24, лабораторні – не передбачені)
 Анотація навчальної дисципліни:
Курс “Історія Західної Європи та Америки першої половини ХХ ст.” охоплює найважливіші і найбільш дискусійні проблеми міжвоєнного розвитку країн Заходу міжвоєнного часу та Другої світової війни, висвітлення яких покликане розкрити цілісну картину історичного процесу першої половини ХХ ст. Мета курсу полягає у формуванні в студентів знань про основні етапи та події в історії Західної Європи та Америки першої половини ХХ ст.; засвоєнні майбутніми фахівцями-істориками системи  історичних знань, умінь та навичок.
 Результати навчання:
l знати:
–         основні факти (дати, події, історичні персоналії) та особливості історії Західної Європи та Америки першої половини ХХ ст.;
  • матеріальні та інтелектуальні досягнення, а також труднощі з якими стикалися країни зазначених регіонів.
l вміти:
  • оперувати науковими знаннями та фактичним матеріалом для знаходження практично-наслідкових зв’язків історичних процесів;
  • застосовувати історичні знання і набуті уміння для практичної діяльності в суспільстві;
  • порівнювати історичні події, висловлювати і обґрунтовувати свою позицію з питань, що стосуються історії країн Заходу першої половини ХХ ст.
 Форма звітності: екзамен
Робоча програма дисципліни: www.lnu.edu.ua

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму