Байдак Мар'яна Степанівна

Посада: асистент кафедри новітньої історії України імені Михайла Грушевського

Науковий ступінь: кандидат історичних наук

Телефон (робочий): (032) 239-47-71

Наукові інтереси

Жіноча історія, гендерні студії, антропологія, повсякденна історія, локальна історія, історія Першої світової війни.

Курси

Публікації

Байдак М. “Жінка із фронту” (на матеріалах особових джерел Галичини періоду Першої світової війни) / Мар’яна Байдак // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Серія “Історія”. – Тернопіль, 2014. – Вип. 1. – Ч. 2. – С. 191–198.

Байдак М. Жіночий досвід війни (на прикладі участі жінок у збройних формуваннях ЗУНР) / Мар’яна Байдак // Галичина. Науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис. До 95-річчя утворення Західно-Української Народної Республіки. – Івано-Франківськ, 2014. – Ч. 25–26. – С. 282–289.

Байдак М. Громадська діяльність як спосіб емансипації жінки в роки Першої світової війни (на прикладі українок Галичини) / Мар’яна Байдак // Українознавчий альманах. – Київ, 2015. – Вип. 18. – С. 119–123.

Байдак М. Жінка в Галичині в умовах Першої світової війни у світлі порівняльних студій / Мар’яна Байдак // Galicja i jej dziedzictwo. – T. 23 : Kobieta w Galicji. Nowoczesność i tradycja. – Rzeszów, 2016. – S. 496–509.

Байдак М. Женские образы войны в литературе и искусстве (на примере Восточной Галичины) / Марьяна Байдак // Первая мировая война в истории и культуре России и Европы: сб. статей. – Калининград, 2013. – С. 358–367.

Байдак М. “Живий живе думає”: жіноче розуміння Часу в роки Великої війни 1914–1918 рр. // Матеріали Всеукраїнської наукової конференції “Війни і збройні конфлікти у Східній Європі в ХХ – на початку ХХІ століть”. – Житомир, 2015. – С. 19–26.

Байдак М. Професійне та приватне життя українських адвокатів Галичини першої чверті ХХ століття (за особовими джерелами) / Мар’яна Байдак // Адвокатура України: забуте і невідоме. Серія “Нариси з історії адвокатури України”. – Вип. 2 / За ред. І. Василик. – К., 2016. – C. 124–151.

Байдак М. Простори жіночого повсякдення в роки Першої світової війни (на прикладі Галичини й у світлі особових джерел) / Мар’яна Байдак // Історичні та культурологічні студії / Відп. ред. М. Литвин; Національна академія наук України, Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича – Львів, 2014–2015. – Вип. 6–7. – С. 118–133.

Байдак М. Чи були жінки на війні? Деякі приклади з американської історіографії про місце статі у світових воєнних конфліктах / Мар’яна Байдак // Історичні та культурологічні студії / Відп. ред. М. Литвин; Національна академія наук України, Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича – Львів, 2014–2015. – Вип. 6–7. – С. 447–452.

Байдак М. Втеча та повернення: українки в лавах Січових Стрільців / Мар’яна Байдак / Україна Модерна. Електронний ресурс. Режим доступу: http://uamoderna.com/md/baidak-women-and-war (вересень 2016 р.)

Байдак М. Втеча та повернення: українки в лавах Січових Стрільців / Мар’яна Байдак // Народознавчі Зошити. – Львів, 2016. – № 6. – С. 1286–1293.

Байдак М. Жіночі образи з часу Великої війни у висвітленні та інтерпретації галицьких письменників // Мар’яна Байдак // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. – 2016. – Вип. 45. – Т. 1. – С. 166–172.

Байдак М., Бежук О. Українське жіноцтво в роки Першої світової війни: спектр суспільних ролей // Українські жінки у тиглях модернізації / Під. заг. ред. О. Кісь. – Харків, 2017. – С. 78–105.

Байдак М. Жінка в Галичині в умовах Першої світової війни у світлі повсякденних практик / Мар’яна Байдак // Галичина: історія, політика, культура: в 11 т. – Т. 6: Перша світова війна / [голова ред. ради М. Литвин, відп. ред. І. Патер]; НАН України, Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича. – Львів–Тернопіль, 2016. – С. 785–808.

Baidak M. Between society and house: the history of the emancipation of the Ukrainian women of Eastern Galicia during the First world war // Res Gestae (Kraków). – 2016 (3). – S. 194–235.

Біографія

Народилася 23 вересня 1992 р. в смт. Гусятин Тернопільської області. У 2009 р. закінчила ЗОШ І–ІІІ ступенів смт. Гусятин, у 2014 р. – історичний факультет, а в 2017 р. – аспірантуру Львівського національного університету імені Івана Франка. З 2017 р. – асистентка кафедри новітньої історії України імені Михайла Грушевського. Тема дисертаційного дослідження  «Жінка в умовах війни у світлі повсякденних практик (на матеріалах Галичини 1914–1921 рр.)» (наук. керівник – доц. Аркуша О. Г.). У 2016 р. стажувалася у Варшавському університеті (на факультеті Artes Liberales). З 2016 р. – членкиня Української асоціації дослідників жіночої історії. Авторка більше 20 наукових публікацій, учасниця всеукраїнських і міжнародних наукових конференцій.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!