Байдак Мар'яна Степанівна

Посада: асистент кафедри новітньої історії України імені Михайла Грушевського

Науковий ступінь: кандидат історичних наук

Телефон (робочий): (032) 239-47-71

Наукові інтереси

Жіноча історія, гендерні студії, антропологія, повсякденна історія, локальна історія, історія Першої світової війни.

Публікації

Байдак М. “Жінка із фронту” (на матеріалах особових джерел Галичини періоду Першої світової війни) / Мар’яна Байдак // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Серія “Історія”. – Тернопіль, 2014. – Вип. 1. – Ч. 2. – С. 191–198.

Байдак М. Жіночий досвід війни (на прикладі участі жінок у збройних формуваннях ЗУНР) / Мар’яна Байдак // Галичина. Науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис. До 95-річчя утворення Західно-Української Народної Республіки. – Івано-Франківськ, 2014. – Ч. 25–26. – С. 282–289.

Байдак М. Громадська діяльність як спосіб емансипації жінки в роки Першої світової війни (на прикладі українок Галичини) / Мар’яна Байдак // Українознавчий альманах. – Київ, 2015. – Вип. 18. – С. 119–123.

Байдак М. Жінка в Галичині в умовах Першої світової війни у світлі порівняльних студій / Мар’яна Байдак // Galicja i jej dziedzictwo. – T. 23 : Kobieta w Galicji. Nowoczesność i tradycja. – Rzeszów, 2016. – S. 496–509.

Байдак М. Женские образы войны в литературе и искусстве (на примере Восточной Галичины) / Марьяна Байдак // Первая мировая война в истории и культуре России и Европы: сб. статей. – Калининград, 2013. – С. 358–367.

Байдак М. “Живий живе думає”: жіноче розуміння Часу в роки Великої війни 1914–1918 рр. // Матеріали Всеукраїнської наукової конференції “Війни і збройні конфлікти у Східній Європі в ХХ – на початку ХХІ століть”. – Житомир, 2015. – С. 19–26.

Байдак М. Професійне та приватне життя українських адвокатів Галичини першої чверті ХХ століття (за особовими джерелами) / Мар’яна Байдак // Адвокатура України: забуте і невідоме. Серія “Нариси з історії адвокатури України”. – Вип. 2 / За ред. І. Василик. – К., 2016. – C. 124–151.

Байдак М. Простори жіночого повсякдення в роки Першої світової війни (на прикладі Галичини й у світлі особових джерел) / Мар’яна Байдак // Історичні та культурологічні студії / Відп. ред. М. Литвин; Національна академія наук України, Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича – Львів, 2014–2015. – Вип. 6–7. – С. 118–133.

Байдак М. Чи були жінки на війні? Деякі приклади з американської історіографії про місце статі у світових воєнних конфліктах / Мар’яна Байдак // Історичні та культурологічні студії / Відп. ред. М. Литвин; Національна академія наук України, Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича – Львів, 2014–2015. – Вип. 6–7. – С. 447–452.

Байдак М. Втеча та повернення: українки в лавах Січових Стрільців / Мар’яна Байдак / Україна Модерна. Електронний ресурс. Режим доступу: http://uamoderna.com/md/baidak-women-and-war (вересень 2016 р.)

Байдак М. Втеча та повернення: українки в лавах Січових Стрільців / Мар’яна Байдак // Народознавчі Зошити. – Львів, 2016. – № 6. – С. 1286–1293.

Байдак М. Жіночі образи з часу Великої війни у висвітленні та інтерпретації галицьких письменників // Мар’яна Байдак // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. – 2016. – Вип. 45. – Т. 1. – С. 166–172.

Байдак М., Бежук О. Українське жіноцтво в роки Першої світової війни: спектр суспільних ролей // Українські жінки у тиглях модернізації / Під. заг. ред. О. Кісь. – Харків, 2017. – С. 78–105.

Байдак М. Жінка в Галичині в умовах Першої світової війни у світлі повсякденних практик / Мар’яна Байдак // Галичина: історія, політика, культура: в 11 т. – Т. 6: Перша світова війна / [голова ред. ради М. Литвин, відп. ред. І. Патер]; НАН України, Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича. – Львів–Тернопіль, 2016. – С. 785–808.

Baidak M. Between society and house: the history of the emancipation of the Ukrainian women of Eastern Galicia during the First world war // Res Gestae (Kraków). – 2016 (3). – S. 194–235.

Біографія

Народилася 23 вересня 1992 р. в смт. Гусятин Тернопільської області. У 2009 р. закінчила ЗОШ І–ІІІ ступенів смт. Гусятин, у 2014 р. – історичний факультет, а в 2017 р. – аспірантуру Львівського національного університету імені Івана Франка. З 2017 р. – асистентка кафедри новітньої історії України імені Михайла Грушевського. Тема дисертаційного дослідження  «Жінка в умовах війни у світлі повсякденних практик (на матеріалах Галичини 1914–1921 рр.)» (наук. керівник – доц. Аркуша О. Г.). У 2016 р. стажувалася у Варшавському університеті (на факультеті Artes Liberales). З 2016 р. – членкиня Української асоціації дослідників жіночої історії. Авторка більше 20 наукових публікацій, учасниця всеукраїнських і міжнародних наукових конференцій.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!