Бандровський Олександр Генріхович

Посада: доцент кафедри археології та спеціальних галузей історичної науки

Науковий ступінь: кандидат історичних наук

Вчене звання: доцент

Наукові інтереси

Антична історія, римська імперія, племінний світ Карпатського регіону доби заліза та римського часу, грецька міфологія.

Курси

Публікації

НАЙВАЖЛИВІШІ ПРАЦІ:

Поява пам’яток східносередземноморських культів на Придністровському поділлі (І–ІІІ ст. н. е.) // Україна в минулому. – Вип. ІІ. – Київ-Львів, 1992. – С. 5–26 (у співавт.).

До питання про появу готів на Кримському півострові в III ст. н.е. / Бандровський Олександр, Карманов Олексій // Вісник Львівського університету. Серія історична. — Вип. 32. — Львів, 1997. — С. 168–175.

Історія стародавнього світу. Підручник для шостого класу. – Київ, 1998.

Типологія розвитку європейських суспільств доби перших цивілізацій // Вісник Львівського університету. Серія історична. – Вип. 33. – Львів, 1998. – С. 22–30.

До проблеми типологічних особливостей перших цивілізацій // Carpatica-Карпатика. – Вип. 5. Старожитності Верхнього Потисся та суміжних регіонів. – Ужгород, 1998. – С. 45–54.

Грецький міф: методи історичного дослідження та особливості інтерпретації // Вісник Львівського університету. Серія історична. — Вип. 34. — Львів, 1999. — С. 43-54.

Початки державотворення у Південно-Східній та Центральній Європі // Вісник Львівського університету. Серія історична. — Вип. 35-36. — Львів, 2000. — С. 32-42.

Вивчення історії стародавнього світу у Львівському університеті // Археологічні дослідження Львівського університету. – Львів, 2005. – Вип. 8. – С. 115–121.

“Дакійська політика” Римської імперії від Доміціана до Траяна // Carpatica.– Карпатика. – Ужгород, 2007. – Вип. 36. – С. 125–151.

Формування зовнішньополітичного курсу Римської імперії в кінці І ст. до н. е. // Карпатика. Старожитності Карпатського ареалу. – Ужгород, 2010. – Вип. 39. – С. 98–114.

Дослідження Чинадієвського замку // Карпатика. Старожитності Карпатського ареалу. – Ужгород, 2010. – Вип. 39. – С. 199–205 (у співавт.).

Дунайсько-карпатська політика Римської імперії в добу правління династії Антонінів// Карпатика. – Вип. 40. – Ужгород, 2011. – С. 74-90.

Дунайсько-карпатська політика Римської імперії в добу правління династії Антонінів / О. Г. Бандровський // Карпатика. – Ужгород, 2011. –Вип. 40. – С. 74–90.

Дунайські племена та їх роль в зовнішній політиці Римської імперії в правління Августа та Тіберія / О. Г. Бандровський // Карпатика. – Ужгород, 2012. – Вип. 41. – С. 30–43.

До проблеми про роль кельтських племен у Карпатському регіоні IV–I ст. до н. е. / Олександр Бандровський // Карпатика. – Ужгород, 2013. – Вип. 42. – С. 22–32.

Всесвітня історія. Історія України : підручник для 6-го класу загальноосвітніх навчальних закладів / О. Г. Бандровський, В. С. Власов. – Київ : Генеза, 2014. – 272 с.

Давньогрецький поліс (З циклу “Найважливіші теми з античної історії в 6 класі” / Олександр Бандровський // Історія і суспільствознавство в школах України: теорія та методика навчання. – 2014. – № 4. – С. 46–48.

Новий підручник з історії для 6 класу – надійний помічник у навчанні / Олександр Бандровський, Віталій Власов // Історія і суспільствознавство в школах України: теорія та методика навчання. – 2014. – № 7–8. – С. 10–16.

Спарта як тип давньогрецького поліса (З циклу “Найважливіші теми з античної історії в 6 класі”) / Олександр Бандровський // Історія і суспільствознавство в школах України: теорія та методика навчання. – 2014. – № 7–8. – С. 46–48.

Всемирная история. История Украины : учеб. для 6-го кл. общеобразоват. учеб. завед. / А. Г. Бандровский, В. С. Власов. – Киев : Генеза, 2014. – 272 с.

Istoria universală. Istoria Ucrainei. Manual de clasa a 6-a pentru şcolile cu predare în limba română* / A. Bandrowski V. Vlasov. – Львів : Світ, 2014. – 272 s.

Istoria universală. Istoria Ucrainei. Manual de clasa a 6-a pentru şcolile cu predare în limba moldovenească / A. Bandrowski V. Vlasov. – Львів : Світ, 2014. – 272 s.

Historia powszechna. Historia Ukrainy. Podręcźnik dla klasy 6. ogóloksztalcących szkól z polskim językiem nauczania / O. Bandrowski, W. Własow. – Львів : Світ, 2014. – 272 s.

Világtőrténelem.Ukrajna Tőrténete. Tankőnyv az általános oktatási rendszerű tanintézetek 6. osztálya számára / O. Bandrowszkij, V. Vlaszov. – Львів : Світ, 2014. – 272 s.

Література про вченого:

Петречко О. М. Антикознавство у Львівському університеті імені Івана Франка у другій половині ХХ ст. // Дрогобицький краєзнавчий збірник. – Вип. ІІІ. – Дрогобич, 1998. – С. 253–258.

 

Біографія

Народився 1959 р. у м. Львові. Закінчив історичний факультет Львівського державного університету ім. І. Франка (1981). У 1981–1993 рр. – асистент кафедри історії стародавнього світу та середніх віків, у 1994–2004 рр. – доцент кафедри археології, античності та середньовіччя, з 2004 р. – доцент кафедри археології та історії стародавнього світу (з 2010 р. – кафедра археології та спеціальних галузей історичної науки) Львівського національного університету ім. І. Франка.

Перебував у річній аспірантурі при Московському університеті (1987), у 2004–2007 рр. – в докторантурі Львівського національного університету ім. І. Франка. У 1988 р. захистив кандидатську дисертацію на тему “Взаємовідносини Римської імперії з племенами Карпатського регіону в І–ІІІ ст. н. е.” (науковий керівник – проф. В. І. Кузіщін). Проходив стажування у Московському університеті (1986, 1989), Київському університеті (1997), Відділенні археологічного інституту Словацької академії Наук у м. Кошице (1994).

Член Вченої ради історичного факультету (1999–2005). Був членом редколегії та відповідальним секретарем “Вісника Львівського університету. Серія історична”, членом оргкомітету І та ІІ читань пам’яті Лур’є, шкіл-семінарів у Львові та Ужгороді. З 2006 р. – директор, експерт Закарпатської філії НДЦ «Рятівна археологічна служба» Інституту археології НАН України.

Проекти

4.2009-2011. Культурно-історичні процеси у Карпато-Волинському регіоні у первісну та середньовічну добу-2009

5.2009-2011. Культурно-історичні процеси у Карпато-Волинському регіоні у первісну та середньовічну добу-2010

6.2009-2011. Культурно-історичні процеси в Карпато-Волинському регіоні у первісну та середньовічну добу-2011

7.2012-2014. Матеріальна та духовна культура населення Карпато-Волинського регіону в давньоісторичну та середньовічну добу-2012

8.2012-2014. Матеріальна та духовна культура населення Карпато-Волинського регіону в давньоісторичну та середньовічну добу-2013

9.2012-2014. Матеріальна та духовна культура населення Карпато-Волинського регіону в давньоісторичну та середньовічну добу-2014

10.2015-2017. Археологічні пам’ятки Прикарпаття, Волині та Закарпаття у стародавню і ранньосередньовічну добу-2015

11.2015-2017. Археологічні пам’ятки Прикарпаття, Волині та Закарпаття у стародавню і ранньосередньовічну добу-2016

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!