Бандровський Олександр Генріхович

Посада: доцент кафедри археології та спеціальних галузей історичної науки

Науковий ступінь: кандидат історичних наук

Вчене звання: доцент

Наукові інтереси

Антична історія, римська імперія, племінний світ Карпатського регіону доби заліза та римського часу, грецька міфологія.

Публікації

НАЙВАЖЛИВІШІ ПРАЦІ:

 1. Поява пам’яток східносередземноморських культів на Придністровському поділлі (І–ІІІ ст. н. е.) // Україна в минулому. – Вип. ІІ. – Київ-Львів, 1992. – С. 5–26 (у співавт.);

 2. Історія стародавнього світу. Підручник для шостого класу. – Київ, 1998;

 3. Типологія розвитку європейських суспільств доби перших цивілізацій // Вісник Львівського університету. Серія історична. – Вип. 33. – Львів, 1998. – С. 22–30;

 4. До проблеми типологічних особливостей перших цивілізацій // Carpatica-Карпатика. – Вип. 5. Старожитності Верхнього Потисся та суміжних регіонів. – Ужгород, 1998. – С. 45–54;

 5. Вивчення історії стародавнього світу у Львівському університеті // Археологічні дослідження Львівського університету. – Львів, 2005. – Вип. 8. – С. 115–121;
 6. “Дакійська політика” Римської імперії від Доміціана до Траяна // Carpatica.– Карпатика. – Ужгород, 2007. – Вип. 36. – С. 125–151;

 7. Формування зовнішньополітичного курсу Римської імперії в кінці І ст. до н. е. // Карпатика. Старожитності Карпатського ареалу. – Ужгород, 2010. – Вип. 39. – С. 98–114;

 8. Дослідження Чинадієвського замку // Карпатика. Старожитності Карпатського ареалу. – Ужгород, 2010. – Вип. 39. – С. 199–205 (у співавт.);

 9. Дунайсько-карпатська політика Римської імперії в добу правління династії Антонінів// Карпатика. – Вип. 40. – Ужгород, 2011. – С. 74-90;

 10. Дунайські племена та їх роль в зовнішній політиці Римської імперії в правління Августа та Тіберія// Карпатика. – Вип. 41. – Ужгород, 2012. – С. 30-43.
 11. Бандровський О. Г., Власов В. С. Всесвітня історія. Історія України. Підручник для 6-го класу загальноосвітніх навчальних закладів. Рекомендовано МОН України Київ, 2014. – 272 с.

Література про вченого:

 1. Петречко О. М. Антикознавство у Львівському університеті імені Івана Франка у другій половині ХХ ст. // Дрогобицький краєзнавчий збірник. – Вип. ІІІ. – Дрогобич, 1998. – С. 253–258.

Біографія

shapeimage_2 (1)

Народився 1959 р. у м. Львові. Закінчив історичний факультет Львівського державного університету ім. І. Франка (1981). У 1981–1993 рр. – асистент кафедри історії стародавнього світу та середніх віків, у 1994–2004 рр. – доцент кафедри археології, античності та середньовіччя, з 2004 р. – доцент кафедри археології та історії стародавнього світу (з 2010 р. – кафедра археології та спеціальних галузей історичної науки) Львівського національного університету ім. І. Франка.

Перебував у річній аспірантурі при Московському університеті (1987), у 2004–2007 рр. – в докторантурі Львівського національного університету ім. І. Франка. У 1988 р. захистив кандидатську дисертацію на тему “Взаємовідносини Римської імперії з племенами Карпатського регіону в І–ІІІ ст. н. е.” (науковий керівник – проф. В. І. Кузіщін). Проходив стажування у Московському університеті (1986, 1989), Київському університеті (1997), Відділенні археологічного інституту Словацької академії Наук у м. Кошице (1994).

Член Вченої ради історичного факультету (1999–2005). Був членом редколегії та відповідальним секретарем “Вісника Львівського університету. Серія історична”, членом оргкомітету І та ІІ читань пам’яті Лур’є, шкіл-семінарів у Львові та Ужгороді. З 2006 р. – директор, експерт Закарпатської філії НДЦ «Рятівна археологічна служба» Інституту археології НАН України.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!