Бень Орислава Теодорівна

Посада: доцент кафедри cоціології

Науковий ступінь: кандидат соціологічних наук

Вчене звання: доцент

Наукові інтереси

Cоціальні інститути, соціальні організації, вікові групи, молодь, громадські організації, громадянське суспільство.

Курси

Публікації

 1. Первинний і вторинний характер інституціоналізації (на прикладі молодіжної громадської організації“Українська молодь – Христові”) // Методологія, теорія та практика соціологічногоаналізусучасногосуспільства. Збірник наукових праць. – Харків, 2005. – С. 659-665 (0,5 др. арк.).
 2. Етапиінституціоналізаціїмолодіжнихгромадськихорганізацій // Українськийсоціум – № 3-4 (14-15). – К., 2006. –  С. 77-86 (0,5 др. арк.).
 3. Джерела інституціоналізаційних процесів у молодіжних громадських організаціях // Український соціум. – № 2(19). – К., 2007. – С. 129-138 (0,5 др. арк.).
 4. Соціологічний аналіз структури та діяльності молодіжної громадської організації “Українська молодь – Христові: сучасний стан і перспективирозвитку” // Вісник Одеськогонаціональногоуніверситету. Т-12. Вип. 6.Соціологія і політичні науки. Збірник наукових праць. – Одеса, 2007. – С. 160 – 174 (0,78 др. арк.).
 5. Молодіжнігромадськіорганізації: концептуалізаціяпоняття, функції, класифікація // Вісник ЛНУ. Серіясоціологічна. – Вип. 2 – Львів, 2008 (0,5 др. арк.).

Біографія

image001 (2)

Освіта:

 • 1988 – 1992 – середні школи м. Львова (47, 63)
 • 1992 – 1998 – Львівська українська приватна гімназія
 • 1997 – католицька школа ім. єпископа Ладдена (Сирак’юз, штат Нью Йорк, США)
 • 1998 – 2003 – історичний факультет Львівського національного університету ім. Івана Франка,  спеціальність –  історія;
 • 2003 – 2004 – міждисциплінарна магістерська програма з соціології при ЛНУ ім. І.Франка;
 • 2004 – 2008 – аспірантура при ЛНУ ім. І.Франка, спеціальність – спеціальні та галузеві соціології, тема дисертації – “Інституціоналізація молодіжних громадських організацій у сучасному українському суспільстві”.

Ступені:

 • 2002 – бакалавр історії,
 • 2003 – магістр історії,
 • 2004 – магістр соціології,
 • 2008 – кандидат соціологічних наук

Досвід міжнародної співпраці:

 • Серпень-листопад 2005 р. – стажування у Канзаському університеті у Центрі російських та східноєвропейських студій (CREES) та на факультеті соціології (в рамках співпраці між Канзаським університетом та ЛНУ ім. І. Франка).

Громадська діяльність:

 • 2006 – до тепер – член Соціологічної асоціації України (Львівське регіональне відділення)
 • 1998 – до тепер – членство та участь у діяльності кількох громадських організацій

Володіння мовами: українська – рідна; російська, англійська – вільно; німецька, польська – посередньо.

Нагороди

 • 1998 – золота медаль за особливі успіхи у навчанні
 • 2003 – диплом магістра історії з відзнакою
 • 2004 – диплом магістра соціології з відзнакою
 • 2009 – премія голови Львівської обласної державної адміністрації та голови Львівської обласної ради для молодих науковців

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!