Білас Наталія Миколаївна

Посада: в.о. завідувача кафедри кафедри археології та спеціальних галузей історичної науки

Науковий ступінь: кандидат історичних наук

Вчене звання: доцент

Наукові інтереси

Історія археологічної науки, розвиток археології у Львівському університеті, середньовічна археологія України.

Курси

Публікації

НАЙВАЖЛИВІШІ ПРАЦІ:

 1. Археологи Львівського університету та їхня участь у краєзнавчо-музейній роботі галицьких українців в 20–30-х роках ХХ ст. // Археологічні дослідження Львівського університету. – Львів, 2002. – Вип. 5. – С. 156–172.
 2. І. І. Шараневич та його внесок у розвиток археологічної науки // Археологія. – 2002. – № 3. – С. 152–156.
 3. Розвиток археології у Львівському університеті у міжвоєнний період (1919–1939) // Археологія. – 2002. – № 2. – С. 151–156.
 4. Кафедра доісторичної археології зі спеціальним оглядом праісторії польських земель: напрямки наукових досліджень // Археологічні дослідження Львівського університету. – Львів, 2004. – Вип. 7. – С. 72–86.
 5. Археологічна наука у Львівському університеті (ХІХ – 30-ті роки ХХ ст.) // Археологічні дослідження Львівського університету. – Львів, 2005. – Вип. 8. – С. 46–114.
 6. Етнокультурні процеси на землях Прикарпаття у дослідженнях учених Львівського університету (до 1939 р.) // Вісник Інституту археології ЛНУ ім. І. Франка, 2006. – Вип. 1. – С. 86–94.
 7. Оборонні споруди Збаразького замку за результатами археологічних досліджень // Вісник Інституту археології ЛНУ ім. І. Франка, 2007. – Вип. 2. – С. 143–154.
 8. Викладання біблійної археології у Львівському університеті // Вісник Інституту археології ЛНУ ім. І. Франка, 2007. – Вип. 2. – С. 80–87.
 9. Слово про ювіляра // Археологічні дослідження Львівського університету. – Львів, 2007. – Вип. 10. – С. 11–13.
 10. Святоонуфріївський монастир у Старому Збаражі в світлі археологічних досліджень // Вісник Інституту археології. ЛНУ ім. І. Франка. – Львів, 2008. – Вип. 3. – С. 223–228.
 11. Організація навчального процесу на кафедрі праісторії Львівського університету у 1921-1939 рр. // Археологічні дослідження Львівського університету. – Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2009. – Вип. 12. – С. 204–225.
 12. Леон Козловський – професор кафедри доісторичної археології зі спеціальним оглядом праісторії польських земель (1921–1939) університету Яна Казимира у Львові // Професор Леон Козловський / Ред. Стефан Кароль Козловський, Олександр Ситник. – Львів–Варшава, 2010. – С.  328–367.
 13. Розвідкові археологічні дослідження у с. Підгородище Перемишлянського району Львівської області // Археологічні дослідження в межиріччі Вісли, Дністра та Тиси у 2000–2007 рр. – Львів, 2011. – С. 150–159.
 14. Педагогічна та адміністративна діяльність професора Едмунда Булянди у Львівському університеті // Археологічні дослідження Львівського університету. – Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2012. – Вип. 16. – С. 344–375
 15. Дослідження багатошарової пам’ятки Підберізці – «Лазки» / Білас Н., Сілаєв О., Плєханов Ю., Конопля В. // Матеріали і дослідження з археології Прикарпаття і Волині. – Вип. 16. – Львів, 2012. – С. 264–282.
 16. Археологічна освіта у Львівському університеті: здобутки минулого, завдання сьогодення // Археологія і давня історія України. – Випуск 9: Історія археології: дослідники та наукові центри. – Київ, 2012. – С. 38–44.
 17. Львівський період діяльності Едмунда Булянди // Наукові студії: Збірник наукових праць / Історико-краєзнавчий музей м. Винники. – Вип. 6. – Львів-Винники: Вид-во «Апріорі», 2013. – С. 72–89.
 18. У пошуках інструментарію. До питання співпраці археології та спеціальних/допоміжних історичних дисциплін у галицькій українській історіографії ХІХ ст. / Н. М. Білас, О. П. Целуйко // Старий Луцьк : науково-інформаційний збірник. – Луцьк : ФОП Сікачова В. А., 2014. – Вип. Х : Матеріали X ювілейної наукової конференції “Любартівські читання”, м. Луцьк, 22–23 травня 2014 р. – С. 358–369.
 19. Давня поселенська структура долини річки Стасівки в околицях села Торки на Радехівщині / Наталія Білас, Віталій Конопля, Олександр Сілаєв // Вісник Інституту археології. Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2014. – Вип. 9. – С. 213–224.
 20. Старожитності села Торки / Н. Білас, В. Конопля, О. Сілаєв // Археологія та фортифікація України. Збірник матеріалів ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції Кам’янець-Подільського державного історичного музею-заповідника, присвяченої 180-й річниці від дня народження В. Б. Антоновича (1834–1908). – Кам’янець-Подільський, 2014. – С. 42–47.
 21. Розкопки у Винниках на горі Шипшина / Н. Білас, А. Гавінський, Б. Гринчишин // Археологічні дослідження в Україні 2014. – К., 2015. – С. 121–122.
 22. Ранньослов’янські пам’ятки Білосточчя / Н. Білас, В. Конопля // Збірник матеріалів. Археологія & фортифікація України. V Всеукраїнська науково-практична конференція, приурочена 125-й річниці заснування Камʼянець-Подільського державного історичного музею-заповідника. – Камʼянець-Подільський, 2015. – С. 25–34.
 23. Штольні і спеціалізовані кременеобробні майстерні пізнього середньовіччя та нового часу в Буківні на Івано-Франківщині / Віталій Конопля, Олександр Сілаєв, Наталія Білас // Наукові студії : зб. наук. праць / Історико-краєзнавчий музей м. Винники; Інститут археології Жешівського університету. – Винники ; Жешів ; Львів, 2015. – Вип. 8 : Давні майстерні та виробництво у Вісло-Дніпровському регіоні. – С. 387–400.
 24. Археологічні пам’ятки Винник / Н. Білас, В. Конопля, І. Тимець // Наша спадщина. Науково-популярний журнал. – Львів, 2015. – № 3. – С. 32–44.
 25. Основні результати досліджень Підгорецького монастиря ЧСВВ у 2007–2008 рр. / Н. Білас, Р. Серцелевич // Пліснеський археологічний комплекс: стан та перспективи дослідження. Тези доповідей наукового семінару (Львів, 15 квітня 2016 р.). – Львів, 2016. – С. 24–25.
 26. Вивчення археологічної пам’ятки Шипшина / А. Гавінський, Н. Білас // Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України в 2014 році. Інформаційний бюлетень. – Львів, 2015. – С. 61–62.
 27. Кременеві матеріали з поселення волинсько-люблінської культури в урочищі “Луг” у Луцьку / В. Конопля, Н. Білас, О. Сілаєв // Старожитності Луцька. – Луцьк, 2016. – Вип. 12. – С. 321–329.

Біографія

DSCN4443

Народилася 1976 р. у м. Самборі Львівської обл. Закінчила історичний факультет Львівського державного університету ім. І. Франка (1998), навчалася в аспірантурі при кафедрі археології, античності та середньовіччя (1998–2002).

У 2004 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Археологічна наука у Львівському університеті (друга половина ХІХ – 30-ті роки ХХ ст.)» (науковий керівник – д-р іст. наук Д. Н. Козак). У 2005–2010 рр. – асистент кафедри археології та історії стародавнього світу, з 2011 р. – доцент, з 2017 р. – в.о завідувача кафедри археології та спеціальних галузей історичної науки Львівського національного університету ім. І. Франка.

Працювала вчителем школи (1999–2003), викладачем Львівського технікуму залізничного транспорту (2003–2004), молодшим науковим співробітником Інституту археології Львівського національного університету ім. І. Франка (2004–2005), науковим працівником Історико-краєзнавчого музею м. Винник (2005–2007, з 2007 р. – вчений секретар музею).

Проекти

1.2005-2008. Історія та культура населення басейну Верхнього Дністра, Західного Бугу та Стиру від найдавніших часів до епохи середньовіччя-2006

2.2005-2008. Історія та культура населення басейну Верхнього Дністра, Західного Бугу та Стиру від найдавніших часів до епохи середньовіччя-2007

3.2005-2008. Історія та культура населення басейну Верхнього Дністра, Західного Бугу та Стиру від найдавніших часів до епохи середньовіччя-2008

4.2009-2011. Культурно-історичні процеси у Карпато-Волинському регіоні у первісну та середньовічну добу-2009

5.2009-2011. Культурно-історичні процеси у Карпато-Волинському регіоні у первісну та середньовічну добу-2010

6.2009-2011. Культурно-історичні процеси в Карпато-Волинському регіоні у первісну та середньовічну добу-2011

7.2012-2014. Матеріальна та духовна культура населення Карпато-Волинського регіону в давньоісторичну та середньовічну добу-2012

8.2012-2014. Матеріальна та духовна культура населення Карпато-Волинського регіону в давньоісторичну та середньовічну добу-2013

9.2012-2014. Матеріальна та духовна культура населення Карпато-Волинського регіону в давньоісторичну та середньовічну добу-2014

10.2015-2017. Археологічні пам’ятки Прикарпаття, Волині та Закарпаття у стародавню і ранньосередньовічну добу-2015

11.2015-2017. Археологічні пам’ятки Прикарпаття, Волині та Закарпаття у стародавню і ранньосередньовічну добу-2016

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!