Білас Наталія Миколаївна

Посада: завідувач кафедри археології та спеціальних галузей історичної науки

Науковий ступінь: кандидат історичних наук

Вчене звання: доцент

Наукові інтереси

Історія археологічної науки, середньовічна археологія України.

Курси

Публікації

НАЙВАЖЛИВІШІ ПРАЦІ:

 1. Археологи Львівського університету та їхня участь у краєзнавчо-музейній роботі галицьких українців в 20–30-х роках ХХ ст. // Археологічні дослідження Львівського університету. – Львів, 2002. – Вип. 5. – С. 156–172.
 2. І. І. Шараневич та його внесок у розвиток археологічної науки // Археологія. – 2002. – № 3. – С. 152–156.
 3. Розвиток археології у Львівському університеті у міжвоєнний період (1919–1939) // Археологія. – 2002. – № 2. – С. 151–156.
 4. Кафедра доісторичної археології зі спеціальним оглядом праісторії польських земель: напрямки наукових досліджень // Археологічні дослідження Львівського університету. – Львів, 2004. – Вип. 7. – С. 72–86.
 5. Археологічна наука у Львівському університеті (ХІХ – 30-ті роки ХХ ст.) // Археологічні дослідження Львівського університету. – Львів, 2005. – Вип. 8. – С. 46–114.
 6. Етнокультурні процеси на землях Прикарпаття у дослідженнях учених Львівського університету (до 1939 р.) // Вісник Інституту археології ЛНУ ім. І. Франка, 2006. – Вип. 1. – С. 86–94.
 7. Викладання біблійної археології у Львівському університеті // Вісник Інституту археології ЛНУ ім. І. Франка, 2007. – Вип. 2. – С. 80–87.
 8. Святоонуфріївський монастир у Старому Збаражі в світлі археологічних досліджень // Вісник Інституту археології. ЛНУ ім. І. Франка. – Львів, 2008. – Вип. 3. – С. 223–228.
 9. Організація навчального процесу на кафедрі праісторії Львівського університету у 1921-1939 рр. // Археологічні дослідження Львівського університету. – Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2009. – Вип. 12. – С. 204–225.
 10. Леон Козловський – професор кафедри доісторичної археології зі спеціальним оглядом праісторії польських земель (1921–1939) університету Яна Казимира у Львові // Професор Леон Козловський / Ред. Стефан Кароль Козловський, Олександр Ситник. – Львів–Варшава, 2010. – С.  328–367.
 11. Розвідкові археологічні дослідження у с. Підгородище Перемишлянського району Львівської області // Археологічні дослідження в межиріччі Вісли, Дністра та Тиси у 2000–2007 рр. – Львів, 2011. – С. 150–159.
 12. Педагогічна та адміністративна діяльність професора Едмунда Булянди у Львівському університеті // Археологічні дослідження Львівського університету. – Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2012. – Вип. 16. – С. 344–375
 13. Дослідження багатошарової пам’ятки Підберізці – «Лазки» / Білас Н., Сілаєв О., Плєханов Ю., Конопля В. // Матеріали і дослідження з археології Прикарпаття і Волині. – Вип. 16. – Львів, 2012. – С. 264–282.
 14. Археологічна освіта у Львівському університеті: здобутки минулого, завдання сьогодення // Археологія і давня історія України. – Випуск 9: Історія археології: дослідники та наукові центри. – Київ, 2012. – С. 38–44.
 15. Львівський період діяльності Едмунда Булянди // Наукові студії: Збірник наукових праць / Історико-краєзнавчий музей м. Винники. – Вип. 6. – Львів-Винники: Вид-во «Апріорі», 2013. – С. 72–89.

Біографія

DSCN4443

Народилася 1976 р. у м. Самборі Львівської обл. Закінчила історичний факультет Львівського державного університету ім. І. Франка (1998), навчалася в аспірантурі при кафедрі археології, античності та середньовіччя (1998–2002).

У 2004 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Археологічна наука у Львівському університеті (друга половина ХІХ – 30-ті роки ХХ ст.)» (науковий керівник – д-р іст. наук Д. Н. Козак). У 2005–2010 рр. – асистент кафедри археології та історії стародавнього світу, з 2011 р. – доцент кафедри археології та спеціальних галузей історичної науки Львівського національного університету ім. І. Франка.

Працювала вчителем школи (1999–2003), викладачем Львівського технікуму залізничного транспорту (2003–2004), молодшим науковим співробітником Інституту археології Львівського національного університету ім. І. Франка (2004–2005), науковим працівником Історико-краєзнавчого музею м. Винник (2005–2007, з 2007 р. – вчений секретар музею).

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!