Данилиха Наталія Романівна

Посада: старший лаборант кафедри археології та спеціальних галузей історичної науки

Науковий ступінь: кандидат історичних наук

Наукові інтереси

міграційні процеси, історія міжнародних відносин, етнокультурні контакти.

Публікації

Соціально-побутова адаптація українців із Польщі в УРСР у 1944–1950-х роках (на матеріалах західних областей України): автореф. дис. … канд. іст. наук. Спеціальність 07.00.01 – історія України. – Львів, 2007. – 20 с.

Майнові розрахунки органів державної влади із переселенцями з Польщі у 1944–1950-х рр. // Етнічна культура українців. – Львів, 2006. – С. 101–111.

Міжнародні відносини (від початку ХVII ст. до завершення Другої світової війни) (Посібник. КУк і м) (у співавторстві) (Львів, 2012).

Політичні аспекти та соціально-демографічні наслідки переселення українців із Польщі в Україну (Київ, 2014).

Біографія

shapeimage_3 (2)

 

(16.ІХ.1972, м. Львів) – історик, канд. іст. наук (Соціально-побутова адаптація українців з Польщі в УРСР у 1944–1950-х рр. (на матеріалах західних областей України), 2007; наук. кер. – проф. С. А. Макарчук). Закінчила іст. ф-т Львів. ун-ту (1996). З 1989 секретар деканату іст. ф-ту Львів. ун-ту; з 2007 ст. викладач Київ. ун-ту культури і мистецтв; сумісник (ст. викл.) кафедри міжнародної інформації ун-ту «Львівська політехніка».