Демків Олег Богданович

Посада: доцент кафедри cоціології

Науковий ступінь: кандидат соціологічних наук

Вчене звання: доцент

Наукові інтереси

Соціологія політики, компаративні соціологічні дослідження, соціологія девіантної поведінки, соціальний капітал та соціальні мережі, соціологія міста, соціологія моралі і права, соціологія соціальних проблем.

Курси

Публікації

Вибрані публікації:

 1. Теоретико-методологічні засади досліджень девіантогенних аспектів організації міського простору // Вісник Одеського національного університету. Том 13, Випуск 5. Соціологія і політичні науки. 2008.  – С. 423-434.
 2. Девіантогенні аспекти організації міського простору: досвід концептуалізації та емпіричного дослідження Вісник Львівського національного університету імені Івана Франка. Серія соціологічна. 2008. – С. 123-138.
 3. Аплікація екологічного підходу у дослідженні соціального простору міста Львова // Наукові студії Львівського соціологічного форуму “Традиції та інновації в соціології”. Збірник наукових праць. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2009. – С. 62 – 68.
 4. Використання інтерактивних методів у викладанні курсу «Соціологія» у ВНЗ фінансово-економічного профілю // Гуманітарний вісник Львівської державної фінансової академії. – 2008. – № 8. – С. 46-58.
 5. Перспективи та проблеми становлення соціологічних теорій середнього рівня: соціологія девіантної поведінки // Вісник Львівської державної фінансової академії. – 2007. – № 7. – С. 51 – 64.
 6. Економічна моральність українського суспільства у загальноєвропейській та внутрішньо регіональній перспективі // Соціологія: методи, теорія, маркетинг. – 2007. – № 4. – С. 7 – 34 (у співавторстві з Л. М. Кондратик).
 7. Дослідження організаційної девіантності у контексті становлення соціології девіантної поведінки // Вісник Львівського національного університету імені Івана Франка (Серія соціологічна).
 8. Регіональна специфіка меж конвенційності соціальних практик в економічній сфері у сучасному українському суспільстві // Збірник матеріалів міжнародної наукової конференції „Стосунки Сходу та Заходу України: суб’єкти, інтереси, цінності”. Видавничий центр Луганського національного педагогічного університету імені Тараса Шевченка. 2007. – 465 с. – С. 326-344 (у співавторстві з Л. М. Кондратик).
 9. Концепція групового соціального капіталу та її адаптація до вітчизняних умов // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2005. – № 4. – С. 104-119.
 10. Асоціальний капітал: проблеми концептуалізації та форми в сучасному українському суспільстві //Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства: збірник наукових праць. – Харків: Видавничий центр Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. –  2005. – С. 118-125.
 11. Аналітичні принципи та центральні категорії мережевого аналізу // Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. – 2004. – № 621. – С. 49-56
 12. Мережеві параметри соціального капіталу // Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства: Збірник наукових праць. – Харків: Видавничий центр Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. – 2004. – С. 167–170
 13. Соціальний капітал: теоретичні основи дослідження та операціональні параметри // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2004. – № 4. – С. 99-112
 14. Инновационные методы в курсе «Общая социология» // Социология в аудитории: искусство коммуникации: научно-методическое пособие для преподавателей – Х.: Издательский центр Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина, 2004. – 266 с.
 15. Розвиток та основні напрямки мережевого аналізу // Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства: Збірник наукових праць. – Харків: Видавничий центр Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. – 2003. – С. 161-166;
 16. «Індія» – львівська «фабрика смерті» // Щоденна всеукраїнська газета „Високий замок”. 01.05.2002. www.wz.lviv.ua;
 17. Теорія модернізації та світоглядний монізм. НКЖ „Ї”. № 19. www.ji-magazine.lviv.ua.

Підручники:

 1. Соціологія права і девіантної поведінки. Навчальний посібник. – Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2007. – 124 с.

Біографія

Демків

Народився 26 квітня 1980 р. у м. Львові.  

Освіта:

 • 2006 – захистив кандидатську дисертацію з соціології на тему „Мережева структура соціального капіталу” зі спеціальності 22.00.03. у Київському національному університеті ім. Т. Шевченка  (Диплом кандидата наук ДК № 035414);
 • 2002 – 2005  – навчання в аспірантурі історичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка;
 • 1997 – 2002  – навчання на філософському факультету Львівського національного університету імені Івана Франка (спеціальність «Політологія»).

Професійна діяльність:

 • 2008 – присвоєне вчене звання доцента кафедри історії та теорії соціології (Атестат доцента № 020907);
 • 2007 – до цього часу – Доцент кафедри історії та теорії соціології Львівського національного університету імені Івана Франка;
 • 2003 – 2007  – Асистент кафедри історії та теорії соціології Львівського національного університету імені Івана Франка (http://www.lnu.edu.ua/faculty/webhistory/soc/stuff.html#dem);
 • 2006 – 2008  – Науковий співробітник Інституту соціології НАН України;
 • 2005 – 2008  – Доцент кафедри соціальних і гуманітарних дисциплін Львівської державної фінансової академії;
 • 2001 – 2002 – Журналіст відділу політики Всеукраїнської газети «Високий замок»;
 • 2002 – 2003  – PR-менеджер Незалежного культурологічного журналу «Ї».

Інша професійна діяльність:

 • 2006 – 2007  – Участь у соціологічному проекті «Лінгвістичне конструювання конфліктів на прикордонні»;
 • 2006 – 2007 – Літня школа «ReSET: Rethinking Social Time
  and Space: national, regional and (g)local paradigms in teaching Eastern
  and Central Europe»;
 • 2006 – 2008  – Лектор Львівського обласного Центру соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді;
 • 2005 – 2006  – Участь у соціологічному проекті «Конструювання історії: від конфлікту інтерпретацій до формування нових ідентичностей на прикордонні»
 • 2005  – стажування в університеті «Метрополітен» (м. Лондон);
 • 2003 – Зимова школа «Teaching Sociology Unconventionaly» (м. Харків);
 • 2002 – Участь у соціологічному проекті «Інформаційне середовище Львова»;
 • 2002 – Стажування у Відділі внутрішньої політики Львівської державної обласної адміністраці;
 • 2001 – Літня школа «Політика нової генерації» (м. Київ);
 • 2000 – Участь у соціологічному проекті «Вплив децентралізації на соціальну політику»;
 • 1999 – Літня школа «Перша львівська школа лідерів» (смт. Яремча).

Громадська діяльність:

 • 2004 – до цього часу – Член Ради Львівського обласного науково-дослідного центру «Історія і сучасність»
 • Виступи на конференціях:
 • «Конструювання фреймів у коммодифікації історичного минулого» // І Конгрес Соціологічної асоціації України (Харків, 15 – 17 жовтня 2009);
 • «Economic Morality of Ukrainian Society in the Cross–National
  European Context // Зустріч науковців у галузі соціогуманітарних дисциплін з країн ЄС та пострадянського простору організована Проектом академічної спільноти (Academic fellowship project) та Інститутом відкритого суспільства (Open society institute)  (Стамбул, 17 травня 2009;
 • «Економічна моральність українського суспільства в європейському контексті» // Міжнародна конференція«Розвиток демократії та демократичної освіти в Україні» (Київ, листопад 2007)
 • «Ґенеза соціології девіантної поведінки та дослідження організаційної девіантності» // Міжнародна наукова конференція «Перший Львівський соціологічний форум» (Львів, травень 2007)
 • «Економічні цінності населення України: конструювання теоретичних рамок аналізу» // Друга міжнародна конференція «Стосунки Сходу та Заходу України: суб’єкти, інтереси, цінності» (Луганськ, травень 2007)
 • «Аплікація поняття «моральне підприємництво» у дослідженні економічної моральності сучасного українського суспільства» // Міжнародна конференція «Соціальний простір і час» (Київ, Лютий 2007)
 • «Соціальний капітал українського та польського суспільства: компаративний аналіз на підставі даних Європейського соціального дослідження» // Міжнародна наукова конференція «Процеси метрополізації в прикарпатському регіонів: Жешув – Львів» (Жешув, вересень 2006)
 • «Застосування концепту групового соціального капіталу у дослідженні сучасного українського суспільства» // Міжнародна наукова конференція «Роль соціальних класів, еліт та громадськості у соціальних трансформаціях в Україні» (Київ, травень 2006)
 • «Негативний соціальний капітал у сучасному українському суспільстві» // XІ Міжнародна наукова конференція «Харківські соціологічні читання» (Харків, листопад 2005).

 

 

Нагороди

 • 2007 – нагороджений золотою медаллю Фонду імені Н.В. Паніної як «Найкращий молодий український соціолог 2007 року»

 

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!