Файда Олег Васильович

Посада: доцент кафедри історії середніх віків та візантиністики

Науковий ступінь: кандидат історичних наук

Вчене звання: доцент

Наукові інтереси

історія Східної церкви, церковна історіографія, історіографія історії Візантії в Україні.

Курси

Публікації

НАУКОВІ ПРАЦІ

 1. Спадщина Київської Духовної Академії: спроби переосмислення та перспективи дослідження у сучасній українській історіографії // Наукові записки: збірник статей Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. – К., 2002. – Випуск 50. – С. 243-253.
 2. Протоієрей Микола Гроссу – професор Київської Духовної Акаемії // Православний вісник. – 2002. – №11-12. – С. 32-38.
 3. З минулого церковно-історичної науки в Україні: Володимир Барвінок // Апологет. Богословський збірник Львівської духовної академії. – 2003. – №1. – С.99-104.
 4. Візантиністика в Київській Духовній Академії на початку ХХ століття // Проблеми гуманітарних наук: Наукові записки Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. – Дрогобич: Вимір, 2004. – Вип. 14. – Історія. – С. 115-125.
 5. Значення грецької мови у богословсько-історичних студіях та навчальному процесі Київської духовної академії (ХІХ-початок ХХ ст.) // Розвиток еллінізму в Україні у XVIII-ХХІ ст.: Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (21-23 травня 2007 р.) / За заг. ред. К. Балабанова. – Маріуполь, 2007. – С. 317-320.
 6. Музеологія. Програма курсу для студентів історичного факультету. Методичні рекомендації для підготовки до семінарських занять. – Львів, 2009. – 72 с. (у співавт. з О.Дудяком)
 7. Візантологія церковна, візантологія світська: (не)усвідомлена необхідність кроку назустріч // Старожитності. Харківський історико-археологічний щорічник. – Харків, 2008. – С. 266–282 (у співавт.)
 8. Византийская культура в историко-богословских исследованиях профессора Киевской духовной академии Василия Певницкого // Кондаковские чтения III. Человек и эпоха: античность – Византия – Древняя Русь. – Белгород: Издательство Белгородского государственного университета, 2010. – С. 299–309.
 9. Проблемы византиноведения в современной Украине // Византийский временник. – 2010. – Т. 69 (94). – С. 391–392(у співавт.)
 10. Міжнародний симпозіум «Homo byzantinus серед ідей та речей» // Український історичний журнал. – 2011. – С. 222–228. (у співавт.)
 11. Історія Візантії: Вступ до візантиністки / За ред. С.Б.Сорочана і Л.В.Войтовича. – Львів, 2011. – 880 с. (у співавторстві)
 12. Ігор Іванович Шевченко (1922–2009) // Проблеми слов’янознавства. – 2011. – № 60. – C. 345–347.

Біографія

shapeimage_2

Народився 1978 р. у м. Львові. У 1995 р. закінчив середню школу № 15 м. Львова. У 1995-2000 роках навчався на історичному факультеті Львівського національного університету імені Івана Франка. Був відзначений премією фонду ім. Я. Гусляка (США) за найкращу дипломну роботу серед випускників університету 2000 р. з історичних та юридичних спеціальностей.

У 2000-2003 рр. навчався в аспірантурі Львівського університету. З 2003 р. – асистент кафедри візантології Львівського національного університету (з 2004 р. – кафедра історії середніх віків та візантиністики).

У квітні 2006 р. захистив у спеціалізованій Вченій раді дисертацію на тему “Візантиністика в Київській Духовній Академії в 1819-1919 рр.”

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!