Франко Оксана Омелянівна

Посада: професор кафедри етнології

Науковий ступінь: доктор історичних наук

Вчене звання: професор

Наукові інтереси

Етнологія, історія української етнографії як науки, історія України ХІХ-ХХ ст., франкознавство. Тематика досліджень: наукова діяльність Федора Вовка, Кирило-Мефодіївське товариство; діяльність О. Ф. Кістяківського, наукова діяльність Вадима та Данила Щербаківських, М. Я. Рудинського, В. Б. Антоновича; родинні стосунки Івана Франка; видання наукової спадщини Федора Вовка.

Курси

Публікації

НАЙВАЖЛИВІШІ ПРАЦІ:

 1. Институту археологии 50 лет. – К., 1984. (у співавторстві).
 2. Кирило-Мефодіївське товариство: У З-х т. – К., 1990. (у співавторстві).
 3. Кістяківський О. Ф. Щоденник. 1874-1885. – К., 1994. – Т. 1; К., 1995. – Т. 2. (у співавторстві).
 4. Етнографічні дослідження українського народу Федора Вовка // ІІІ Міжнародний конгрес україністів. Доповіді та повідомлення. – Харків, 1996.
 5. Федір Вовк. – Нью-Йорк, 1997.
 6. Федір Вовк – вчений і громадський діяч. – К. : Вид‑во Європейського університету, 2000. – 378 с.; 2001. – 391 с.
 7. Питання створення етнологічного центру у Львові в листуванні Федора Вовка з Володимиром Гнатюком (До 130‑річчя від дня народження В. Гнатюка) // Народознавчі зошити. – 2001. – № 3. – С. 450-453.
 8. Вадим Щербакіський у Празі // На крутосхилах історії. – Кн. 2. – К. : Вид‑во Європейського університету, 2005. – С. 69-81.
 9. Міжнародні наукові зв’язки Федора Вовка: погляд через століття // Етнічна культура українців. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2006. – С. 30-47.
 10. Наукова діяльність Федора Вовка // Український історичний журнал. – 2006. – № 3. – С. 42-56.
 11. Міжнародні наукові зв’язки Федора Вовка // Народна творчість та етнографія. – 2006. – №. 2. – С. 65-79.
 12. Вадим Щербаківський – перший ректор Українського вільного університету у Мюнхені // Визвольний шлях. – К. ; Лондон, 2006. – № 3. – С. 68-77.
 13. Наукові дослідження Зеновії Франко // Слово і час. – 2006. – № 8. – С. 42-50.
 14. Доля наукового архіву Вадима Щербаківського // Визвольний шлях. – Лондон – К., 2007. – Кн. 4. – С. 30-37.
 15. Іван Франко у спогадах дочки // Покликання служити науці і людям. Зб. наук. ст. – Чернівці : ЧНУ, 2007. – С. 58-67.
 16. Послідовник Степана Бандери з родини Івана Франка // Степан Бандера та його родина в народних переказах та спогадах / За ред. Г. Дем’яна. – Львів : ІН НАН України, 2006. – С. 170-174.
 17. Український етнограф і фольклорист Опанас Маркович // Визвольний шлях. – К.; Лондон, 2007. – Кн. 6. – С. 62-73.
 18. Аналіз документів та матеріалів особистого архіву Данила Щербаківського // Вісник Інституту археології Львівського університету. – Львів, 2009. – Вип. 4. – С. 68-80.
 19. Науково-організаційна діяльність Віктора Петрова (20‑ті – 30‑ті роки ХХ ст.) // Вісник Інституту археології Львівського університету. – Львів, 2010. – Вип. 5. – С. 84-92 (співавтор Н. А. Хомин).
 20. До питання створення першої української енциклопедії // Народознавчі зошити. – 2010. – № 1-2. – С. 156-159.
 21. Іван Франко. 54 (додатковий) том до Зібрання творів у 50‑ти томах. – К. : Наукова думка, 2010. (співупорядник, співавтор коментарів).
 22. Концептуальні міркування щодо проблеми формування передумов створення перших українських енциклопедій (за матеріалами Ф. Вовка, І. Франка, З. Кузелі) // Збірник наукових статей “Парадигма” / Ін‑т українознавства ім. І. Крип’якевича, 2010. – № 5. – С. 129–152 (в співавторстві з А. Франком).
 23. Аналіз документів та матеріалів особистого архіву Федора Кіндратовича Вовка // Вісник інституту археології Львівського університету. – 2011. – № 6. – С. 106-123 (у співавторстві з А. Франком).
 24. Т. Шевченко і Петербург // Хотинська битва: зб. наук. ст. – Чернівці, 2011. – С. 70–75.
 25. Аналіз документів та матеріалів особистого архіву Вадима Щербаківського // Вісник інституту археології Львівського університету. – 2012. – № 7. –– С. 62–74.
 26. Наукова діяльність Віктора Петрова (40‑і роки ХХ ст.) // Вісник інституту археології Львівського університету. – 2012. – № 7. –– С. 75–81 (співавтор Н.А. Хомин).
 27. Етнографічні та краєзнавчі матеріали в музеї Івана Франка в Калуші // Народознавчі зошити. – 2013. – № 3. – С. 519–531 (у співавторстві з А. Франком).
 28. Франко О. Огляд маловідомих архівних матеріалів про життя та наукову діяльність Миколи Макаренка / Оксана Франко // Вісник Інституту археології. Львівський національний університет імені Івана Франка. – 2013. – Вип. 8. – С. 75–81.
 29. Петро Курінний – дослідник стародавнього Львова // Вісник Інституту археології. Львівський національний університет імені Івана Франка. – 2013. – Вип. 8. – С. 82-97. (у співавторстві з А. Франком).
 30. Ми були “дітьми війни”. Спогади про випускників історичного факультету 1960 року // Вісник Львівського університету. Серія історична. – Львів, 2014. – Вип. 50 : До 75-річчя історичного факультету / За ред. Руслана Сіромського та Романа Тарнавського. – С. 364–377.
 31. Тарас Шевченко і археологія. Археологи і етнологи про творчість Тараса Шевченка // Вісник Інституту археології. – 2014. – Вип. 9. – С. 28–40 (у співавторстві з А. Франком).
 32. Історики Львівського університету випуску 1960 року: життєві долі і наукові здобутки / Оксана Франко // Історія та історики у Львівському університеті: традиції і сучасність (до 75-річчя створення Історичного факультету) : колективна монографія / за ред. Леоніда Зашкільняка і Павла Сєрженґи. – Львів : ПАІС, 2015. – С. 333–341.

Література про вченого:

 1. Слівовська В. Рецензія на кн.: Кирило-Мефодіївське товариство: У 3-х т. – К., 1990 // Кwartalnik historyczny. – Т. ХСVIII. – 1991. – № 4. – С. 84-90.
 2. Арсенич П. Прикарпаття в житті Каменяра. – Івано-Франківськ, 1996. – С. 10-12.
 3. Когут М. Науковець – нащадок Франкового роду // Дзвони Підгір’я (Калуш). – 1999. – 17 березня. – № 31.
 4. Калущина в іменах : біографічний довідник. – Дрогобич, 1999. – С. 193.
 5. Шелест Ю. Іван Бутич та його учена команда // Вечірній Київ. – 1996. – 14 вересня.
 6. Новини з Академії. Українська Вільна Академія наук у США // Нью-Йорк. – 1997. – № 21.
 7. Горак Р., Гнатів Я. Іван Франко. – Львів, 2000. – Кн. 1: Рід Якова. – 231 с.
 8. Жінки України : біографічний енциклопедичний словник. – К., 2001.
 9. Макарчук С. Етнологія у Львівському університеті // Етнічна культура українців. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2006. – С. 11-29.
 10. Макарчук С. Франко Оксана Омелянівна / С. Макарчук // Encyclopedia. Львівський національний університет імені Івана Франка : в 2 т. / Видавнича рада : І. О. Вакарчук (голова), М. В. Лозинський (заст. голови), Р. М. Шуст (заст. голови), В. М. Качмар (відп. секретар) та ін. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – Т. ІІ : Л–Я. – C. 396–397.

Біографія

shapeimage_2 (21)

Народилась 1939 р. у м. Калуші Івано-Франківської області у сім’ї службовців. У 1955 р. закінчила Калуську середню школу № 1. У 1960 р. закінчила історичний факультет Львівського університету ім. Івана Франка. У 1980-1984 рр. була пошукувачем при Інституті історії АН УРСР.

У 1985 р. захистила кандидатську дисертацію на тему “Суспільно-політичний рух на Україні кінця 50‑х – початку 60‑х рр. ХІХ ст. (джерелознавча характеристика архівних документів)” (керівник – проф. В. Г. Сарбей). У 1960-1968 рр. працювала молодшим науковим співробітником Львівського облдержархіву ЦДІА СРСР, Архівного відділу Ленінградського облвиконкому, ЦДАЖР (Львів, м. Санкт-Петербург). У 1968-1975 рр. була старшим науковим співробітником, завідувачем відділу Центрального державного історичного архіву УРСР у м. Києві. В 1975-1990 рр. – завідувач наукового архіву, молодший, старший науковий співробітник у м. Києві.

В 1990-1995 рр. –доцент кафедри історії та етнографії України. У 1994 р. присвоєно звання доцента. У 1995–2004 рр. – доцент кафедри етнології. У квітні 2000 р. захистила докторську дисертацію на тему “Наукова та суспільно-політична діяльність Федора Кіндратовича Вовка”. З 2004 р. працює на посаді професора кафедри етнології. У 2011 р. присвоєно звання професора. У 1971-1974 рр. – секретар Вченої ради Центрального державного історичного архіву, член редколегії тритомного видання “Кирило-Мефодіївське товариство”.

Виступала на ІІІ Міжнародному конгресі україністів 26-29 серпня 1996 р. (Харків) з доповіддю “Етнографічні дослідження українського народу Федора Вовка”; на IV Міжнародному конгресі україністів 27-31 серпня 1999 р. (Одеса) з доповіддю “Федір Вовк – засновник першої української енциклопедії”; на Міжнародній науковій конференції, присвяченій 75-річчю Українського вільного університету у Празі (листопад – грудень 1996 р.) з доповіддю “Наукова та суспільно-політична діяльність Вадима Щербаківського (декана УВУ у Празі та першого ректора УВУ у Мюнхені)” (Прага, 1998).

Науковий доробок налічує близько 170 праць у галузях історичних наук. Серія праць (п’ять томів) під назвою “Українське національне відродження в документах і мемуарах” у 1996 р. була допущена до конкурсу на здобуття Державної премії в галузях науки і техніки (Гуманітарні науки не були премійовані). В 1998 р. праця в двох томах. “О. Ф. Кістяківський. Щоденник 1880-1885”. Т. 2 (К., 1995), в якій брала участь як упорядник, удостоєна Державної премії ім. М. Грушевського.

Проекти

2005-2008. Етнічні процеси в Україні-2006

2005-2008. Етнічні процеси в Україні-2007

2005-2008. Етнічні процеси в Україні-2008

2009-2011. Традиційна етнічна культура українців-2009

2009-2011. Традиційна етнічна культура українців-2010

2009-2011. Традиційна етнічна культура українців-2011

2012-2014. Традиційно-побутова культура українців південно-західного історико-етнографічного регіону-2012

2012-2014. Традиційно-побутова культура українців південно-західного історико-етнографічного регіону-2013

2012-2014. Традиційно-побутова культура українців південно-західного історико-етнографічного регіону-2014

2015-2017. Етнокультурні процеси в Україні у другій половині XIX – на початку XXI ст.-2015

2015-2017. Етнокультурні процеси в Україні у другій половині XIX – на початку XXI ст.-2016

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!