Химович Оксана Степанівна

Посада: асистент кафедри cоціології, Український центр вивчення громадської думки "Соціоінформ"

Науковий ступінь: кандидат соціологічних наук

Наукові інтереси

Міграційні процеси, етносоціологія, усна історія, гендерні дослідження, соціологія спорту.

Курси

Публікації

1. Химович О. С. Еміграційна активність жіночого населення в Україні / О. Химович // Вісник Львівського університету. Серія соціологічна. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2008. – Вип. 2. – С. 363-367

Еміграційна активність жіночого населення в Україні

2. Химович О. С. Cоціальний портрет українських жінок – трудових мігранток крізь призму їхніх спогадів / О. Химович // Вісник Львівського університету. Серія соціологічна. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2013. – Вип. 7. – С. 213-224.

Соціальний портрет українських жінок-трудових мігранток крізь призму їхніх спогадів

3. Химович О. С. Стереотип: теоретико-методологічні підходи до інтерпретації / О. Химович // Соціальні технології: актуальні проблеми теорії та практики. – 2013. – Вип. 59-60. – С. 66-76.

Стереотип теоретико-методологічні підходи до інтерпретації

4. Химович О. С. Оцінка рівня етносоціальної дистанційованості серед населення Львівщини / Оксана Химович // Нова парадигма. – 2014. – Вип. 123. – С. 205-216.

Оцінка рівня етносоціальної дистанційованості серед населення Львівщини

5. Хымович О. С. Сравнительный анализ уровня этносоциальной дистанцированности среди населения Львовщины, имеющего опыт трудовой миграции / О. Хымович // Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. Серия : Социальные науки. – Н. Новгород : Изд-во ННГУ им. Н. И. Лобачевского, 2014. – № 4(36). – С. 180-188.

Сравнительный анализ уровня этносоциальной дистанцированности среди населения Львовской области, имеющего опыт трудовой миграции

6. Химович О. С. Порівняльний аналіз рівня етносоціальної дистанційованості серед населення Львівщини, що мають досвід трудової міграції / О. Химович // Соціологія та суспільство: взаємодія в умовах кризи. ІІ Конгрес САУ : тези доповідей (Харків, 17 – 19 жовтня 2013 р.) – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна., 2013. – С. 85-87.

7. Тетяна Лапан, Оксана Химович. Еміграційна активність жіночого населення в Україні. Євроатлантичний вибір України: погляд молоді: Матеріали наукової конференції. Львів, 30 жовтня 2007 р. – Львів: ЛОЦРНМ, 2007 – С. 77 – 82.

8. Статті в: Історія соціологічної думки: енциклопедичний словник-довідник – Львів: Видавництво «Новий Світ–2000», 2016. (прийнято до друку)

 1. Алексіс-Анрі-Шарль Клерель де Токвіль / О. Химович.
 2. Гарольд Юхимович Зборовський / О. Химович.
 3. Сеймур-Мартін Ліпсет / О. Химович.

Біографія

o-khymovych

Дата народження: 25.10.1987

Освіта:

 • 2009-2013 рр. – аспірантура Львівського національного університету імені Івана Франка, кафедра історії та теорії соціології

Захист кандидатської дисертації відбувся 02.06.2015 у спеціалізованій вченій раді ХНУ ім. В. Н. Каразіна за спеціальністю 22.00.04 – спеціальні та галузеві соціології. Тема дисертації “Роль трудової міграції у формуванні етнічних та національних стереотипів сучасних заробітчан”.

 • 2008 – 2009 рр. – студент магістерської програми з соціології, історичний факультет Львівського національного університету ім. І. Франка, диплом магістра соціології. Соціолог, викладач соціології.
 • 2004 – 2008 рр. – студент історичного факультету, спеціальність Соціологія, Львівського національного університету ім. І. Франка, диплом бакалавра соціології.
 • 1994 – 2004 рр. – Миколаївська середня загальньоосвітня школа №.1 у Львівській області.

Досвід роботи:

Грудень 2007 – 2008 рр. участь в якості інтервюера в Канадсько-Українському проекті Центру Дослідження української спадщини Коледжа Св. Томаса  Мора при Саскачеванському університеті «Усна історія деколективізації в Україні 1990-х років: селянський досвід».

Листопад-грудень 2008 р. проект «Ініціативи міської Ради» (серія соціологічних досліджень по проблемам міста), розробка вибірки для досліджень.

Січень 2008 р. учать в якості інтервюера в проекті participation “Бібліотека в інформаційному просторі м.Львова.

2007, 2010, 2015 рр. участь у екзіт-полі на парламентських виборах у Львівський області (супервізор Зайцева Н., центр соціологічних та маркетингових досліджень СОЦІОІНФРМ)

Квітень-травень 2007 р. участь в якості менеджера в реалізії проекту «Постави мешканців м. Львова щодо збереження пам’яткоохоронної зони» на замовлення НГО Опора.

Березень 2010 р. асистент міжнародного соціологічного проекту «Львів-Донецьк-Київ-Житомир-Херсон: соціологічний аналіз групових ідентичностей та ієрархій суспільних лояльностей» (Донецьк-Житомир-Київ-Львів-Херсон).

Квітень-травень 20012 р. асистент у проекті «THEMIS».

З 2013 р. Співорганізатор та модератор щорічного моніторингу опитування «Омнібус», проведеного кафедрою соціології історичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка.

2015р. модератор 2 ФГД для студентів та викладачів Львівського національного університету стосовно якості викладання та освітні проблем, що був проведений у м. Львів, організований Львівським національним університетом імені І. Франка та Українською Асоціацією Соціологів.

2016 р. Участь у проекті «Knowledge Engineering for SOSIEL Systems» (Безпосередній організатор Garry Sotnik, Complexity/Systems Science Program, Environmental Science and Management, School of the Environment, Portland State University).

Маю досвід співробітництва з іноземними науковцями: зокрема, виступала організатором реалізації наукових проектів для співробітників Саскачеванського університету, Варшавського університету. Наукові інтереси зосереджені на вивченні соціальної статистики, якісних методів у соціології, міграційних процесів, етносоціології, гендернихі досліджень. Маю досвід планування, організації та проведення досліджень різного соціопроблемного спрямування, написання аналітичних звітів, методичних рекомендацій.

Участь у семінарах, конференціях, майстер-класах

2009 р. “Міграційні процеси в Україні: сучасні виклики та регіональна специфіка” (м. Львів,).

2010 р. IV Львівський соціологічний форум “Соціологія в умовах кризового суспільства” (м. Львів,).

2012 р. IХ Міжнародній науково-практичній конференції Харківського відділення Соціологічної асоціації України і соціологічного факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна “Якубинська наукова сесія” (м. Харків,).

2012 р. VІ Львівському соціологічному форумі “Дискретність чи неперервність? (Ре)інституціоналізація соціології в Україні” (м. Львів,).

2013 р. ІІ Конгресі Соціологічної асоціації України (Харків,).

2014 р. VІІІ Львівському соціологічному форумі “Сучасний український соціум: доцентрові та відцентрові тенденції” (Львів,).

 • р. ІХ Львівський соціологічний форум (м. Львів,).

2016р. ХІIІ Міжнародної науково-практичної конференції «Якубинська наукова сесія», (м. Харків,).

Науково-дослідна робота.

К.соц.н. Химович О.С. брала участь (в межах робочого часу) у науково-дослідній темі кафедри історії та теорії соціології “Конструювання групових ідентичностей, формування суспільних лояльностей та інституціональний розвиток у сучасному українському суспільстві: глобальний та регіональний контекст” (січень 2011 р. – грудень 2013 р.; номер державної реєстрації роботи: 0111U005522) та «Скерованість та динаміка змін в сучасному українському суспільстві»», номер державної реєстрації 0114U004137, терміни виконання: 01.01.2014 р. – 31.12.2016 р.

 Наукове стажування

01.10. – 15.12.2008 р. проходила стажування у Львівській міській раді (у відділі пресслужби).

01.02.- 05.02.2015 р. Школа молодого автора (м. Івано-Франківськ).

Членство у професійних наукових та громадських організаціях

З 2014 р. по нинішній час Член Соціологічної асоціації України

Додаткові знання:

 • Знання Microsoft Word, Excel, PowerPoint, Access та SPSS
 • Знання мов: англіська, російська, українська

 

Проекти

Грудень 2007 – 2008 рр. участь в якості інтервюера в Канадсько-Українському проекті Центру Дослідження української спадщини Коледжа Св. Томаса  Мора при Саскачеванському університеті «Усна історія деколективізації в Україні 1990-х років: селянський досвід».

Листопад-грудень 2008 р. проект «Ініціативи міської Ради» (серія соціологічних досліджень по проблемам міста), розробка вибірки для досліджень.

Січень 2008 р. учать в якості інтервюера в проекті participation “Бібліотека в інформаційному просторі м.Львова.

2007, 2010, 2015 рр. участь у екзіт-полі на парламентських виборах у Львівський області (супервізор Зайцева Н., центр соціологічних та маркетингових досліджень СОЦІОІНФРМ)

Квітень-травень 2007 р. участь в якості менеджера в реалізії проекту «Постави мешканців м. Львова щодо збереження пам’яткоохоронної зони» на замовлення НГО Опора.

Березень 2010 р. асистент міжнародного соціологічного проекту «Львів-Донецьк-Київ-Житомир-Херсон: соціологічний аналіз групових ідентичностей та ієрархій суспільних лояльностей» (Донецьк-Житомир-Київ-Львів-Херсон).

Квітень-травень 20012 р. асистент у проекті «THEMIS».

З 2013 р. Співорганізатор та модератор щорічного моніторингу опитування «Омнібус», проведеного кафедрою соціології історичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка.

2015р. модератор 2 ФГД для студентів та викладачів Львівського національного університету стосовно якості викладання та освітні проблем, що був проведений у м. Львів, організований Львівським національним університетом імені І. Франка та Українською Асоціацією Соціологів.

2016 р. Участь у проекті «Knowledge Engineering for SOSIEL Systems» (Безпосередній організатор Garry Sotnik, Complexity/Systems Science Program, Environmental Science and Management, School of the Environment, Portland State University).

Маю досвід співробітництва з іноземними науковцями: зокрема, виступала організатором реалізації наукових проектів для співробітників Саскачеванського університету, Варшавського університету. Наукові інтереси зосереджені на вивченні соціальної статистики, якісних методів у соціології, міграційних процесів, етносоціології, гендернихі досліджень. Маю досвід планування, організації та проведення досліджень різного соціопроблемного спрямування, написання аналітичних звітів, методичних рекомендацій.

Нагороди

 • Липень 2008 – диплом бакалавра соціології, Львівський національний університет імені І.Франка
 • Липень 2009 – диплом магістра соціології, Львівський національний університет імені І. Франка 

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!