Калиняк Лев Дмитрович

Посада: доцент кафедри історичного краєзнавства

Науковий ступінь: кандидат історичних наук

Вчене звання: доцент

Наукові інтереси

Cуспільно-політичне життя Західної України у міжвоєнний період.

Курси

Публікації

НАЙВАЖЛИВІШІ ПРАЦІ

  1. Польське Стронніцтво Людове “П’яст” у політичному житті Східної Галичини (1919-1923) // Наукові записки національного університету “Острозька академія”: Історичні науки. – Острог: Національний університет “Острозька академія”, 2004. – Вип. 4: На пошану професора Миколи Павловича Ковальського. – С. 397-410.

  2. Радикальні тенденції у розвитку польського селянського руху Західної України (1919-1926) // Наукові зошити історичного факультету. Львівський національний університет імені Івана Франка. Збірник наукових праць. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2005. – Вип. 7. – С. 296-307.

  3. “Stronnictwo Chlopskie” у польському селянському русі Західної України (1926-1931) // Поляки, українці, білоруси, литовці у міжвоєнній Польщі: Збірник матеріалів міжнародної наукової конференції, Дрогобич, 8 – 9 жовтня, 2004 р. / Упорядник В. Футала. – Дрогобич: Коло, 2005. – С. 163-173.

  4. Преса польського селянського руху в Західній Україні (1919-1929) // Історичні пам’ятки Галичини. Матеріали третьої наукової краєзнавчої конференції 19 листопада 2004 р. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Фанка, 2005. – С. 112-121.

  5. Діяльність Польського Стронніцтва Людового “Пяст” у Західній Україні (1923-1926) // Наукові записки Національного університету “Острозька академія”: Історичні науки. – Острог: Вид-во Національного університету “Острозька академія”, 2006. – Вип. 6: – С. 199-216.

Біографія

shapeimage_2 (33)

    Народився 22 грудня 1973 р. у с. Раківчик Коломийського району Івано-Франківської області у сім’ї інженера. У 1990 р. закінчив Путильську середню школу (Чернівецька область). У 1991 р. працював робітником у Путильському районному агробуді. У 1991-1993 рр. проходив військову службу в Збройних Силах України.

У 1995-2000 рр. навчався на історичному факультеті, а у 2000-2001 рр. на магістерському курсі Львівського національного університету імені Івана Франка. У 2001-2007 рр. працював вчителем загальноосвітньої школи № 59 м. Львова.

У 2001-2005 рр. без відриву від виробництва навчався в аспірантурі Львівського національного університету імені Івана Франка. У 2006 р. захистив кандидатську дисертацію на тему “Польські селянські партії у суспільно-політичному житті Західної України (1919-1939 рр.)” (керівник – проф. С. П. Качараба).

З 2007 р. працює на посаді асистента кафедри історичного краєзнавства історичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка. З 2012 працює на посаді доцента.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!