Кріль Михайло Михайлович

Посада: професор кафедри історії Центральної та Східної Європи

Науковий ступінь: доктор історичних наук

Вчене звання: професор

Наукові інтереси

українсько-слов’янські історичні зв’язки (кінець ХVІІІ-XIX ст.), історія Чехії і Словаччини, історія славістики, історичне краєзнавство

Курси

Публікації

Опубліковано понад 400 праць, у т.ч. дві монографії, статті, біографічний довідник (у співавторстві), енциклопедичні статті, навчальні посібники з палеографії, історії Центрально-Східної Європи, історії Словаччини, тексти навчальних лекцій, навчально-методичні поради для студентів та ін.

НАЙВАЖЛИВІШІ ПРАЦІ

 1. Слов’янські народи Австрійської монархії: освітні та наукові взаємини. 1772-1867. Львів, 1999. 296 с.

 2. Чехи в Галичині. Біографічний довідник. Львів, 1998. 120 с. (Співавтори А. Дрбал, А. Моторний, В. Моторний, Є. Топінка)

 3. Основи палеографії. Навчальний посібник. Київ, 1995. 196 с.

 4. Розпад Югославської федерації та утворення нових держав на Балканах. Текст лекцій. Львів, 1996. 32 с.

 5. Історія Югославії. 1918-1990 рр. Львів, 1997. 90 с. (Співавтор 3. А. Баран).

 6. Історія Словаччини. Навч. посібник. Львів, 2006. 264 с.

 7. Слов’янські країни на рубежі епох: трансформація суспільства наприкінці ХХ – на початку ХХІ ст. Навч. посібник. Дрогобич, 2008. 180 с.

 8. Історія Центрально-Східної Європи. Навч. посібник. Київ, 2008. 284 с.

 9. Старосамбірщина: історія і культура. Монографія. Львів, 2009. 600 с.

Література про вченого

 1. Історичний факультет Львівського національного університету ім. Івана Франка (1940-2000). Ювілейна книга. Львів, 2000.

 2. Михайло Кріль. Біобібліографічний покажчик. Львів, 2006. 110 с.

Біографія

shapeimage_2 (5)

 

Народився 11 липня 1954 р. у м. Добромилі Львівської області в робітничій родині. Протягом 1971-1974 рр. працював слюсарем меблево-деревообробної фірми “Добромиль”. У 1974-1979 рр. навчався на історичному факультеті Львівського університету ім. Івана Франка. З 1979 р. працює у ЛНУ ім. Івана Франка: старший лаборант(1979), асистент (1980–1988), доцент (1988-2004), професор (2004-2007), завідувач кафедри (з 2007 р.). Був аспірантом-заочником (1980-1984) і докторантом (1996-1999). У 1985 р. захистив кандидатську дисертацію на тему “Українсько-чесько-словацькі громадські і культурні зв’язки в 20-60-х роках ХІХ ст.” (керівник – доц. В. П. Чорній), а у 2000 р. – докторську дисертацію на тему “Слов’янські народи Австрійської монархії: культурно-освітні та наукові зв’язки з українцями. 1772-1867” (консультант – проф. М. Г. Крикун). Член редколегій наукових збірників “Проблеми слов’янознавства”, “Питання сорабістики” та ін.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!