Кудринська Анна Іванівна

Посада: доцент кафедри cоціології

Науковий ступінь: кандидат соціологічних наук

Вчене звання: доцент

Наукові інтереси

Економічна активність, економічна поведінка, зайнятість, самозайнятість, трудова мобільність, соціальні конфлікти.

Курси

Публікації

 1. Кудринська А. Економічна активність населення України на сучасному етапі (регіональний аспект) / А. Кудринська // Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства: зб. наук. праць. – Х.: Видавничий центр  Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна, 2002. – С. 347–349.
 2. Кудринська А. Оцінка стану економічної активності молоді на ринку праці / А. Кудринська // Молодіжна політика: проблеми і перспективи: Зб. матеріалів ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., Дрогобич, 20-21 травня 2005 р. – Дрогобич–Львів: Вимір, 2005. – С. 504-509
 3. Кудринська А. Характеристики економічної активності населення Львівської області / А. Кудринська // Український соціум. –  2007. –  №5-6 (22–23). – С. 119–128.
 4. Кудринська А. Соціологічна концептуалізація феномену самозайнятості населення / А. Кудринська  // Український соціум. – 2008. – № 1 (24). – С. 36-45.
 5. Кудринська А.І. Соціологія і психологія: навч. посіб. / за ред. Ю.Ф. Пачковського. – К.: Каравела, 2009. – С. 629–657.
 6. Кудринська А.І. Специфіка та різновиди повсякденних соціальних практик у регіональному розрізі / Н.В.Коваліско, А.І. Кудринська // Вісник Одеського національного університету ім. І.І. Мечникова. Серія: Соціологія і політичні науки. – Одеса: Одеський національний університет імені І. І. Мечнікова, 2011. – Т. 16. – Вип. 10. – С. 44–52.
 7. Кудринська А.І. Соціологія: робочі програми для підготовки бакалаврів: навч.-метод. посіб. (частина 1): [для студ. вищ. навч. закл.] / [Н.В. Коваліско, О.Т. Бень, Т.С. Бурейчак та ін.]. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2011. –  С. 374–394; С. 466–493.
 8. Кудринська А.І. Соціологія: відповіді на питання екзаменаційних білетів: навч. посіб. / Н. Й.Черниш, Н.В.Коваліско, Т.Д.Лапан та ін.; за ред.. Н.Й.Черниш. – К.: Знання, 2012. – С. 202–233.
 9. Кудринська А.І. Економічна поведінка як властивість людської діяльності: концептуалізація поняття / А.І. Кудринська // Збірник наукових праць Донецького державного університету управління «Сучасні суспільні проблеми у вимірі соціології управління». Серія: Спеціальні та галузеві соціології. – Донецьк: ДонДУУ, 2013. – Т. XIV. – Вип. 258. – С. 247–254.
 10. Кудринська А.І. Соціально-економічні аспекти оптимізації самозайнятості в сучасному українському суспільстві / Н.В.Коваліско, А.І. Кудринська // Формування ринкової економіки в Україні: зб. наук. праць.– Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка 2013. – Вип. 30. – С. 150–154.
 11. Кудринська А.І. Феномен економічної поведінки та її типологія в соціоекономічному дискурсі / А.І. Кудринська // Вісник Одеського національного університету імені І.І. Мечникова. Серія: Соціологія і політичні науки. – 2013. – Т. 18. – Вип. 3(19). – С. 63–71.
 12. Кудринская А.И. Предпринимательство как тип экономического поведения в социологическом дискурсе / А.И.Кудринская // Новый университет. Серия: Актуальные проблемы гуманитарных и общественных наук. – 2014. – № 03(36). – С. 51–56.

Біографія

kudrynska

Освіта                

 • 2002-2007 – пошукувач кафедри соціології економічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка;
 • 1985-1990 – Львівський університет імені Івана Франка, економічний факультет;
 • 1975-1985 – Львівська середня школа № 34.

Дипломи               

 • диплом кандидата соціологічних наук, 2010;
 • диплом спеціаліста з присвоєною кваліфікацією економіста Львівський університет імені Івана Франка, 1990.

 Громадська робота:

 • 2008 – до тепер – член Львівського регіонального відділення Соціологічної асоціації України

Навички: досвід роботи з Microsoft Office, SPSS 11.0

Мови: українська – рідна; російська – вільно; англійська – посередньо.

Проекти

 

 • ENTRI-East: “Взаємодія європейської, національних та регіональних ідентичностей: нації між державами уздовж нових східних кордонів Європейського Союзу” (Крос-національне дослідження транскордонних соціально-етнічних груп в Європі), 2009 р.; інтерв’юер.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!