Лапан Тетяна Дмитрівна

Посада: доцент кафедри cоціології

Науковий ступінь: кандидат історичних наук

Вчене звання: доцент

Наукові інтереси

 Історія західної класичної та сучасної соціології, історія української соціології, усна історія, історія Другої світової війни, жіноча історія.

Курси

Публікації

 1. Лапан Т. Особливості спогадів жителів Західної України про рабську та примусову працю в нацистській Німеччині // Сторінки воєнної історії України: Зб. наук. статей НАН України. Ін-т історії України. – К., 2009. – Вип. 12. – С. 73-86.
 2. Lapan T. Hitlers Sklaven. Lebensgeschichtliche Analysen zur Zwangsarbeit im internationalen Vergleich. / Die Westukraine und die Erfahrung der Zwangsarbeit 2008. S.220-230.
 3. Лапан Т., Середяк А., Дудяк О. Історичне краєзнавство в системі навчання та розвитку практичних навиків студентів історичного факультету ЛНУ ім. І. Франка // Сучасні вимоги до діяльності музейних закладів на громадських засадах. Матеріали наради-семінару присвячені 115-річчю Львівського історичного музею та 40-річчю діяльності Науково-методичного відділу музейного будівництва. 14 травня. 2008 р. – Львів: СПОЛОМ, 2008. – С. 28-44.
 4. Лапан Т. Регіональні особливості пам’яті українців про примусову працю у Райху під час Другої світової війни // Вісник Одеського національного університету. – 2008. – Т.13. – Вип. 5. Соціологія і політичні науки. – С. 112-120.
 5. Історія соціології. Частина І. Львів, Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2007. – 236 с.
 6. Лапан Т. Інтерв’ю з Анною Павлівною Помірчою (Міжнародний проект збору документальних свідчень людей, яких було залучено до рабської та примусової праці) // Україна модерна. – 2007. – Число 11. – С. 190-243.
 7. Лапан Т. Українські жінки на примусових роботах у третьому Райху // Україна Модерна. – 2007. – №11. – С. 127-139.
 8. Лапан Т. Застосування усної історії як методу дослідження проблеми цивільного населення із дистрикту Галичина, вивезеного на примусові роботи до ІІІ Райху // Вісник Львівського університету. Серія соціологічна. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2007. – Вип. 1. – С. 162-176.
 9. Лапан Т., Химович О. Еміграційна активність жіночого населення в Україні // «Євроатлантичний вибір України: погляд молоді»: Матеріали наукової конференції. Львів, 30 жовтня 2007. – Львів: ЛОЦРНМ, 2007. – С. 77-82.
 10. Лапан Т. Особливості спогадів жителів Західної України про рабську та примусову працю в нацистській Німеччині // Наукові записки з української історії: Збірник наукових статей. – Вип. 19. – Тернопіль: Астон, 2007. – С. 464-473.
 11. Лапан Т. Діяльність українських громадських організацій на захист становища депортованих українських робітників у ІІІ Райху // Етнічна культура українців. Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2006. – С. 91-100.
 1. Лапан Т. Порівняльний аналіз становища українців дистрикту Галичина і райхскомісаріату Україна на роботах у Німеччині під час ІІ Світової війни // Ефективність державного управління: Зб. наук. праць Львівського регіонального інституту державного управління національної академії державного управління при Президентові України / За заг. ред. А. О. Чемериса. Вип. 6. – Львів: Вид-во ЛРІДУ НАДУ, 2005. – С. 176-181.
 1. Лапан Т. Порівняльний аналіз вивезення українців з дистрикту Галичина і райхскомісаріату Україна на роботи до ІІІ Райху та умови їх праці і побуту // Знаки питання в історії України: українська історія у європейському контексті. Збірник матеріалів ІІ Міжнародної конференції /Упор. Страшко Є.М. – Ніжин: Видавництво НДУ ім. М.Гоголя, 2005. – С. 127-131.
 1. Лапан Т. Процес репатріації та система репатріаційних органів в СРСР (з оглядом на Галичину) // Ефективність державного управління: Зб. наук. праць Львівського регіонального інституту державного управління національної академії державного управління при Президентові України / За заг. ред. А. О. Чемериса. Вип. 5. – Львів: Вид-во ЛРІДУ НАДУ, 2004. – С. 164-171.
 1. Лапан Т. Українці на примусових роботах у Німеччині під час Другої світової війни та проблеми їх післявоєнної адаптації Шляхами історії. Науковий збірник історичного факультету ЛНУ імені Івана Франка на пошану професора К. Кондратюка / Упорядник О. Сухий.–Львів: Видавництво «Піраміда», 2004. – С. 392-408.
 2. Лапан Т. Українські жінки на примусових роботах у Німеччині Українка в світі // Квартальник Світової Федерації Українських Жіночих Організацій. – Торонто. – 2002. – С. 31-37.
 3. Лапан Т. Умови і шляхи повернення українських остарбайтерів на Батьківщину // Наукові зошити історичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка. Зб. наук. праць. Вип. 3. – Львів: Вид-во ЛНУ, 2000. – С. 295-300.

Біографія

Lapan_foto

Освіта:

 • 1998-2005 – кафедра етнології історичного факультету, Львівський національний університет імені Івана Франка,(аспірант);
 • 1993-1998 – історичний факультет, Львівський державний університет імені Івана Франка, (студентка);
 • 1983-1993 – Львівська середня школа № 63, (учениця).

Досвід роботи:

 • 11.2007 – по цей час – доцент кафедри історії та теорії соціології історичний факультет,  Львівський національний університет імені Івана Франка;
 • 09.2004 – 10.2007 – асистент кафедри історії та теорії соціології, Львівський національний університет імені Івана Франка;
 • 10.2006 – 12. 2008 – завідувач Центру моніторингу, Львівський національний університет імені Івана Франка.

Наукові ступені:

 • Кандидат історичних наук, диплом Львівського національного університету, 2005;
 • Спеціаліст із отриманою кваліфікацією історик, викладач історії, диплом Львівського державний університету імені Івана Франка, 1998.

Вчені звання:

 • Доцент кафедри історії та теорії соціології Львівського національного університету імені Івана Франка, 2008.

Мови: українська – рідна, російська – вільно, англійська, польська – середній рівень.

Проекти

 • Консультант проекту Львівської обласної державної адміністрації щодо запису свідчень про голодомор 1932-1933 рр. на території Західної України, «Національна Книга пам’яті жертв Голодомору 1932-1933 років в Україні. Львівська область» (Україна, Львів, 2008) (записано близько 150 спогадів);
 • Консультант проекту «Усна історія деколективізації в Україні 1990-х років: селянський досвід» (Саскачеванськийуніверситет, Канада, 2007) (записано 20 спогадів);
 • Координатор Міжнародного проекту збору документальних свідчень про долі людей, яких було залучено до рабської та примусової праці під час Другої світової війни (Хаген, Німеччина, 2005-2006) (записано 40 інтерв’ю);
 • Стажування, дослідник-грантьєр фундації ім. Дж. Коляски університету Альберта, Канадський інститут українських студій та Україно-Канадський Дослідчо-Документаційний Центр (м. Торонто, Канада, 2000-2001) (дослідження теми «Еміграція українського населення до Канади під час і після Другої світової війни» (записано понад 40 спогадів).

Нагороди

 • Диплом з відзнакою (Львівський державний університет імені Івана Франка), 1998;
 • Золота медаль (за успішне закінчення школи), 1993.

 

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!