Лехнюк Роман Олегович

Посада: асистент кафедри новітньої історії України імені Михайла Грушевського

Науковий ступінь: кандидат історичних наук

Наукові інтереси

Історія і теорія консерватизму в Центрально-Східній Європі, консервативні середовища в українському суспільстві Галичини ХІХ–ХХ ст.

Курси

Публікації

Консервативне підґрунтя діяльності митрополита Василя Липківського / Роман Лехнюк // VIII Богданівські читання: Матеріали Всеукраїнської наукової конференції: Зб. наук. пр. – Черкаси, 2014. – С. 207–211.

Граф Михайло Тишкевич: від «крайовства» до модерного українства / Роман Лехнюк // Intermarum: історія, політика, культура: Матеріали міжнародної наукової конференції «В єдності сила. Україна–Польща: спільні шляхи до свободи». – Житомир, 2014. – С. 162–172.

Греко-католицька церква в Галичині у першій чверті ХХ століття: між інституційним консерватизмом і новочасними викликами / Роман Лехнюк // Історія релігій в Україні: Науковий щорічник. – Львів, 2015. – С. 350–358.

Газета «Руслан» як джерело до вивчення середовища Католицького русько-народного союзу (1896–1901 рр.) / Роман Лехнюк // Наукові записки Tернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Історія. – 2015. – Вип. І. – Ч. 1. – С. 150–159.

Постать митрополита Андрея Шептицького у висвітленні газети «Руслан» / Роман Лехнюк // Соціогуманітарні проблеми людини (Львів). – 2015. – № 8. – С. 62–70.

Церква в баченні українських консервативних середовищ у Галичині на початку ХХ століття / Роман Лехнюк // Історичні та культурологічні студії (Львів). – 2014–2015. – Вип. 6–7. – С. 217–236.

Соціальні та політичні дилеми греко-католицького духовенства в Галичині на початку ХХ століття (у світлі публіцистичної спадщини о. Онуфрія Волянського) / Роман Лехнюк // Українознавчий альманах (Київ). – 2015. – Вип. 18. – С. 181–185.

Спогади графа Михайла Тишкевича як джерело до вивчення українського консерватизму / Роман Лехнюк // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії (Харків). – 2015. – Вип. 18. – С. 143–155.

Поняття «християнсько-католицького світогляду» в ідейно-політичних дискусіях Галичини початку ХХ ст. (на прикладі публіцистичної спадщини о. Онуфрія Волянського) / Роман Лехнюк // Держава і Церква в новітній історії України. Збірник наукових статей за матеріалами V Всеукраїнської наукової конференції «Держава і Церква в новітній історії України» (19–20 листопада. 2015 р.). – Полтава, 2015. – С.296–304.

«Лише під проводом нашого ВПр. Епископату може нарід наш двигнути ся з занепаду»: взаємини представників українського християнсько-суспільного руху з вищими ієрархами Греко-католицької церкви в Галичині на початку ХХ століття / Роман Лехнюк // Історія релігій в Україні: науковий збірник світлій пам’яті професора Ярослава Дашкевича (1926–2010) / За заг. ред. М. Капраля, О. Киричук, І. Орлевич. – Львів, 2016. – Част. 1: Церковна історія. – С. 483–496.

Українські консервативні середовища в ідейному просторі Львова початку ХХ століття / Роман Лехнюк // Львів: місто – суспільство – культура: Збірник наукових праць. – Львів, 2016. – Т. 10: Львів / Lwów / Lemberg як міські простори: уявлення, досвіди, практики / За ред. О. Аркуші, О. Вінниченка, М. Мудрого. – Част. 1. – (Вісник Львівського університету. Серія історична. – Спеціальний випуск’2016). – С. 310–345.

Українсько-польські відносини в Галичині на зламі ХІХ–ХХ століть у висвітленні газети «Руслан» / Роман Лехнюк // Intermarum: історія, політика, культура (Житомир). – 2015. – Вип. 2. – С. 92-105.

Співпраця слов`янських депутатів християнсько-суспільного напряму в австрійській Державній раді наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. (за українськими джерелами) / Андрій Кліш, Роман Лехнюк // Проблеми слов`янознавства (Львів). – 2016. – Вип. 65. – С. 167–177.

Біографія

ЛЕХНЮК Роман Олегович

 Народився 24 серпня 1992 р. в м. Львів. У 2009 р. закінчив Львівську СЗШ № 62, у 2014 р. – історичний факультет, а в 2017 р. – аспірантуру Львівського національного університету імені Івана Франка. З 2017 р. – асистент кафедри новітньої історії України імені Михайла Грушевського. Тема дисертаційного дослідження «Українські консервативні середовища в Галичині у першій чверті XX століття: національно-політичний аспект» (наук. керівник. – доц. Мудрий М. М.). У 2016 р. в рамках програми академічної мобільності Erasmus+ пройшов стажування у Краківському педагогічному університеті. Автор більше 10 наукових публікацій, учасник всеукраїнських і міжнародних наукових конференцій.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!