Лешкович Наталя Олександрівна

Посада: доцент кафедри історії Центральної та Східної Європи

Науковий ступінь: кандидат історичних наук

Вчене звання: доцент

Наукові інтереси

Історія Росії XIX ст., українсько-російські взаємини XVIII-XIX ст., історія славістики.

Курси

Публікації

НАЙВАЖЛИВІШІ ПРАЦІ:

  • Українці в російській імперській еліті другої половини XVIII-початку XIX ст. та їх роль у розвитку російської культури // Проблеми слов’янознавства. – Вип. 48. – Львів, 1996. – С. 21-32;
  • Малознана праця І. Киреєвського про українство як історіографічне та іконографічне джерело // Наукові зошити історичного факультету Львівського університету. – Вип. 2. – Львів, 1999. – С. 197-201;
  • Накази шляхти та козацької старшини Лівобережної Гетьманщини 1797 року як джерело // Вісник Львівського університету. Серія історична. – Вип. 33. – Львів, 1998. – С. 236-242;
  • Г. Винський про Росію другої половини XVIII ст.: український погляд // Наукові зошити історичного факультету Львівського університету. – Вип. 3. – Львів, 2000. – С. 201-205.
  • Ян Мілліковський як книгар і видавець // Wielokulturowe srodowisko historyсzne Lwowa w XIX і XX w. – Rzeszow, 2007. – T. V. – S. 158-172.
  • “Товариство руської шляхти в Галичині і його діяльність” // Дрогобицький краєзнавчий збірник. – Дрогобич, 2006. – Вип. X. – С. 702-733.

Біографія

shapeimage_2

Народилась 1955 р. в м. Вінниця у сім’ї службовців. 1972 р. закінчила Вінницьку середню школу № 2. Протягом 1972-1976 рр. навчалася на історичному факультеті Вінницького педагогічного інституту. З 1977 р. працювала у Вінницькому політехнічному інституті (викладачем, ст. викладачем, доцентом).

Протягом 1980-1983 рр. навчалася в аспірантурі Київського університету ім. Т.Шевченка. У 1984 р. захистила кандидатську дисертацію на тему “Роль преси в культурному співробітництві народів СРСР (1971-1975 рр.)” (керівник – доц. В. Є. Лось).

З 1991 р. – доцент кафедри історії СРСР Львівського університету ім. Івана Франка, з 1992 р. – доцент кафедри історії слов’янських країн. Вивчає російсько-українські зв’язки XVIII-XIX ст. Учасник Міжнародних славістичних колоквіумів (1996-2008), член славістичної комісії НТШ ім. Т.Шевченка.

   

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!