Марусяк Тетяна Сергіївна

Посада: асистент кафедри cоціології

Науковий ступінь: кандидат соціологічних наук

Наукові інтереси

Соціологія права, правосвідомість, деформації правосвідомості, девіантна поведінка, соціологія громадської думки.

Курси

Публікації

 1. Васільєва Т.С. Громадська думка у дзеркалі правової свідомості молоді// Соціологія у (пост)сучасності. Збірник тез доповідей учасників VII Міжнародної наукової конференції студентів та аспірантів. – Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2009.
 2. Васільєва Т.С. Поняття правосвідомості в дисциплінах соціогуманітарного корпусу// Вісник Львівського національного університету ім. І.Франка. Серія Соціологічна. – 2010. –Вип. 4. – С.77-82
 3. Васільєва (Марусяк) Т.С. Стан (рівень) правосвідомості сучасної української молоді // Соціальні зміни та культурна ідентичність. Збірник тез доповідей учасників Міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів та молодих науковців. – О.: ОНУ імені І.І. Мечникова, 2011. – С.45-49
 4. Марусяк Т.С. Деформації правосвідомості: можливості соціологічного дослідження// Соціальна психологія. – 2011. – №5(49). – С.31-39
 5. Марусяк Т.С. Структура та суб’єкти правосвідомості: соціологічний аналіз// Вісник Одеського національного університету. – Одеса, 2011. – Т. 16, Вип. 10: Соціологія і політичні науки.-С. 558-565
 6. Васільєва Т.С. Правосвідомість української молоді у загальноєвропейському контексті// Наукове онлайн – видання «Соціологія майбутнього: науковий журнал з проблем соціології молоді та студентства». – № 1-2 (2-3) / 2011. – С.38-48. – Режим доступу до журн.:http://www.sociology.kharkov.ua/socio/docs/magazin/soc_fut/2_2011/05.pdf
 7. Марусяк Т. Формування та деформації правосвідомості сучасної української молоді//Соціологія – соціальна робота-регулювання соціальних проблем. Матеріали наукової студентсько-аспірантської конференції 16-17 березня 2012 р. – Львів. – 2012. – С.76-79.
 8. Марусяк Т. С. Деформації правосвідомості: типологія та межі норми /Т.С. Марусяк //Варіації модерну та модернізації: український соціум в контексті глобальних процесів: Матеріали між. нар. наук.-практ. конфер. (м. Київ, 28-29 листопада 2013 р.) /Уклад. П. В.Кутуєв. – К.: «Талком», 2013. – С.202-204
 9. Марусяк Т. С. Деформації правосвідомості: типологія та межі норми /Т.С. Марусяк // Вісник Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”. Політологія. Соціологія. Право: Зб. Наук. праць. – Київ: ІВЦ “Політехніка”, 2013. – No 4 (20) – С. 57-62.
 10. Васільєва Т. С. Життєвий успіх як елемент духовного світу українського студентства: одухотворюючи успіх чи раціоналізуючи духовність? / О. І. Білько, Т. С. Васільєва, О. С. Голіков, О. М. Фудорова // Вісник Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна “Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи”, 2011. – № 948. – С. 35-46.

Біографія

image001 (3)

Освіта:      

 • 2009 – 2013 рр. – аспірантка кафедри історії та теорії соціології. Тема дисертації: “Прояви деформації правової свідомості у середовищі сучасної української молоді”.
 • 2007-2011 рр. – правничий факультет ІПО Львівського національного університету ім. І. Франка (спеціаліст-юрист)
 • 2004-2009 рр. – Львівський національний університет ім. І. Франка, економічний факультет, кафедра соціології (магістр соціології);
 • 1994 -2004 рр. – Тернопільська середня загальноосвітня школа №27.

Ступені:

 • Кандидат соціологічних наук, 2013 р.;
 • Ступінь магістра соціології з кваліфікацією «Соціолог. Викладач соціології», Львівський національний університет ім. І. Франка, 2009.

Стипендії/досягнення:

 • Сертифікат учасника Школи молодого соціолога «Сучасна Україна в соціологічному вимірі» (31.01 – 5.02.2011 р., м. Дрогобич);
 • Диплом магістра з відзнакою (Львівський національний університет імені І. Франка), 2009;
 • Золота медаль (за успішне закінчення школи), 2004

Навики: Досвід роботи з: Microsoft Office, SPSS 15.0

Мови: українська – рідна; російська – відмінно; англійська –середній рівень.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!