Онищук Ярослав Іванович

Посада: доцент кафедри археології та спеціальних галузей історичної науки

Науковий ступінь: кандидат історичних наук

Вчене звання: доцент

Наукові інтереси

Археологія України, етнічна історія та археологія римського часу Волино-Подільського пограниччя, “воєнна археологія” новітнього часу.

Курси

Публікації

 1. Eine spatkaiserzeitliche Gesichtsperle aus der Westukraine // Die spatromische Kaiserzeit und die fruhe Volkerwanderungszeit in Mittel- und Osteuropa. – Lodz, 2000. – S. 325–333.
 2. До проблеми поширення складноорнаментованих намистин з “личинами” на території Центрально-Східної Європи // Матеріали і дослідження з археології Прикарпаття і Волині. – 2002. – Вип. 8. – С. 103–107.
 3. Розвідкові археологічні дослідження в селі Накваша Бродівського р-ну Львівської області у 2000 році // Записки НТШ. Праці археологічної комісії. – 2002. – Т. ССХLIV. – С. 535–544.
 4. Предмети провінційно-римського походження з поселення вельбарської культури Дудин-ІІ на Волино-Подільському пограниччі // Вісник Львівського університету. Серія історична. – 2003. – Вип. 38. – С. 587–595.
 5. Фізико-хімічні дослідження металевих виробів з поселення Дудин-ІІ на Волино-Подільському пограниччі (за матеріалами розкопок 2002 р.) // Археологічні дослідження Львівського університету. – 2004. – Вип. 7. – С. 67–71.
 6. Особливості поховального обряду висоцького населення басейну Верхнього Надстир’я // Problemy kultury wysockiej. – Rzeszow, 2005. – S. 83–104.
 7. Золота підвіска пізньоримського часу з с. Дудин Львівської області // Археологія. – 2007. – № 2. – С. 72–76.
 8. Пошуково-ексгумаційні дослідження військових поховань періоду Першої світової війни на г. Татарівка Сколівського р-ну Львівщини // Наукові записки Львівського історичного музею. – 2008. – Вип. ХІІ. – С. 22–38.
 9. Етнічна віднесеність археологічних культур І тис. н.е. на території Галичини // Галичина: етнічна історія. – Львів, 2008. – С. 13–32.
 10. Провінційно-римські імпорти та їх значення в культурах римського часу Волино-Подільського пограниччя // Бюлетень 10. Інформаційний випуск. – Львів, 2008. – С. 40–46 + табл. кол. ілюстр.
 11. Провінційно-римські культурні впливи та їх роль в етнічній історії Волино-Подільського пограниччя // Археологія і давня історія України. – Вип. 2. Археологія Правобережної України. –Київ, 2010. – С. 152–159.
 12. Торговельно-економічні відносини наддунайських провінцій римської імперії з варварським населенням українського Прикарпаття у першій половині І тисячоліття н. е. // Археологічні дослідження  Львівського університету. – 2010. – Вип. 13. – С. 171–186 + 2 кол. вклейки.
 13. «Воєнна археологія» в контексті дослідження історичних пам’яток новітнього часу українсько-польського пограниччя // Наукові студії: Збірник наукових праць / Історико-краєзнавчий музей м. Винники. – Львів, 2011. – Вип. 4. – С. 135–143.
 14. Етнічна віднесеність археологічних культур І тис. н.е. на території Галичини // Галичина: етнічна історія. Тематичний збірник статей. –Львів, 2008. –С. 13-32.
 15. Торговельно-економічні відносини наддунайських провінцій римської імперії з варварським населенням українського Прикарпаття у першій половині І тисячоліття н.е. // Археологічні дослідження Львівського університету. – Львів, 2010. – Вип. 13. –С. 171-186 + 2 кол. вклейки.
 16. Провінційно-римські культурні впливи на племена Українського Прикарпаття у першій половині І тис. н.е. // Transkarpackie kontakty kulturowe w okresie lateńskim, rzymskim i wczesnym średniowieczu. –Krosno, 1913. –S. 87-107.
 17. Предмети провінційно-римського походження в археологічних комплексах культури карпатських курганів //Фортеця: збірник заповідника «Тустань». – Львів, 2012. – Кн.2. – С. 342-349.
 18. Кераміка вельбарської культури з поселення Дудин-ІІ у верхів’ях Ікви // Археологічні дослідження Львівського університету. – Львів, 2012. –Вип. 16. – С. 301-310.
 19. Дослідження поховань бійців Карпатської України на Верецькому перевалі в 2011 році // Цитаделя. – Львів, 2013. – №9. – С. 46-50.
 20. Провінційно-римські культурні впливи на племена Українського Прикарпаття у першій половині І тис. н.е. //Transkarpackie kontakty kulturowe w okresie lateńskim, rzymskimiwczesnym średniowieczu. –Krosno, 2013. – S. 87-107.
 21. Пошуково-ексгумаційні дослідження поховань вояків Української повстанської армії на Львівщині // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. Український визвольний рух середини ХХ століття в контексті суспільно-політичних ідей, подій та обставин. – Львів, 2014. – Вип. 24. – С. 443-451.
 22. До проблеми етнокультурної приналежності пам’яток пізньоримського часу Волино-Подільського пограниччя //Черняхівська культура: до 120-річчя від дня народження В.П. Петрова (OIUM. –№4). – Київ, 2014. – С. 156-164.

Біографія

shapeimage_2 (3)

Народився 1967 р. у с. Попівці Бродівського р-ну Львівської обл. Закінчив історичний факультет (1991) та аспірантуру при кафедрі археології, античності та середньовіччя (1998) Львівського державного університету ім. І. Франка.

Асистент (1998–2001), доцент (2001–2004) кафедри археології, античності та середньовіччя, з 2004 р. – доцент кафедри археології та історії стародавнього світу, у 2004–2005 рр. – в. о. завідувача кафедри, у 2002–2005 рр. – заступник декана історичного факультету з наукової роботи.

У 2001 р. захистив кандидатську дисертацію на тему “Етнокультурна історія Волино-Подільського пограниччя у І тис. н. е.” (наукові керівники – проф. М. А. Пелещишин, д-р іст. наук Д. Н. Козак).

Працював відповідальним секретарем Бродівської районної організації Українського товариства охорони пам’яток історії та культури (1991), молодшим і старшим науковим співробітником Бродівського історико-краєзнавчого відділу Львівського історичного музею (1992–1995), директором комунального підприємства Львівської обласної ради з питань здійснення пошуку поховань учасників національно-визвольних змагань та жертв воєн, депортацій і політичних репресій «Доля» (2007–2010). Член Вченої ради історичного факультету (з 2002) та редколегії збірника наукових праць “Археологічні дослідження Львівського університету”.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!