Пачковський Юрій Франкович

Посада: завідувач кафедри cоціології

Науковий ступінь: доктор соціологічних наук

Вчене звання: професор

Телефон (робочий): (032) 239-42-80

Наукові інтереси

Актуальні проблеми економічної соціології та психології, соціальні і психологічні наслідки ринкових трансформацій в українському суспільстві, соціологічні проблеми сім’ї та молоді.

Курси

Публікації

Головні праці:

Актуальні проблеми розвитку підприємництва в Україні (Львів, 1999; зі співавт.).

Соціопсихологія підприємницької діяльності і поведінки (Львів,

2000).

Інституційні засади формування економічної системи України: теорія і практика (Львів, 2005; зі співавт.).

Соціоекономічне знання у соціологічному вимірі (Львів, 2007; зі співавт.).

Konsumpcja w krajach Europy środkowo-wschodniej (Warszawa, 2007; z wspołaut.).

Спеціальні та галузеві соціології (К., 2003; зі співавт.).

Практикум з соціології (Львів, 2004; зі співавт.).

Психологія підприємництва (Львів, 2001; К., 2006; 2007).

Соціологія і психологія (К., 2009).

Біографія

Пачковський Юрій Франкович (30.IX.1962, м. Львів) – соціолог, психолог, кандидат психологічних наук (Дослідження професійно-ділових взаємодій у виробничих бригадах (на прикладі механіко-складального виробництва), 1990), доцент (1996), доктор соціологічних наук (Підприємництво як предмет соціопсихологічного дослідження (діяльнісно-поведінковий аспект), 2004), професор (2006). Закінчив з відзнакою біологічний факультет Львівського університету (1984), аспірантуру Київського університету (1990). У 1985–1987 рр. – інженер-технолог Львів. ВО “Електрон”; 1991–1994 рр. – асистент, 1994–2004 рр. – доцент, 2004–2009 рр. – професор, 2007–2009 рр. – в.о. завідувача кафедри соціології економічного факультету, 2009–2017 рр. – професор кафедри економіки підприємства, з 2017 р. – завідувач кафедри соціології історичного факультету Львівського університету. Член Президії Соціологічної асоціації України (з 2009).

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!