Паршин Ілля Леонтійович

Посада: доцент кафедри історії середніх віків та візантиністики

Науковий ступінь: кандидат історичних наук

Наукові інтереси

європейська медієвістика XII–XV ст., історія Галицько-Волинської Русі, історія повсякдення населення Європи епохи Середньовіччя.

Курси

Публікації

 1. Битва при Дюрнкруте 26 августа 1278 г.: альянс Льва Даниловича и Пшемысла ІІ Оттокара // Rossica Antiqua / [отв. ред. А. В. Майоров]. – Санкт-Петербург, 2012. – № 1(5). – С. 95–106.
 2. Участь Данила Романовича у боротьбі за Австрійську спадщину Бабенберґів // Дрогобицький краєзнавчий збірник / [ред. Л. Тимошенко]. – Дрогобич, 2012. – Вип. 16. – С. 40–48.
 3. Участь Лева Даниловича у битві при Дюрнкруті 1278 року (на підставі латиномовних джерел XV століття) // Княжа доба: історія і культура / [відп. ред. В.Александрович]. – Львів, 2012. – Вип. 6. – С. 187–193.
 4. Король Юрий Львович на страницах западноевропейских хроник // Русин / [глав. ред. С.Г.Суляк]. – Кишинев, 2012. – № 4(30). – С. 73–85.
 5. Leon rex ruthenorum на сторінках Anonymi Leobiensis Chronicon // Średniowiecze Polskie i Powszechne / [pod red. J. Sperki i B. Czwojdrak]. – Katowice, 2013. – T.5(9).– S. 86–94.
 6. Галицькі війська у битві при Дюрнкурті 1278 року: факти і здогади // Вісник Львівського університету. Серія Історія / [за ред. Р. Сіромського]. – Львів, 2013. – Вип. 48. – С. 45–60.
 7. Хроніка Іоанна з Вінтертура (Іоанна Вітодуранського) як джерело до історії Галицько-Волинської Русі першої половини XIV ст. // Дрогобицький краєзнавчий збірник / [ред. Л. Тимошенко]. – Дрогобич, 2014. – Вип. 17–18. – С. 71–78.
 8. Чи було папське посольство до Галицько-Волинської держави на початку XIV століття? // Княжа доба: історія і культура / [відп. ред. В. Александрович]. – Львів, 2014. – Вип. 8. – С. 318–325.
 9. Русь та Рашка у західноєвропейських джерелах XIV–XVст.: труднощі ідентифікації / Ілля Паршин // Проблеми слов’янознавства. – Львів, 2015. – Вип. 64. – С. 20–28.
 10. Участь князя Данила Романовича в інтронізації угорського короля Бели IV / Ілля Паршин // Княжа доба: історія і культура. – Львів, 2015. – Вип. 9 : Король Данило Романович. 1264–2014. – С. 23–34.
 11. “Острозький епізод” Констанцького собору (1414–1418) / Ілля Паршин // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Історія. – Тернопіль, 2016. – Вип. 1. – Ч. 1. – С. 9–13.
 12. Австрійська політика Романовичів і маловідома  середньовічна байка ХІІІ ст.: несподівані паралелі // Наукові зошити історичного факультету Львівського університету. Львів, 2016. – Вип. 17. – C. 25–34.

Біографія

x_425fbe78

Народився 8 липня 1986 р. в м. Києві. У 2003 р. закінчив середню загальноосвітню школу № 84 м. Львова. У 2004 р. вступив на історичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, який закінчив 2009 р.

Впродовж 2010–2013 рр. навчався в аспірантурі Інституту українознавства імені Івана Крип’якевича НАН України. У 2014р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.01 – історія України на тему: “Вектори політики володарів Галицько-Волинської Русі (за матеріалами наративних латиномовних джерел XIII–XV століть)”.

З листопада 2013 р. – молодший науковий співробітник відділу історії середніх віків Інституту українознавства імені Івана Крип’якевича НАН України.

З жовтня 2014 р. – асистент, з вересня 2015 р. – доцент кафедри історії середніх віків та візантиністики Львівського національного університету імені Івана Франка.

Проекти

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!