Павлишин Олег Йосифович

Посада: доцент кафедри новітньої історії України імені Михайла Грушевського

Науковий ступінь: кандидат історичних наук

Вчене звання: доцент

Наукові інтереси

Історія української революції 1917-1920 рр., соціальні та міжнаціональні аспекти історії Галичини першої чверті ХХ ст., історія Української Греко-Католицької Церкви.

Курси

Публікації

НАЙВАЖЛИВІШІ ПРАЦІ:

 1. Організація цивільної влади ЗУНР в повітах Галичини (листопад-грудень 1918 року) // Україна модерна. Львів, 1999. Ч. 2-3 (за 1997-1998 рр.) / Відп. ред. Я. Грицак, М. Крикун. С. 132- 193.

 2. Українська Національна Рада ЗУНР-ЗОУНР: реконструкція особового складу (жовтень 1918 р. – червень 1919 р.) // Матеріали засідань Історичної та Археографічної комісій НТШ в Україні / Під ред. Я. Грицака, Я. Дашкевича, О. Купчинського, І. Скочиляса. Львів, 1999. Вип. 2 (1995- 1997 рр.). С. 234-252.

 3. Соціально-політичний портрет українського проводу Галичини і Буковини в революції 1918-1919 рр. // Україна модерна. Львів, 2000. Ч. 4-5 / Відп. ред. Я. Грицак, М. Крикун. С. 187- 245.

 4. Підготовка аграрної реформи в ЗОУНР // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. Львів, 2000. Вип. 6: Західно-Українська Народна Республіка: історія і традиція / Ред. кол. Я. Ісаєвич (гол.) та ін.; упоряд. О. Аркуша. С. 170-183.

 5. УСЕ. Універсальний словник-енциклопедія / Гол. ред. ради чл.-кор. НАНУ М. Попович. 2-ге вид., доп. Київ: ПВП Всеувито, 2001, Львів: ЛДКФ Атлас, 2001. VII+1575 c., іл. (співавт. Б. Антоняк, Ю. Антоняк, Н. Бічуя, Т. Гошко та ін.).

 6. Об’єднання УНР і ЗУНР: політико-правовий аспект (кінець 1918 р. – перша половина 1919 р.) // Вісник Львівського університету. Серія історична. Львів, 2002. Вип. 37/1 / Відп. ред. М. Мудрий. С. 327-349.

 7. З історії впровадження григоріанського календаря у церковне життя українців: календарна реформа єпископа Григорія Хомишина // Україна модерна. Київ-Львів: Критика, 2002. Ч. 7 / Відп. ред. Я. Грицак, М. Крикун. С. 7-68.

 8. Історіографія української революції 1917-1921 рр. // Українська історіографія на зламі ХХ і ХХІ століть: здобутки і проблеми / Колективна монографія за ред. Леоніда Зашкільняка. Львів, 2004. С. 168-183.

 9. Zydzi wschodniogalicyjscy w okresie Zachodnioukrainskiej Republiki Ludowej (XI 1918 – VI 1919) // Swiat NIEpozegnany. Zydzi na dawnych ziemiach wchodnich Rzeczypospolitej w XVIII-XX wieku / Praca zbiorowa pod red. K. Jasiewicza. Warszawa, 2004. S. 227-243.

 10. Польське населення Східної Галичини під владою Західно-Української Народної Республіки // Вісник Львівського університету. Серія історична. Львів, 2005. Вип. 39-40 / Відп. ред. Р. Сирота. С. 203-252.

 11. Фінансова система та грошовий обіг у Західно-Українській Народній Республіці (листопад 1918 – червень 1919 рр.) // Грошовий обіг і банківська справа в Україні: Минуле та сучасність. Львів, 2005. С. 341-367.

 12. Mykola Czubaty (1889-1975) // Zlota ksiega historiografii lwowskiej XIX i XX wieku / Pod red. J. Maternickiego przy wspolracy L. Zaszkilniaka. Rzeszow: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2007. S. 569-578.

 13. Суспільно-політична криза в ЗУНР на весні 1919 року // Україна: Культурна спадщина, національна свідомість, державність. – Львів. – 2010. – Вип. 18. – С.140-152.

Біографія

shapeimage_2

Народився 1961 р. у с. Рясна Руська Яворівського району Львівської обл. У 1984 р. закінчив електромеханічний факультет Львівського політехнічного інституту, а в 1993 р. – історичний факультет Львівського університету імені Івана Франка. Працював у Львівському історичному музеї, Інституті історичних досліджень Львівського університету та завідувачем Музею історії Львівського університету.

З 2001 р. по даний час – доцент кафедри новітньої історії України Львівського університету. У 2004-2006 р. – декан гуманітарного факультету Українського католицького університету у Львові.

У 2001 р. захистив кандидатську дисертацію “Формування та діяльність представницької влади ЗУНР-ЗОУНР (жовтень 1918 р. – червень 1919 р.)” (науковий керівник – проф. Я. Й. Грицак).

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!