Рачковський Григорій В'ячеславович

Посада: доцент кафедри етнології

Науковий ступінь: кандидат історичних наук

Вчене звання: доцент

Наукові інтереси

Традиційна матеріальна та духовна культура українців, сільські поселення історико-етнографічної Волині.

Курси

Публікації

НАЙВАЖЛИВІШІ ПРАЦІ:

 1. Законодавче регулювання сільського будівництва в Галичині за часів Австрійської монархії // Наукові зошити історичного факультету Львівського державного університету імені Івана Франка : зб. наук. пр. – Львів, 1999. – Вип. 2. – С. 76-78.
 2. Розвиток поселень на Волині наприкінці ХІХ – початку ХХ ст. // Народознавчі зошити. – 2001. – № 3. – С. 543-548.
 3. Типи дворів уздовж колишнього австрійсько-російського кордону територією історичної Волині (середина ХІХ – початок ХХ ст.) // Проблеми етнології, фольклористики, мистецтвознавства Поділля та Південно-Східної Волині: історія і сучасність : наук. зб. Кам’янець-Подільський, 2002. – С. 342-352.
 4. Поселення, житло і садиба галицько-волинського історико-політичного пограниччя : автореф. дис. […] канд. іст. наук : спец. 07.00.05 – “етнологія”. – Львів, 2003. – 17 с.
 5. Історичний розвиток соціально-економічних типів поселень галицько-волинського історико-політичного пограниччя // Етнічна культура українців. – Львів  : ЛНУ ім. І. Франка, 2006. – С. 133-163.
 6. Малодвірні сільські поселення Середнього Полісся (серед. ХІХ – поч. ХХ ст.) // Народознавчі зошити. – 2006. – № 3-4. – С. 364-369.
 7. Малодвірні сільські поселення Середнього Полісся в кінці ХІХ – на початку ХХ ст. (на прикладі Овруцького повіту Волинської губернії) // Гуржіївські історичні читання : зб. наук. пр. – Черкаси, 2007. С. 187-191.
 8. Поселення Середнього Полісся (середина ХІХ – середина ХХ ст.) // Вісник Львівського університету. Серія історична. – Львів, 2008. – Вип. 43. – С. 57-87.
 9. Розвиток мережі сільських поселень Середнього Полісся у кінці ХІХ – середині ХХ ст. // Український селянин : зб. наук. пр. / за заг. ред. А.Г. Морозова. – Черкаси : Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького, 2010. – Вип. 12. – С. 194-197.
 10. Експедиційні здобутки студентів кафедри етнології Львівського національного університету імені Івана Франка / Григорій Рачковський // Матеріали до української етнології : щорічник : зб. наук. пр. – К., 2010. – Вип. 9 (12). – С. 272–275.
 11. Експедиційні здобутки студентів кафедри етнології Львівського національного університету імені Івана Франка / Григорій Рачковський // Матеріали до української етнології : щорічник : зб. наук. пр. – К., 2010. – Вип. 9 (12). – С. 272–275.
 12. Польові етнографічні дослідження кафедри етнології Львівського університету (1998–20013): географія, тематика, здобутки // Вісник Львівського університету. Серія історична. – 2014. – Вип. 50 : До 75-річчя історичного факультету. – С. 591–622.
 13. Список монографій, навчальних посібників та підручників авторства викладачів історичного факультету Львівського університету за 2000–2014 роки / Григорій Рачковський, Назар Васьків // Вісник Львівського університету. Серія історична. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – Вип. 50 : До 75-річчя історичного факультету / За ред. Руслана Сіромського та Романа Тарнавського. – С. 670–680.

Література про вченого:

 1. Макарчук С. Етнологія у Львівському університеті // Етнічна культура українців. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2006. – С. 11-29.
 2. Тарнавський Р. Рачковський Григорій В’ячеславович / Р. Тарнавський // Encyclopedia. Львівський національний університет імені Івана Франка : в 2 т. / Видавнича рада : І. О. Вакарчук (голова), М. В. Лозинський (заст. голови), Р. М. Шуст (заст. голови), В. М. Качмар (відп. секретар) та ін. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – Т. ІІ : Л–Я. – C. 357–358.

Біографія

shapeimage_2 (24)

Народився 4 березня 1971 р. у м. Радивилів Рівненської області у сім’ї службовців. У 1986 р. закінчив Радивилівську СШ № 2. У 1986-1990 рр. навчався у Бродівському педагогічному училищі, у 1991-1996 рр. – на історичному факультеті Львівського університету імені Івана Франка, у 1996-2000 рр. – в аспірантурі на кафедрі етнології.

З 2000 р. – асистент, а з 2004 – доцент кафедри етнології. У 2003 р. захистив кандидатську дисертацію на тему “Поселення, житло і садиба галицько-волинського історико-політичного пограниччя” (керівник – проф. С.А. Макарчук). У 2005–2014 рр. заступник декана історичного факультету з наукової роботи. Автор близько 35 праць

Проекти

2005-2008. Етнічні процеси в Україні-2006

2005-2008. Етнічні процеси в Україні-2007

2005-2008. Етнічні процеси в Україні-2008 2009-2011. Традиційна етнічна культура українців-2009

2009-2011. Традиційна етнічна культура українців-2010

2009-2011. Традиційна етнічна культура українців-2011

2012-2014. Традиційно-побутова культура українців південно-західного історико-етнографічного регіону-2012

2012-2014. Традиційно-побутова культура українців південно-західного історико-етнографічного регіону-2013

2012-2014. Традиційно-побутова культура українців південно-західного історико-етнографічного регіону-2014

2015-2017. Етнокультурні процеси в Україні у другій половині XIX – на початку XXI ст.-2015

2015-2017. Етнокультурні процеси в Україні у другій половині XIX – на початку XXI ст.-2016

Держбюджетна тема ТЕ-04Ф Культурно-побутові традиції українців етнографічної Волині; Сілецький Роман Броніславович, доктор історичних наук, професор; 0115U003248; 01.02.2015–31.12.2017.

Нагороди

Грамота Ректора Львівського національного університету імені Івана Франка (2014).

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!