Савчинський Руслан Орестович

Посада: доцент кафедри cоціології

Науковий ступінь: кандидат соціологічних наук

Вчене звання: доцент

Наукові інтереси

Аналітична соціологія, соціодинаміка та соціальні зміни, управління змінами та соціальна інженерія, ціннісні дослідження, методологія / методи соціологічних та маркетингових досліджень, методи аналізу соціологічної та маркетингової інформації, соціологія культури,  соціологія економіки, соціологія споживання, соціальне структурування суспільства, маркетинг, інституційна та поведінкова економіка, соціальна урбаністика.

Курси

Публікації

 1. Савчинський Р.О. Методологія багатовимірного стратифікаційного аналізу суспільства // Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства: Збірник наукових праць. – Харків: Видавничий центр Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна, 2005 – С.98-101.
 2. Савчинський Р.О. Багатовимірний соціальний простір нерівності як базова категорія стратифікаційного аналізу суспільства // Право і безпека. -2006. -Т.5. – № 2. – С.198-200.
 3. Коваліско Н.В., Савчинський Р.О. Багатовимірний аналіз соціальної стратифікації сучасного українського суспільства (регіональний аспект) // Соціологія: теорія, методи, маркетинг – №3 – 2007. – С. 5-37.
 4. Савчинський Р.О. Базові виміри споживацької поведінки в умовах суспільства споживання // Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства: Збірник наукових праць. – Випуск 15. – Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2009. – С. 196-200.
 5. Коваліско Н.В., Савчинський Р.О. Сучасне українське суспільство: стратифікаційний вимір великого міста // Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – 236 с.
 6. Соціологія і психологія. Навч. посібн. // За ред. Ю.Ф. Пачковського. – К.: Каравелла, 2009. – 760 с. (Рекомендовано Міністерством освіти і науки України, лист № 1.4/18-Г-107 від 10.01.2009)

Біографія

Savczynskyj R. jpg

Народився 10.04.1980 р.

Освіта:

 • 09.1990 – 06.1997 рр.: СШ № 2, м. Львів
 • 09.1997 – 06.2002 рр.: економічний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, спеціальність економічна соціологія. Закінчив з відзнакою.
 • 11.2002 – 11.2006: аспірантура кафедри соціології економічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка за напрямком спеціальні та галузеві соціології.
 • 16.05.2007 – захист кандидатської дисертації за напрямком спеціальні та галузеві соціології. Тема дисертаційної роботи „Сучасне українське суспільство: стратифікаційний вимір регіону”
 • 2011 – присвоєно вчене звання доцента кафедри соціології та соціальної роботи Національного університету „Львівська політехніка”

Семінари, підвищення кваліфікації:

 • 12. 2006 та 07. 2007: наукове стажування у соціологічному факультеті Варшавського Університету (ОВТА)
 • 2011: наукове стажування у Інституті міжрегіональних досліджень НАНУ
 • 12.2014: підвищення кваліфікації у Інституті соціології НАНУ (майстер-клас Олександра Виноградова „Програмний комплекс SPSS в соціології та маркетингу”)

Трудовий досвід:

 • З 09.2015 по сьогоднішній день – кафедра історії та теорії соціології Львівського національного університету імені Івана Франка, доцент кафедри
 • З 01.2011 по сьогоднішній день (сумісництво) – експертна компанія „pro.mova”, старший аналітик
 • З 09. 2002 по сьогоднішній день (сумісництво)  –  кафедра соціології та соціальної роботи НУ „Львівська політехніка”, доцент кафедри (з 2008 р.)
 • З 05.2008 по 12.2008 (сумісництво) –ТзОВ „Марком-Захід” (бренди „Кераміка” та „Марк”), керівник відділу маркетингу
 • З 2006 по 2008 рр. (сумісництво) – ПП „Галбізнес Консалтинг”, експерт з маркетингових та соціологічних досліджень
 • З 08. 2003 по 06. 2005 рр. (сумісництво) – дослідницька компанія „Сервісні системи” – Marketing Lab, регіональний представник

Педагогічний та науковий досвід:

 • Лектор навчальних курсів: „Соціологія”, „Соціологія та соціальні технології”, „Соціальна структура та стратифікація”, „Методи збору соціологічної інформації”, „Соціологія споживання”, „Методологія та методика кількісного аналізу в соціальній роботі”, „Аналіз категоріальних даних”, „Практикум з соціології економіки”, „Комп’ютерний аналіз даних соціологічних досліджень”, „Соціодіагностика”, „Підготовка підсумкових документів за результатами соціологічних досліджень”, „Математичні методи в соціології”,  „Організація та методи вибіркових досліджень” тощо.
 • Керівник виробничих та педагогічних студентських практик, курсових та дипломних робіт. Член ДЕК з захисту кваліфікаційних робіт за спеціальністю соціологія.
 • Досвід складання навчальних планів (відповідальний на кафедрі соціології та соціальної роботи НУ „Львівська політехніка” з 2009 до 2015 рр.).
 • Автор близько 30 наукових статей, 10 навчально-методичних видань, співавтор навчального посібника, підручника, навчального словника довідника (всі рекомендовані Міністерством освіти і науки України).

Професійний досвід:

(Спів-) організатор та (спів-) автор близько 60 соціологічних та маркетингових досліджень різної тематики (сегментація, лояльність, мотивація споживачів, сприйняття бренду, тестування концепцій та нових продуктів, дослідження цінностей жителів окремого регіону та країни, дослідження міграції тощо). Реалізовував повний цикл дослідницьких проектів від опрацювання методології та методики до написання та презентації аналітичних звітів. Досвід різних видів аналітики (ринку, споживачів, конкурентного середовища, культурних контекстів тощо). Досвід розробки як комплексних маркетингових стратегій так і їхніх окремих елементів (опис цільової аудиторії, комунікаційна стратегія, стратегії позиціонування та диференціації, стратегія просування тощо).

Проекти

Основні дослідницькі та аналітичні проекти (співавтор):

 • дослідження цінностей жителів Киргизстану (2011);
 • досліджень для розробки стратегії розвитку Яремчанського регіону (2012);
 • дослідження читацьких звичок та ставлення до читання в Україні (2013);
 • комунікаційної стратегії компанії Київстар (2013);
 • стратегія hromadske.tv (2013);
 • аналітичних матеріалів та стратегічних підходів для виведення/підтримки освітніх продуктів та бренду Edinburg Business School Ukraine (2011-2014);
 • соціологічного опитування на тему користування радіо та телебачення та ставлення до вітчизняних медіа, в межах проекту з розробки стратегії впровадження на базі Першого Національного суспільного мовлення в Україні (2014-2015)

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!