Шпик Ігор Євгенович

Посада: доцент кафедри історії Центральної та Східної Європи

Науковий ступінь: кандидат історичних наук

Вчене звання: доцент

Наукові інтереси

Історія Болгарії ХІІІ–XIV ст., болгарсько-українські релігійно-культурні зв’язки періоду середньовіччя, історія славістики.

Курси

Публікації

НАЙВАЖЛИВІШІ ПРАЦІ:

Високоосвічені болгари – провідники церковно-інституційного та релігійно-культурного життя Русі-України (остання чверть XIV–XV ст.) // Проблеми слов’нознавства. Львів, 2005. Вип. 55. С. 13–28.

Переселення та візити болгар на українські землі (кінець XIV–перша половина XVI ст.) // Проблеми слов’нознавства. Львів, 2007. Вип. 56.

Болгарсько-українські книжково-літературні зв’язки та взаємовпливи (остання чверть XІV–перша половина XVІ ст.) // Записки Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника. – Львів, 2006. – Вип. 14. – С. 3–36.

Болгари на українських землях (кінець XIV–перша половина XVI ст.) // Проблеми слов’янознавства. – Львів, 2007. – Вип. 56. – С. 13–22.

Българо-украински религиозно-културни връзки през Късното Средновековие в историографията от 40-те-80-те години на ХХв. // Списание на Българската академия на науките. – 2010. – кн.6. – С.51-58.

Болгарія і Південно-Західна Русь: релігійно-культурні відносини останньої чверті ХIV – першої половини ХVI ст. / Ігор Шпик. – Львів : Паїс, 2014. – 236 с.

Політичні передумови розвитку системи східнохристиянських духовно-культурних відносин на Балканах наприкінці ХІІ– на початку ХІІІ ст. / І. Шпик // Проблеми слов’янознавства. – Львів, 2015. – Вип.  – С. 9–19.

ХХIІІ Міжнародний славістичний колоквіум (Львів, 21–22 травня 2015 року) / І. Шпик, А. Татаренко, М. Кріль, І. Нечитайло // Проблеми слов’янознавства. – Львів, 2015. – Вип.  – С. 9–19.

Погляди М. Грушевського на українсько-болгарські духовно-культурні відносини епохи Середньовіччя / І. Є. Шпик // Дриновський збірник. – Х. ; Софія : Акад. вид-во імені проф. Марина Дринова, 2015. – Т. VIII. – С. 243–248.

“Чим жили, що думали, яким богам молились…” : Болгарські джерела пізньосередньовічної української духовності / Ігор Шпик // Сестра моя, Софія… – К. : День, 2016. – С. 126–133.

Біографія

shapeimage_2

Народився 1982 р. в с. Туринка Жовківського району Львівської області. У 1999 р. закінчив загальноосвітню школу І–ІІІ ступенів с. Туринка. У 1999–2004 рр. навчався на історичному факультеті Львівського національного університету імені Івана Франка.

Упродовж 2004–2007 рр. навчався в аспірантурі на кафедрі історії слов’янських країн Львівського національного університету імені Івана Франка. З 2007 р. асистент, доцент кафедри історії слов’янських країн (нині – історії Центральної та Східної Європи) Львівського національного університету імені Івана Франка. У 2009 р. захистив кандидатську дисертацію на тему “Болгарсько-українські релігійно-культурні зв’язки (остання чверть XIV–перша половина XVI ст.) (Науковий керівник – проф. Чорній В.П.).

З 2009 р. відповідальний секретар редколегії наук. зб. „Проблеми слов’янознавства”. З 2010 р. старший науковий співробітник Інституту славістики Львівського національного університету імені Івана Франка. Учасник Міжнародних славістичних колоквіумів (2004–2009).

Проекти

2005-2008. Народи Центральної і Східної Європи та Україна історичні зв’язки і взаємини-2006

2005-2008. Народи Центральної і Східної Європи та Україна історичні зв’язки і взаємини-2007

2005-2008. Народи Центральної і Східної Європи та Україна історичні зв’язки і взаємини-2008

2009-2011. Слов’янський світ і Україна історичні зв’язки і паралелі-2009

2009-2011. Слов’янський світ і Україна історичні зв’язки і паралелі-2010

2009-2011. Слов’янський світ і Україна історичні зв’язки і паралелі-2011

2012-2014. Вузлові питання історії країн Центрально-Східної Європи-2012

2012-2014. Вузлові питання історії країн Центрально-Східної Європи-2013

2012-2014. Вузлові питання історії країн Центрально-Східної Європи-2014

2015-2017. Народи Центральної та Східної Європи суспільно-політичні зв’язки та культурні взаємини-2015

2015-2017. Народи Центральної та Східної Європи суспільно-політичні зв’язки та культурні взаємини-2016

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!