Шпик Ігор Євгенович

Посада: доцент кафедри історії Центральної та Східної Європи

Науковий ступінь: кандидат історичних наук

Вчене звання: доцент

Наукові інтереси

Історія Болгарії ХІІІ–XIV ст., болгарсько-українські релігійно-культурні зв’язки періоду середньовіччя, історія славістики.

Курси

Публікації

НАЙВАЖЛИВІШІ ПРАЦІ:

  • Високоосвічені болгари – провідники церковно-інституційного та релігійно-культурного життя Русі-України (остання чверть XIV–XV ст.) // Проблеми слов’нознавства. Львів, 2005. Вип. 55. С. 13–28.
  • Переселення та візити болгар на українські землі (кінець XIV–перша половина XVI ст.) // Проблеми слов’нознавства. Львів, 2007. Вип. 56.
  • Болгарсько-українські книжково-літературні зв’язки та взаємовпливи (остання чверть XІV–перша половина XVІ ст.) // Записки Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника. – Львів, 2006. – Вип. 14. – С. 3–36.
  • Болгари на українських землях (кінець XIV–перша половина XVI ст.) // Проблеми слов’янознавства. – Львів, 2007. – Вип. 56. – С. 13–22.
  • Българо-украински религиозно-културни връзки през Късното Средновековие в историографията от 40-те-80-те години на ХХв. // Списание на Българската академия на науките. – 2010. – кн.6. – С.51-58.

Біографія

shapeimage_2

Народився 1982 р. в с. Туринка Жовківського району Львівської області. У 1999 р. закінчив загальноосвітню школу І–ІІІ ступенів с. Туринка. У 1999–2004 рр. навчався на історичному факультеті Львівського національного університету імені Івана Франка.

Упродовж 2004–2007 рр. навчався в аспірантурі на кафедрі історії слов’янських країн Львівського національного університету імені Івана Франка. З 2007 р. асистент кафедри історії слов’янських країн Львівського національного університету імені Івана Франка. У 2009 р. захистив кандидатську дисертацію на тему “Болгарсько-українські релігійно-культурні зв’язки (остання чверть XIV–перша половина XVI ст.) (Науковий керівник – проф. Чорній В.П.).

З 2009 р. відповідальний секретар редколегії наук. зб. „Проблеми слов’янознавства”. З 2010 р. старший науковий співробітник Інституту славістики Львівського національного університету імені Івана Франка. Учасник Міжнародних славістичних колоквіумів (2004–2009).

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!