Шукалович Анна Миколаївна

Посада: доцент кафедри історії Центральної та Східної Європи, викладач суспільних дисциплін Педагогічного коледжу Львівського національного університету імені Івана Франка

Науковий ступінь: кандидат історичних наук

Наукові інтереси

Суспільно-політична думка Східної Галичини міжвоєнного періоду, українська візія національно-визвольних рухів недержавних народів 1919-1939 рр.

Публікації

  1. Геревець А. Українська візія ольстерської проблеми напередодні Першої світової війни (за матеріалами української преси) / А. Геревець // Наукові зошити історичного факультету Львівського університету : зб. наук. праць. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2005. – Вип. 7. – С. 248–254.
  2. Шукалович А.М. Національно-визвольний рух народів Британської Індії у висвітленні галицької української преси 1919–1939 рр. / А. М. Шукалович // Військово-науковий вісник. – Львів : АСВ, 2012. – Вип. 17. – С. 220–228.
  3. Шукалович А. «Український варіант» політичної біографії Імона де Валера: ірландський національно-визвольний рух першої третини ХХ ст. очима галичан / А. Шукалович // Історична панорама : зб. наук. статей ЧНУ. Спеціальність «Історія». – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2012. – С. 29–38.
  4. Шукалович А. Володимир Левинський про визвольний рух народів Британської Індії (початок 1930-х рр.) / А. Шукалович // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. – Запоріжжя : ЗНУ, 2013. – Вип. ХХХV. – С. 329–333.
  5. Шукалович А. Н. Ирландская проблема в украинской историографии (1880−1930-е гг.) // Анна Шукалович // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. – Москва, 2013. − № 08 (55). – Август. – С. 75‒78.
  6. Шукалович А.М. Ольстер як дестабілізуючий фактор англо-ірландських відносин на початку 1920-х рр. (за матеріалами української преси Галичини) / А. М. Шукалович // Військово-науковий вісник. – Львів : АСВ, 2013. – Вип. 19. – С. 230–242.
  7. Шукалович А. Ірландська модель державотворення: критерії успіху ірландців очима українців Східної Галичини / А. Шукалович // Історична панорама: Збірник наукових статей ЧНУ. Спеціальність «Історія». – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2015. – Вип. 20. – С. 81–95.

Біографія

Шукалович А.М._фото

Народилася 1978 р. у м. Чимкент Казахської РСР у сім’ї робітників У 1995 р. закінчила Глинянську середню школу.

1995-2000 рр. – навчалася на історичному факультеті Чернігівського державного педагогічного університету імені Тараса Шевченка. 2000-2002 рр. – вчитель історії та правознавства Перегноївської основної школі Золочівського району Львівської області.

З вересня 2003 р. – викладач Педагогічного коледжу Львівського національного університету імені Івана Франка.

У 2014 р. захистила дисертацію на тему: «Українська суспільно-політична думка Східної Галичини щодо національно-визвольних рухів народів Британської імперії 1919-1939 рр.» (керівник – доц. А. М. Козицький) у Державному вищому навчальному закладі «Запорізький національний університет».

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!