Сілецький Юрій Романович

Посада: доцент кафедри нової та новітньої історії зарубіжних країн

Науковий ступінь: кандидат історичних наук

Наукові інтереси

Етнопсихологія, етнічні стереотипи, історія міжетнічних взаємин.

Курси

Публікації

НАЙВАЖЛИВІШІ ПУБЛІКАЦІЇ:

  • Сілецький Ю. Цигани (роми) в етнічних стереотипах українців (міфологічний аспект) // Народознавчі зошити. Львів: Інститут народознавства НАН України, 2007. – № 1-2 (73-74). – С. 77–82.
  • Jurij Silecki. Stereotyp Polaka w tradycyjnym światopoglądzie Ukraińców // Postscriptum Polonistyczne. Szkola Języka i Kultury Polskiej Universytet Śląnsky w Katowicach. – Katowice: Wydawnictwo Gnome, 2008. – S. 135–146.
  • Сілецький Ю. Стереотип “ляха” та “москаля” у традиційному світогляді українців: спільні та відмінні риси // Історичні міфи та стереотипи та міжнаціональні відносини в сучасній Україні / Колективна монографія за редакцією Леоніда Зашкільняка. – Львів: Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 2009. – С. 96–143.

 

Біографія

IMG_5490

Народився 30 квітня 1983 р. у Львові. У 2000–2005 рр. навчався на історичному факультеті Львівського університету ім. Івана Франка.

У 2009 р. захистив кандидатську дисертацію на тему “Етнічні гетеростереотипи у традиційному світогляді українців”.

З 2015 р. працює асистентом кафедри нової та новітньої історії зарубіжних країн Львівського національного університету імені Івана Франка.

З 2016 р. працює доцентом кафедри нової та новітньої історії зарубіжних країн Львівського національного університету імені Івана Франка.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!