Субботін Володимир Володимирович

Посада: асистент кафедри історичного краєзнавства

Науковий ступінь: кандидат історичних наук

Телефон (робочий): (032) 239-43-90

Наукові інтереси

Державно-церковні відносини, історія церкви, функціонування УГКЦ в УРСР у контексті суспільно-політичних процесів другої половини ХХ ст.

Публікації

 1. Субботін В. Легалізація Греко-католицької церкви в УРСР: зовнішньополітичний аспект / В. Субботін // Історичні студії. Збірник наукових праць Волинського національного університету ім. Л. Українки. – Луцьк, 2012. – Вип. 8. – С. 112 – 117.
 2. Субботін В. Комітет захисту УГКЦ: особливості створення, основні напрями діяльності (1987 – 1989) / В. Субботін // Вісник Прикарпатського університету. Серія Історія. – Івано-Франківськ, 2012. – Вип. 21. – С. 68 – 73.
 3. Субботін В. Моделі вирішення міжконфесійного конфлікту в західних областях України на зламі 80 – 90–х рр. ХХ ст. / В. Субботін // Гілея. Науковий вісник. – Київ, 2012. – Вип. 65. – С. 109 – 113.
 4. Субботін В. Передумови легалізації Греко-Католицької Церкви в УРСР на зламі 80-90-х років ХХ століття / В. Субботін // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. – Львів, 2013. – Вип. 23. – С. 643-652.
 5. Субботін В. Суспільно-релігійні настрої населення західних областей УРСР в контексті легалізації Греко-католицької церкви (1987 – 1989) / В. Субботін // Гілея. Науковий вісник. – Київ, 2013. – Вип. 78. – С. 92 – 96.
 6. Субботін В. Боротьба за храми в західних областях України на зламі 80 – 90-х рр. ХХ ст. в контексті легалізації Греко-католицької церкви / В. Субботін // Spheres of culture. Journal of Philological, Historical, Social and Media Communication, Political Science and Cultural Studies. – Lublin : Uniwersytet im. M. Sklodowskiej-Kurie, 2013. – Vol. 6. – S. 208 – 216.
 7. Субботін В. Соціально-віковий та освітній портрет віруючих західноукраїнських областей (1964 – 1985) / В. Субботін // Гілея. Науковий вісник. – Київ, 2016. – Вип. 113. – С. 94 – 97.
 8. Субботін В. Передумови легалізації УГКЦ та відновлення діяльності Бучацького монастиря на початку 90-х рр. ХХ ст. / В. Субботін // Бучацький монастир отців василіан: до 300-ліття заснування. Науковий збірник. – Жовква : Місіонер, 2012. – С. 195 – 203.
 9. Субботін В. Головні вектори міжконфесійних взаємин УГКЦ із РПЦ (УПЦ), УАПЦ та РКЦ після офіційної легалізації церкви в УРСР / В. Субботін // Історія релігій в Україні. Науковий щорічник. – Львів : Логос, 2013. – Т.1. – С. 627 – 635.
 10. Субботін В. Душпастирська діяльність греко-католицького духовенства в умовах переслідувань радянським режимом / В. Субботін // Християнські сторінки історії України: методичний посібник з історії для вчителів середніх загальноосвітніх шкіл. – Львів : Свічадо, 2014. – С. 170 – 173.
 11. Субботін В. Митрополит Йосиф Сліпий. Заснування Українського католицького університету папи Климентія в Римі / В. Субботін // Християнські сторінки історії України: методичний посібник з історії для вчителів середніх загальноосвітніх шкіл. – Львів : Свічадо, 2014. – С. 173 – 176.
 12. Субботін В. Протидія радянського партійного апарату легалізації УГКЦ в УРСР / В. Субботін // «Правда визволить…»: матер. наук. конф. з нагоди 25-ліття легалізації УГКЦ. – Жовква : Місіонер, 2015. – С. 162 – 166.
 13. Субботін В. Яворський Мар’ян / В. Субботін // Енциклопедія історії України. – Київ : Наукова думка, 2013. – Т. 10 : Т-Я. – С. 719.

Біографія

Народився 6 січня 1984 року в місті Львові. В 2000 році закінчив середню школу №7 міста Львова, в 2005 – історичний факультет Львівського національного університету ім. І. Франка. Водночас 2001 по 2005 навчався на вечірній формі в Українському католицькому університеті. У 2005-2008 рр. навчався в Римському Григоріанському університеті (Італія). Водночас у 2006-2007 рр. навчався в Школі архівістики, дипломатії та палеографії при Ватиканському секретному архіві (Держава Місто Ватикан). З 2009 р. – навчання на докторантурі (дистанційно) в Римському Григоріанському університеті (Італія). У вересні 2010 р. зарахований на посаду асистента кафедри давньої історії України та архівознавства історичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка. У 2016 р. захистив кандидатську дисертацію на тему: “Греко-Католицька Церква в умовах атеїстичної пропаганди Радянського Союзу (середина 60-х – перша половина 80-х рр. ХХ ст.)”.

Опублікував низку статей, присвячених історії церкви в Україні другої половини ХХ століття. Стажувався у Ватиканському секретному архіві та Архіві Державного секретаріату Держави Міста Ватикан.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!