Сусак Віктор Іванович

Посада: професор кафедри cоціології

Науковий ступінь: кандидат соціологічних наук

Вчене звання: доцент

Наукові інтереси

Соціологія соціальних змін (посткомуністичні трансформації, демократія та демократизація; патерналізм vs самоогранізація, взаємодія громадянського суспільства та держави); регіоналізм в пострадянській Україні; методологія та методи соціологічних досліджень (кількісні методи; поглиблений аналіз кількісних баз даних); соціоінженерія (соціотехнологічна парадигма).

 

Курси

Публікації

Сусак В.І. Форсований вибір: ідентичності та постави до і після Євромайдану / Маланчук О., Черниш Н.Й., Сусак В.І. // Український соціум. 2016. № 4. – С. 8–20.

Сусак В. І. Прелюдія. Важкий тягар “радянської спадщини”: ідентифікаційні моделі жителів Львова і Донецька (1994–2010 рр.) / Н. Й. Черниш, В. І. Сусак // Український соціум. – 2016. – № 3. – С. 8–17.

Сусак В. І. Моделювання регіоналізму в Північній Америці / В. І. Сусак // Вісник Львівського університету. Серія соціологічна. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – Вип. 7. – C. 49–59.

Сусак В. Патерналізм як ймовірна складова демократизації сучасного українського суспільства // Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства: Збірник наукових праць. – Випуск 15. – Х.: ХНУ імені В.Н.Каразіна, 2009. – С. 379-381.

Україна Модерна. Спеціяльний випуск – „Львів-Донецьк: соціяльні ідентичності в сучасній Україні / За редакцією Ярослава Грицака,Андрія Портнова і Віктора Сусака. – К.: Критика, 2007. – 358 с.

Сусак В. Типологія патерналізму // Вісник Львівського університету. Серія соціологічна. – Львів: ЛНУ ім. Ів. Франка. 2007. – Вип. 1. – С. 64-78.

Сусак В. Фактор мови та зміни політичних постав: порівняльний аналіз Львова та Донецька (1994-2004 рр.) // Україна Модерна.Спеціяльний випуск – „Львів-Донецьк: соціяльні ідентичності в сучасній Україні / За редакцією Ярослава Грицака, АндріяПортнова і Віктора Сусака. – К.: Критика, 2007. – С. 137-159.

Сусак В. Патерналізм // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. 2007. № 3 (липень-вересень). С. 76-94.

Сусак В. Самоорганізація versus державний патерналізм: порівняльний аналіз установок жителів Львова і Донецька (1994-2004) //Соціологія: теорія, методи, маркетинг. 2007. № 1 (січень-березень). С. 63-73.

Сусак В. Регіональні особливості політичної культури українського суспільства: порівняльний аналіз міжпоколінських подібностей та відмінностей у політичних орієнтаціях населення Львова та Донецька // Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства: Збірник наукових праць. Харків: Видавничий центр Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна, 2005. С. 292-298.

Susak V. Becoming an Agent of Change: Analyzing Narratives by Leaders in Post-Soviet Ukraine // Nationalities Papers, Volume 33, No. 3,September 2005. P. 369-386.

Сусак В. Українські гостьові робітники та іммігранти в Португалії (1997-2002 рр.) // Україна в сучасному світі. Конференція українських випускників програм наукового стажування у США, Ялта, 12-15 вересня 2002 р. К.: Стилос, 2003. С.194-207.

Hrytsak, Y., Susak V. Constructing a National City: The Case of L’viv // Composing Urban History and the Constitution of Civic Identities / edited by John J. Czaplicka and Blair A. Ruble assisted by Lauren Crabtree. Washington, D.C.: Woodrow Wilson Center Press; Baltimore and London: The Johns Hopkins University Press, 2003. P. 140-164.

Сусак В. Відображення політичної історії України в пам’яті її громадян: регіональні особливості на прикладі Львова та Донецька // Наукові записки національного університету „Києво-Могилянська академія“. 2001. Т. 19 „Політичні науки“. С. 36-45.

Сусак В., Середа В. Програма курсу лекцій „Якісні методи соціологічних досліджень“ // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. 2001/4:жовтень-грудень. С. 180-186.

Сусак В. „Жива історія Бережан та околиць 1930-х — 1945 років“: інтерв’ю з Галиною Сказків // Україна модерна. Число 2-3 / Заредакцією В.Верстюка, Я.Грицака, Л.Зашкільняка, В.Кравченка, М.Крикуна. Львів: Інститут історичних досліджень Львівськогонаціонального університету ім.Івана Франка, 1999. С. 273-308.

Gudziak B., Susak V. Becoming a Priest in The Underground: The Clandestine Life of The Ukrainian Greco-Catholic Church // „Oral History“ Journal of The Oral History Society. – Autumn 1996, Volume 24, No.2 „Religion & Belief“. P. 42-48.

Сусак В. Реалії „нової України“ у сприйнятті пересічних людей // Нова Україна і нова Європа: часзближення (Матеріали міжнародного семінару. Львів, 3-6 листопада 1996 року), за редакцією Марії Зубрицької.Львів: Літопис, С. 80-88.

 

Біографія

Susak_foto

Дата і місце народження:  10.01.1961, м. Городенка, Івано-Франківська область.

Професійний досвід

лютий 2011 – до тепер     Кафедра історії та теорії соціології (з 2016 р. – соціології), історичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, доцент, професор.

квітень 2002 – січень 2011     Кафедра історії та теорії соціології, історичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, асистент.

1993-2003      Інститут історичних досліджень Львівського національного університету імені Івана Франка, молодший науковий співробітник.

1998 (червень-вересень)      Навчально-методична лабораторія історичного факультету та Інституту історичних досліджень Львівського національного університету імені Івана Франка, завідувач.

1991-1993      Львівський історичний музей, завідувач відділом.

1990-1991      Львівська обласна організація „Меморіал“, науковий співробітник.

1983-1990      Інститут суспільних наук АН УРСР, інженер-архітектор.

Освітня база

2009 – захистив кандидатську дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата соціологічних наук “Патерналістські установки і практики громадян України в умовах посткомуністичних трансформацій” на засіданні спеціалізованої вченої ради Д26.229.01 в Інституті соціології НАН України за спеціальністю 22.00.03 – соціальні структури та соціальні відносини.

2001 – 2005 – аспірант Інституту соціології НАН України.

2000    магістр (диплом з відзнакою) — Львівський національний університет імені Івана Франка; спеціальність „Історія“, спеціалізація „Історія України“.

1983    спеціаліст — Львівський політехнічний інститут; спеціальність „Архітектура“; спеціалізація „Містобудівництво“.

 

Участь в наукових конференціях, презентації; загальна кількість — 36, серед них найважливіші:

І Конгрес Соціологічної Асоціації України “Соціологія в ситуації соціальних невизначеностей” (м. Харків, 15-17 жовтня 2009 р., ХНУ імені В.Н.Каразіна). Тема доповіді: “Патерналізм як ймовірна складова демократизації сучасного українського суспільства”.

ІІІ Міжнародний Львівський соціологічний Форум “Традиції та інновації в соціології” (м. Львів, 22-23 травня 2009 р., ЛНУ ім. Івана Франка). Теми тез для дискусій “Кількісні методи соціологічних досліджень: наука і мистецтво”, “Public Sociology inPostcommunist World: Realties and Challenges”.

Всеукраїнський науково-практичний семінар “Моніторинг якості навчального процесу та його місце у діяльності студентськогосамоврядування” (м. Львів, 12-13 травня 2009 р., ЛНУ ім. Івана Франка). Тема доповіді “Процедура онлайнового опитування студентів за допомогою Інтранет-мережі”.

Міжнародна наукова конференція Перший Львівський соціологічний Форум “Актуальні проблеми сучасного українськогосуспільства” – доповідь “Типологія патерналізму” (Львівський національний університет імені Івана Франка, 19-20 травня 2007 р.).

Міжнародна конференція “Роль класів, еліт, громадськості у соціальних трансформаціях в Україні” – доповідь “Самоорганізація vsдержавний патерналізм: порівняльний аналіз установок жителів Львова і Донецька у перспективі 1994-2004 рр.” (Інститут соціології НАН України, м. Київ, 18-19 травня 2006 р.).

ХІ Міжнародна наукова конференція “Харківські соціологічні читання” під девізом “Зміни світу та світ змін” – доповідь “Регіональні особливості політичної культури українського суспільства: порівняльний аналіз міжпоколінських подібностей та відмінностей у політичних орієнтаціях населення Львова та Донецька” (Харків, 11-12 листопада 2005 р.)

Конференція українських випускників програм наукового стажування у США“Україна – проблема ідентичності: людина, економіка, суспільство” – доповідь “До питання про регіональні особливості політичної культури українського суспільства: схід проти заходу, захід проти сходу?” (Львів, 18-21 вересня 2003 р.)

Конференція українських випускників програм наукового стажування у США“Соціальні, етнічні і культурні аспекти глобалізації та Україна” – доповідь “Українські гостьові робітники та іммігранти в Португалії (1997-2002 рр.” (Ялта, 12-15 вересня 2002 р.)

П’ятий конгрес Міжнародної асоціації україністів — доповідь „Ціннісні орієнтації мешканців Львова і Донецька: тяглість іперервність“ (Чернівці, 26-28 серпня 2002 р.)

Конференція українських випускників програм наукового стажування у США “Розвиток України в регіональній перспективі: політичні, економічні, соціальні проблеми регіоналізації” – доповідь “Артикуляція історичної спадщини України її громадянами (регіональні подібності та відмінності на прикладі Львова і Донецька)” (Харків, 25-27 травня 2001 р.)

Конференція українських випускників програм наукового стажування у США “Сучасна Україна: політичні, економічні і соціальні аспекти розвитку” – доповідь “До питання регіоналізму в сучасній Україні” (Одеса, 15-17 вересня 2000 року)

Міжнародна робітня „Історія міст та конструювання суспільної ідентичності“- співдоповідь з Ярославом Грицаком. (Прага, 11-12 березня 2000 року).

Міжнародна робітня „Локальні проблеми — глобальні проблеми“, присвячена суспільним трансформаціям в Балтійських країнах – виступ. (Гельсінки-Таллінн, 26-28 серпня 1999).

Презентація в Інституті Кеннана Міжнародного Центру для Дослідників ім. Вудро Вільсона. (Вашингтон, 10 липня 1999 року).

Міжнародна робітня „Біографії та поділ Європи“ – доповідь. (Берлін, 17-20 лютого 1999 року).

Міжнародна робітня „Інституціоналізація демократії: Польща та Україна в порівняльній перспективі“, співдоповідь з Ярославом Грицаком. (Стокгольм, 13-16 листопада 1998 року).

2-га європейська конференція соціальної історії – доповідь. (Амстердам, 5-7 березня 1998 року).

Міжнародна робітня при Центрі російських та східноєвропейських студій Мічиганського університету „Формування ідентичностей та суспільні реалії в глобальній перспективі“ – доповідь. (Анн Арбор, травень 1998 року).

25-та щорічна наукова конференція Британського товариства усної історії „Розмови про віру: жива історія релігій“, співдоповідь з Борисом Гудзяком. (Брістоль, квітень 1995 року).

Міжнародна наукова конференція „Біографічний метод в соціальних дослідженнях“ – доповідь. (Софія, червень 1994 року).

Міжнародна наукова конференція „Методологія усної історії“ – доповідь. (Москва, жовтень 1989 року).

Громадська робота

2005 – до тепер – член Львівської регіональної організації Соціологічної асоціації України.

2001 – 2004 — член Наглядової Ради Спілки українських випускників Інституту Кеннана Міжнародного Центру для дослідників ім.Вудро Вільсона (м. Вашингтон, США).

2001 — член Комітету Нагороди імені доктора Михайла Пачовського при Освітній Фундації Петра Яцика для випускників бакалавратуісторичного та юридичного факультетів Львівського національного університету імені Івана Франка.

1994 – до тепер — член Львівської міської громадської організації „Фонд „Демократичний семінар“.

Знання мов

Українська, російська — вільно; англійська, польська — розмовляю достатньо вільно, читаю та пишу зі словником; німецька — читаю зі словником.

Проекти

Участь в проектах; загальна кількість  — 33, серед них найважливіші:

січень 2010 р. – до тепер. Проект „Львів-Донецьк-Київ-Житомир-Херсон: порівняльний аналіз групових ідентичностей та ієрархій суспільних лояльностей“ (керівники — д.і.н., проф. Ярослав Грицак, д.с.н., проф. Наталія Черниш, доктор Оксана Маланчук).

січень 2008 р. – до тепер. Науково-дослідна тема кафедри історії та теорії соціології “Соціокультурні виміри пострадянського суспільства: національне, регіональне (г)локальне ” (індекс – УДК 94(477.8)”04/19″).

січень 2005 р. – грудень 2007 р. Науково-дослідна тема кафедри історії та теорії соціології “Соціологічні виміри сучасного українського суспільства: регіоналізм, інституціоналізація та структурні трансформації” (індекс – УДК 94(477.8)”04/19″).

квітень-травень, листопад-грудень 2005 р. – за дорученням Ректора Львівського національного університету імені Івана Франка взяв участь в опитуванні студентів з метою з’ясування їхнього оцінювання якості викладання предметів. Виконував обов’язки системного адміністратора проекту, керував етапом аналізу даних, взяв участь у укладанні звітних таблиць.

10 липня – 7 жовтня 2004 р. – наукове стажування при соціологічному факультеті та Центрові російських та східноєвропейських студій Канзаського університету (США) у рамках проекту співпраці зі Львівським національним університетом імені Івана Франка щодо розвитку соціології, політології та американознавчих студій при ЛНУ ім.І.Франка.

лютий 2003 – грудень 2005 – науково-дослідний проект Інституту історичних досліджень Львівського національного університету імені Івана Франка 07.07/00107 ”Історична спадщина і соціальний капітал у новітній Україні”, що фінансується Фондом фундаментальних досліджень Міністерства освіти і науки України. Виконую обов’язки керівника порівняльного міжрегіонального статистичного опитування у Львові та в Донецьку в обсязі 400 респондентів в кожному з міст, беру участь у науковому опрацюванні та аналізі отриманих даних.

січень 2001 — грудень 2003 – спільний науково-дослідний проект Інституту історичних досліджень та кафедри історії та теорії соціології „Формування національних і соціальних ідентичностей в Україні новітнього часу (XIX-XX ст.)“. Співкерівники — проф. Ярослав Грицак, проф. Наталія Черниш. Виконання функцій відповідального виконавця. Фінансування Міністерства освіти і науки України по розділу „Фундаментальні дослідження наукових установ“.

січень 2001 — травень 2002 – мегапроект „Вища освіта: лідерство для прогресу.  Історія“ — „Non multa sed multum“. Грант Інституту Відкритого Суспільства (Будапешт).

жовтень 2000 — травень 2001 – проект „Історична пам’ять та формування регіональних і національних ідентичностей: приклад Львова у порівняльній перспективі“. Науковий керівник — професор Ярослав Грицак. Грант CEU Junior Faculty Research Support Scheme1999/2000.

жовтень 1997 — липень 2000 — міжнародний польсько-українсько-швецький проект „Інституціоналізація демократії: Польща і Україна в порівняльній перспективі“ (науковий керівник проекту др. Мартін Аберг, університетський коледж Південного Стокгольму, Швеція).

вересень 1997 — грудень 2000 — Проект Інституту історичних досліджень „Націоналізм і проблеми модернізації: національні і соціальні ідентичності в новітній Україні“ (керівник — д.і.н. Ярослав Грицак). Грант Міністерства освіти і науки України, Фонд фундаментальних досліджень. У співпраці з д-ром Оксаною Маланчук (Інститут соціальних досліджень Мічиганського університету) та проф. Артуром Міллером (Інститутом суспільних досліджень університету Айова).

травень 1997 – липень 1998 — проект „Жива історія Бережан та околиць 1930ті рр. — 1945 р.“. Керівник – професор Шімон Редліх, університет Бен-Гуріон (м. Беер-Шева, Ізраїль). Грант цього ж університету.

січень 1997 – травень 1998 — проект „Львів — Перемишль: доля двох міст — етнічні та міжконфесійні взаємини на українсько-польському пограниччі“ (керівник — к.і.н. Ярослав Грицак). Грант RSS – Інститут відкритого суспільства, Прага.

травень 1996 – травень 1998 — міжнародний соціологічний проект „Формування ідентичностей та суспільні реалії в Естонії, Україні таУзбекистані“ під керівництвом Центру російських та східноєвропейських студій Мічиганського університету, керівник — проф. Майкл Кеннеді. Грант Фундації Форда.

жовтень 1993 – травень 1994 — проект „Львів-Донецьк: порівняльний аналіз групових ідентичностей та ієрархій суспільнихлояльностей“ (керівники — к.і.н. Ярослав Грицак, доктор Оксана Маланчук, професор Наталія Черниш). Грант Міжнародного Фонду „Відродження“.

листопад 1992 – жовтень 1993 — Проект Інституту Історії Церкви (Львів) „Жива історія підпілля УГКЦ, 1946-1989 рр.“ (керівник — д-р Борис Гудзяк). Грант Фондації IREX.

січень 1989 — Всесоюзний перепис населення. Керівник переписного відділу у Львові.

Теми в межах робочого часу викладачів кафедри

1. 2005-2007. Соціологічні виміри сучасного українського суспільства регіоналізм, інституціоналізація та структурні трансформації-2006

2. 2005-2007. Соціологічні виміри сучасного українського суспільства регіоналізм, інституціоналізація та структурні трансформації-2007

3. 2008-2010. Соціокультурні виміри пострадянського суспільства національне, регіональне (г)локальне-2008

4. 2008-2010. Соціокультурні виміри пострадянського суспільства національне, регіональне (г)локальне-2009

5. 2008-2010. Соціокультурні виміри пострадянського суспільства національне, регіональне (г)локальне-2010

6. 2011-2013. Конструювання групових ідентичностей, формування суспільних лояльностей-2011

7. 2011-2013. Конструювання групових ідентичностей, формування суспільних лояльностей-2013

8. 2014-2016. Скерованість та динаміка змін в сучасному українському суспільстві-2015

9. 2014-2016. Скерованість та динаміка змін в сучасному українському суспільстві-2016

Нагороди

Академічні нагороди

Нагорода імені доктора Михайла Пачовського при Освітній Фундації Петра Яцика (Канада) для кращих магістерських робіт історичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка. — Львів, 2000.

Друге місце на Всесоюзному конкурсі дипломних проектів за спеціальністю „Архітектура“. — Москва, 1983.

Сертифікати про навчання на курсах, літніх школах, семінарах

травень-червень 1996 — двохмісячна літня школа та робітня при Центрі російських та східноєвропейських студій Мічиганського університету „Усна історія та наративний аналіз в соціальних дослідженнях“ в рамках міжнародного науково-дослідного проекту „Формування ідентичностей та суспільні реалії в Естонії, Україні та Узбекистані“. (Грант Фундації Форда)

Стипендії, гранти

2004-2005 — виконання індивідуального науково-дослідного проекту “Регіональні особливості політичної культури сучасного українського суспільства: приклади міст Львова та Донецька”. Фінансування Канадським Інститутом Українознавчих Студій університету провінції Альберта (Канада) (частково з Меморіального фонду ім. Миколи Кліда, частково з Вічного фонду ім. Родини Юхименко, та частково з Програми дослідження Східної України ім. Ковальських).

березень 2003 – малий грант у рамках Програми Грантів для випускників Освітніх Програм Державного Департаменту США для готування та видання колективної монографії “Колективна ідентифікація та пострадянська трансформація в Україні: приклади Львова та Донецька, 1994-2004 р.”

11 квітня — 6 липня 2002 р. — стипендія для наукового стажування при Центрі соціальних студій Коїмбрського університету (Португалія) в якості соціолога-дослідника міжнародного проекту „Політична економія міграції до Європи, що об’єднується“. Науковий керівник проекту — проф. Марія Баганья (Prof. Maria I. Baganha). Грант Коїмбрського університету.

січень-липень 2001 — стипендія для розроблення основного курсу „Якісні методи соціологічних досліджень“ (у співавторстві з Вікторією Середою) магістерської програми зі соціології Львівського національного університету імені Івана Франка. Грант Інституту Відкритого Суспільства (Будапешт).

квітень-травень 2000 — наукова робота при університетському коледжі Південного Стокгольму, проект „Інституціоналізаціядемократії: дослідження міст — регіональних центрів в Польщі та Україні“. Грант університетського коледжу Південного Стокгольму.

травень-серпень 1999 — наукові дослідження при Інституті Кеннана Міжнародного Центру для дослідників ім. Вудро Вільсона (м. Вашингтон, США). Грант Інституту Кеннана, програма Регіонального наукового обміну (RSEP) фундації USIA (Інформаційне Агентство Уряду США).

жовтень 1995 – травень 1996 — стипендія ім. Гаррі Гаірея при Багатокультурному історичному товаристві провінції Онтаріо (Торонто, Канада) — проект з усної історії „Українсько-канадські родини в ХХ ст.: тяглості та перервності, соціальні траєкторії та взаємини між поколіннями“. Грант Багатокультурного історичного товариства провінції Онтаріо.

1993-1995 — „Суспільно-політичне та культурне життя в Україні в ХХ ст. в усних спогадах сучасників“. Грант по програмі ДКНТ України „Взаємодія суспільних та особистих якостей людей в умовах радикальних змін в Україні“.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!