Сипко Богдана Володимирівна

Посада: доцент кафедри нової та новітньої історії зарубіжних країн

Науковий ступінь: кандидат історичних наук

Наукові інтереси

Історія Франції, мусульманські спільноти країн Західної Європи, етнорелігійні та расові проблеми ХХ ст., арготичні процеси сучасної французької мови (верлан).

Курси

Публікації

Найважливіші праці

Статті, надруковані у фахових наукових виданнях:

 1. Викладацький склад історичного факультету Львівського університету в 1940 р. крізь призму службових характеристик // Вісник Львівського університету. Серія історична. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – Вип. 50 / за ред. Р. Сіромського. – С. 457–468.
 2. Конструювання образу мусульманської спільноти Республіки Франція на сторінках французької преси (1995–2007 рр.) // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки: Історичні науки. – Луцьк : Волин. нац. ун-т імені Лесі Українки, 2012. – № 10 (235) / за ред. О. Банада. – С. 106–112.
 3. Мусульманское сообщество в жизни Французской республики // Современная Европа. – М. : Ин-т Европы РАН, 2013. – Вып. 3 / под ред. Н. Шмелева. – С. 88–100.
 4. Освітня політика Французької Республіки щодо мусульманської спільноти (1995–2007 рр.) // Наукові записки Національного університету “Острозька академія”: Історичні науки. – Острог : Нац. ун-т “Острозька академія”, 2012. – Вип. 19 / за ред. В. Трофимовича. – С. 433–446.
 5. От “забытых историей” до субъектов общественных отношений: проблема харки в годы президентской каденции Жака Ширака // Społeczeństwo i Polityka. Pismo edukacyjne. – Pułtusk : Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora, 2013. – № 3 (36). – S. 229–239.
 6. Проблема інституціоналізації “французького ісламу” у 1990–2003 рр. // Вісник Львівського університету. Серія Історична. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – Вип. 48 / за ред. Р. Сіромського. – С. 228–242.
 7. “Свої” чи “чужі”: соціальні аттитюди французів щодо мусульман у житловій сфері (1995–2007рр.) // Наукові записки Національного університету “Острозька академія”: Історичні науки. – Острог : Нац. ун-т “Острозька академія”,2013. – Вип. 20 / за ред. В. Трофимовича. – С. 245–251.
 8. Соціальні аттитюди французів щодо мусульман у професійно-трудовій сфері (1995–2007 рр.) // Проблеми гуманітарних наук : зб. наук. праць ДДПУ. Історія. – Дрогобич : ДДПУ імені Івана Франка, 2012. – Вип. 30 / за ред. Т. Біленко. – С. 181–197.
 9. Французька історіографія про мусульманську спільноту П’ятої Республіки // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії. – Рівне, 2014. – Вип. 25 / за ред. В. Шеретюка. – С. 296–299.
 10. Трансформаційні процеси у середовищі імамів Франції на зламі ХХ – ХХІ ст. // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії. – Рівне, 2015. – Вип. 26 / за ред. В. Шеретюка. – С. 174–177.
 11. Наслідки Алжирської війни для Корсики “чорноногі” та корсизм Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки Історичні науки. – Луцьк Східноєвроп. нац. ун-т імені Лесі Українки, 2015. – Вип. 7. – С. 105–110.
 12. Етно-соціальні проблеми французьких передмість на зламі ХХ – ХХІ ст. // Wspołczesne wyzwania bezpieczeństwa Europejskiego. – Kraków Wydawnictwo Attyka, 2016. – S. 203–217.

Статті, надруковані в інших наукових виданнях:

 1. З історії перекладів змісту Корану французькою мовою // Аль-Калям. – 2014. – № 3. – С. 55–60.
 2. Ісламський чинник у французькій популярній літературі та кінематографі // Ісламська цивілізація: історія та сучасність. Роботи учасників IV та V всеукраїнських конкурсів ісламознавчих досліджень молодих учених ім. А. Кримського / упор. та наук. ред. М. Кирюшко. – К. : Ансар Фаудейшн, 2013. – С. 151–168.
 3. Реакція основних ісламських федерацій Франції на паризькі теракти січня 2015 р. // Аль-Калям. – 2015. – № 5. – С. 16–26.
 4. “Європа європейська” у візії Шарля де Голля (за матеріалами фонограм офіційних виступів) // Європейські історичні студії. – 2015. – № 2. – С. 103–117.
 5. Між “білою плямою” та “чорною сторінкою” в історії дискусії про 17 жовтня 1961 р. у Парижі // Аль-Калям. – 2017. – № 6. – С. 136–151.

Статті в енциклопедичних виданнях:

 1. Рибалкін Валерій // ENCYСLOPEDIA. Львівський національний університет імені Івана Франка: в 2 т. т. ІІ: Л–Я. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – С. 384–385.
 2. Туранли Ферхад // ENCYСLOPEDIA. Львівський національний університет імені Івана Франка: в 2 т. т. ІІ: Л–Я. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – С. 536–537.

Матеріали та тези доповідей конференцій:

 1. Від “гетто” до “екстериторіальності”: “складні” передмістя Франції очима їх мешканців // Наукові записки: Серія “Культурологія” : матеріали Міжнар. наук. конф. “Проблеми культурної ідентичності в контексті соціокультурного різноманіття” (Острог, 4–5 квіт. 2014 р.). Ч. 2. – Острог : Нац. ун-т “Острозька академія”, 2014. – Вип. 15 / за ред. І. Пасічника. – С. 101–106.
 2. Звіти префектів та протоколи засідань Загальної ради як джерело історії Корсики періоду Другої імперії // Розвиток сучасного суспільства в умовах глобальної нестабільності: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, Україна, 15–16 травня 2015 року). – Одеса : ГО “Причорноморський центр досліджень проблем суспільства”, 2015. – С. 26–29.
 3. 1“Свої” чи “чужі”: соціальні аттитюди французів щодо мусульман у житловій сфері (1995–2007рр.) // Наукові записки: Серія “Культурологія” : матеріали VI Міжнар. наук. конф. “Культура в горизонті сталих і плинних ідентичностей” (Острог, 12–13 квіт. 2013 р.). Ч. 2. – Острог : Нац. ун-т “Острозька академія”, 2013. – Вип. 12 / за ред. П. Кралюка. – С. 412–414.

Біографія

C0iNsoN5f8Y

 

Народилася 8 серпня 1989 р. у Львові в сім’ї службовців. У 2006 р. завершила з відзнакою середню спеціалізовану школу № 15 з поглибленим вивченням французької мови. У 2006–2011 рр. навчалася на історичному факультеті та факультеті іноземних мов Львівського національного університету імені Івана Франка.

У 2011–2014 рр. була слухачем денного відділення аспірантури Львівського національного університету імені Івана Франка за спеціальністю 07.00.02 – Всесвітня історія. У 2014 р. захистила кандидатську дисертацію “Мусульманська спільнота у громадсько-політичному житті Франції (1995 – 2007 рр.)” (науковий керівник – доц. З. А. Баран).

-З 2014 р. асистент кафедри нової та новітньої історії зарубіжних країн Львівського національного університету імені Івана Франка та відповідальний секретар Вісника Львівського університету. Серія історична.

Проекти

Нагороди

Премія Львівської обласної державної адміністрації та Львівської обласної ради для талановитих молодих учених і спеціалістів – працівників наукових установ НАН України та вищих навчальних закладів ІІІ–ІV рівнів акредитації Львівської області у 2015 р.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!