Тарнавський Роман Богданович

Посада: заступник декана історичного факультету з наукової і навчально-виховної роботи, доцент кафедри етнології (за сумісництвом)

Науковий ступінь: кандидат історичних наук

Наукові інтереси

Історія розвитку етнологічної науки у Львівському університеті; трудові традиції та громадсько-виробничий побут українців; поминальні мотиви в обрядовості українців; етнічна історія народів світу.

Курси

Публікації

НАЙВАЖЛИВІШІ ПРАЦІ:

 1. “Віха” як елемент толочної обрядовості // Народознавчі зошити. – 2008. – № 5–6. – С. 525-530.
 2. Звичай толоки в контексті народного господарського календаря українських селян (За матеріалами з теренів Південно-Західного історико-етнографічного регіону України) // Наукові зошити історичного факультету Львівського університету : зб. наук. пр. – 2010. – Вип. 11. – С. 129-140.
 3. Культурно-генетичний, трудовий та обрядовий аспекти звичаю “супряга”: новий погляд на відому тематику // Записки Наукового товариства імені Шевченка. – Львів, 2010. – Т. CCLIX: Праці Секції етнографії і фольклористики. – С. 117-129.
 4. Електронний навчальний посібник з історії для очно-дистанційного навчання. Секція історії. – Львів : Поліграфічний центр Видавництва Львівської політехніки, 2010. – Ч. І. – 100 с.; Ч. ІІ. – 100 с. (в співавторстві з Баран З. А., Барабаш Т. М., Кокотко Н. В., Полещук Т. С.).
 5. Семантика терміна “толока” в заняттях і звичаєвості українців // Вісник Львівського університету. Серія історична. – 2011. – Вип. 46. – С. 346-371.
 6. Обжинковий вінок у системі обряду “Віхи” (До проблеми з’ясування первісної семантики обжинкового вінка) // Міфологія і фольклор. – 2011. – № 2. – С. 69-78.
 7. Етнографічний музей // Encyclopedia. Львівський національний університет імені Івана Франка : в 2 т. Т. І : А–К. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2011. – С. 483.
 8. Етнології (етнографії та етнології) // Encyclopedia. Львівський національний університет імені Івана Франка : в 2 т. Т. І : А–К. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2011. – С. 483.
 9. Етнології зі спеціальним оглядом етнографії польських земель // Encyclopedia. Львівський національний університет імені Івана Франка : в 2 т. Т. І : А–К. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2011. – С. 483–484.
 10. Етнологічний інститут (заклад) // Encyclopedia. Львівський національний університет імені Івана Франка : в 2 т. Т. І : А–К. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2011. – С. 485.
 11. Університет Яна Казимира у Львові. 1918–1939 // Encyclopedia. Львівський національний університет імені Івана Франка : в 2 т. Т. І : А–К. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2011. – С. 54–77 (в співавторстві з Я. Притулою).
 12. Толока та супряга в громадському побуті селян Південно-Західного історико-етнографічного регіону України: культурно-генетична проблема : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.05 “Етнологія”. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2012. – 20 с.
 13. Толока під час будівництва в громадському побуті українських селян (друга половина ХІХ – перша половина ХХ ст.) // Народознавчі зошити. – 2012. – № 6. – С. 995–1009.
 14. Габілітація Адама Фішера у Львівському університеті: передумови, перебіг, результати // Spheres of Culture. Journal of Philological, Historical, Social and Media Communication, Political Science and Cultural Studies (Maria Curie-Sklodovska University in Lublin). – 2012. – Vol. III. – S. 346–354.
 15. Толока як відробіткова рента у господарствах великих землевласників  // Вісник Львівського університету. Серія історична. – 2012. – Вип. 47. – С. 35–48.
 16. Пам’яті Адама Фішера. Життєпис професора етнології Львівського університету // Народна творчість та етнологія. – 2013. – № 5. – С. 40–53.
 17.  Формування колективу кафедри фольклору й етнографії Львівського університету під керівництвом Філарета Колесси // Родина Колессів – спадкоємність науково-мистецької традиції (з нагоди 140-річчя від дня народження академіка Філарета Колесси): зб. наук. пр. та мат. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2013. – С. 33–50. (Серія: Українська філологія: школи, постаті, проблеми. – Вип. 13).
 18. Станіслав Цішевський: життєпис, наукові праці та педагогічна діяльність // Народознавчі зошити. – 2013. – № 2. – С. 279–288.
 19. Кафедра антропології та етнології Львівського університету під керівництвом Яна Чекановського: створення та перші роки діяльності // Вісник Інституту археології. – 2013. – Вип. 8. – С. 105–120.
 20. Катедра антропології Львівського університету “За перших і других совітів” // Spheres of Culture. Journal of Philological, Historical, Social and Media Communication, Political Science and Cultural Studies (Maria Curie-Sklodovska University in Lublin). – 2013. – Vol. V. – S. 252–261.
 21. Ян Фальковський: життєвий шлях та науково-педагогічна діяльність // Вісник Львівського університету. Серія історична. – 2013. – Вип. 48. – С. 410–431.
 22. Пам’яті Адама Фішера. Життєпис професора етнології Львівського університету // Народна творчість та етнологія. – 2013. – № 5. – С. 40–53.
 23. Історична наука у Львівському університеті: 350 років розвитку // Вісник Львівського університету. Серія історична. – 2013. – Вип. 49. – С. 11–41 (у співавторстві з Р. Шустом).
 24. Антропологічно-етнологічний інститут Львівського університету як основа формування наукової школи Яна Чекановського // Народознавчі зошити. – 2014. – № 1. – С. 18–28.
 25. Етнологічний інститут Львівського університету: формування колективу та напрямів діяльності (1924–1939)  // Вісник Львівського університету. Серія історична. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – Вип. 50 : До 75-річчя історичного факультету / За ред. Руслана Сіромського та Романа Тарнавського. – С. 158–179.
 26. Тематика історичних дисциплін у Львівському університеті (1930–1939) // Вісник Львівського університету. Серія історична. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – Вип. 50 : До 75-річчя історичного факультету / За ред. Руслана Сіромського та Романа Тарнавського. – С. 395–417 (у співавторстві з О. Бондарем).
 27. Кафедри народознавчого спрямування Українського університету у Львові: викладачі та специфіка навчального процесу / Роман Тарнавський // Вісник Інституту археології. Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – Вип. 9. – С. 66–79.
 28. Етнологічний інститут Львівського університету (1924–1939) як основа формування наукової школи Адама Фішера // Історія та історики у Львівському університеті: традиції та сучасність (до 75-ліття створення історичного факультету) : колективна монографія / за ред. Леоніда Зашкільняка та Павла Сєрженґи. – Львів : Паіс, 2015. – С. 167–173.
 29. Adam Fischer jako student i wykładowca Uniwersytetu Lwowskiego // Adam Fisher / pod. red. Piotra Grochowskiego i Adriana Mianeckiego. – Toruń ; Wrocław : PTL, 2015. – S. 7–21.
 30. Тенденції розвитку народознавства у Львівському університеті у другій половині XVII – на початку XX століття // Народна творчість та етнологія. – 2015. – № 4. – С. 76–85.

Література про вченого

 1. Купин Л. Тарнавський Роман Богданович / Л. Купин // Encyclopedia. Львівський національний університет імені Івана Франка : в 2 т. / Видавнича рада : І. О. Вакарчук (голова), М. В. Лозинський (заст. голови), Р. М. Шуст (заст. голови), В. М. Качмар (відп. секретар) та ін. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – Т. ІІ : Л–Я. – C. 499.

Біографія

shapeimage_2 (2)

Народився 19 липня 1986 р. у м. Львові. У 2003 р. закінчив із золотою медаллю СШ № 33 м. Львова. З 2003 р. навчався на історичному факультеті Львівського національного університету імені Івана Франка (спеціальність “етнологія”), який закінчив з відзнакою у 2008 р. У студентські роки брав участь у Всеукраїнських конкурсах і олімпіадах: переможець Всеукаїнського конкурсу студентських наукових робіт з історичних наук (І місце; м. Вінниця, 2007), Всеукраїнської студентської олімпіади з історії (І місце в індивідуальному та командному заліках; м. Харків, 2008).

У 2008–2011 рр. – аспірант, з 2011 р. – асистент, з 2015 р. – з доцент кафедри етнології, водночас з 2008-2011 рр. – лаборант навчально-методичної лабораторії історичного факультету Львівського університету, член редакційної колегії проекту “Енциклопедія Львівського університету”.

У 2010/11 навч. р. – член вченої ради історичного факультету Львівського університету. З 2014 заступник декана з наукової роботи історичного факультету Львівського університету. З 2009 р. співпрацює з Львівською обласною Малою академією наук (секція історії). Учасник польових етнографічних експедицій кафедри етнології Львівського університету (2005–2010, 2014 рр.).

У 2012 р. захистив кандидатську дисертацію “Толока та супряга в громадському побуті селян Південно-Західного історико-етнографічного регіону України: культурно-генетична проблема” (керівник – проф. С. А. Макарчук).

Автор більше 30 наукових праць, кількох десятків статей в “Encyclopedia. Львівський національний університет імені Івана Франка” (2011. Т. І; 2014, Т. ІІ) та поетичних творів, які друкувалися на сторінках альманаху “Святий Володимир” (Київ), антології “М’якуш” (Харків Фоліо, 2012), журналу “Дзвін” (Львів), газети “Каменяр” (Львів) та інших періодичних видань.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!