Тарнавський Роман Богданович

Посада: доцент кафедри етнології

Науковий ступінь: кандидат історичних наук

Наукові інтереси

Історія розвитку етнологічної науки у Львівському університеті; трудові традиції та громадсько-виробничий побут українців; поминальні мотиви в обрядовості українців; етнічна історія народів світу.

Курси

Публікації

СПИСОК ПРАЦЬ:

Монографії:

 

 1. Тарнавський Р. Кафедра етнології Львівського університету. Класичний період (1910–1947): монографія / Роман Тарнавський. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2016. – 236 с.
 2. Тарнавський Р. Етнологічний інститут Львівського університету (1924–1939) як основа формування наукової школи Адама Фішера/ Роман Тарнавський // Історія та історики у Львівському університеті: традиції та сучасність (до 75-ліття створення історичного факультету) : колективна монографія / за ред. Леоніда Зашкільняка та Павла Сєрженґи. – Львів : Паіс, 2015. – С. 167–173.

 

Підручники, навчальні посібники:

 

 1. ТарнавськийР. Історія України (від давнини до сучасності) : навч. посібник для слухачів наукового відділення КЗ ЛОР “Львівська обласна Мала академія наук учнівської молоді” / Роман Тарнавський, Зоя Баран, Надія Кокотко. – Львів : Видавництво “Львівської політехніки”, 2014. – 100 с.

 

Статті у виданнях, які включені до 

міжнародних наукометничних баз даних (Index Сореrnicus):

 

 1. Тарнавський Р. Докторати з етнографії та етнології у Львівському університеті (1930-ті рр.) / Роман Тарнавський // Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Історія. Політологія. – Маріуполь : МДУ, 2016. – Вип. 17. – С. 99–106.
 2. Тарнавський Р. Рішення ради Львівського державного університету імені Івана Франка про присвоєння наукових ступенів та вчених звань (січень–травень 1941 р.) / Роман Тарнавський // Історичний архів. Наукові студії. – 2016. – № 17. – С. 22–29. 
 3. Тарнавський Р. Проблема історико-етнографічного районування української етнічної території у працях Адама Фішера / Роман Тарнавський // Сторінки історії. – Київ : НТУУ “КПІ”, 2017. – Вип. 43. – С. 73–81.
 4. Тарнавский Р. Специфика учебного процесса на Кафедре этнологии Львовского университета в 1924–1939 годах / Роман Тарнавский // Tradicija ir Dabartis (Klaipėda). –  – No 12. – P. 333–341.

 

Статті у фахових виданнях:

 

 1. Тарнавський Р. “Віха” як елемент толочної обрядовості / Роман Тарнавський // Народознавчі зошити. – 2008. – № 5–6. – С. 525–530.
 2. Тарнавський Р. Звичай толоки в контексті народного господарського календаря українських селян (За матеріалами з теренів Південно-Західного історико-етнографічного регіону України) / Роман Тарнавський // Наукові зошити історичного факультету Львівського університету. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – Вип. 11. – С. 129–140.
 3. Тарнавський Р. Семантика терміна “толока” в заняттях і звичаєвості українців / Роман Тарнавський // Вісник Львівського університету. Серія історична. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 20 – Вип. 46 / за ред. Руслана Сіромського. – С. 346–371.
 4. Тарнавський Р. Обжинковий вінок у системі обряду “Віхи” (До проблеми з’ясування первісної семантики обжинкового вінка) / Роман Тарнавський // Міфологія і фольклор. – 2011. – № 2. – С. 69–78.
 5. Тарнавський Р. Толока та супряга в громадському побуті селян Південно-Західного історико-етнографічного регіону України: культурно-генетична проблема: автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук / Роман Богданович Тарнавський. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – 20 с.
 6. Тарнавський Р. Звичаї трудової сусідської взаємодопомоги в громадсько-виробничому побуті українців: історіографія питання / Роман Тарнавський // Наукові зошити історичного факультету Львівського університету. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2012–2013. – Вип. 13–14. – С. 84–96.
 7. Тарнавський Р. Толока як відробіткова рента у господарствах великих землевласників / Роман Тарнавський // Вісник Львівського університету. Серія історична. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – Вип. 47 / за ред. Володимира Галайчука. – С. 30–43.
 8. Тарнавський Р. Толока під час будівництва в громадському побуті українських селян (друга половина ХІХ – перша половина ХХ ст.) / Роман Тарнавський // Народознавчі зошити. – 2012. – № 6. – С. 995–1009.
 9. Тарнавський Р. Філософський факультет Львівського університету в австрійський період (від відновлення до утраквізації навчального закладу) / Володимир Качмар, Роман Тарнавський // Краєзнавство. – 2013. – № 1. – С. 81–90.
 10. Тарнавський Р. Історична наука у Львівському університеті: 350 років розвитку / Роман Шуст, Роман Тарнавський // Вісник Львівського університету. Серія історична. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – Вип. 49 : Ювілейне видання з нагоди 350-річчя Львівського університету / за ред. Олексія Сухого. – С. 11–41.
 11. Тарнавський Р. Станіслав Цішевський: життєпис, наукові праці та педагогічна діяльність / Роман Тарнавський // Народознавчі зошити. – 2013. – № 2. – С. 279–288.
 12. Тарнавський Р. Пам’яті Адама Фішера. Життєпис професора етнології Львівського університету / Роман Тарнавський // Народна творчість та етнологія. – 2013. – № 5. – С. 40–53.
 13. Тарнавський Р. Ян Фальковський: життєвий шлях та науково-педагогічна діяльність / Роман Тарнавський // Вісник Львівського університету. Серія історична. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – Вип. 48 / за ред. Руслана Сіромського. – С. 410–431.
 14. Тарнавський Р. Кафедра антропології та етнології Львівського університету під керівництвом Яна Чекановського: створення та перші роки діяльності / Роман Тарнавський // Вісник Інституту археології. Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – Вип. 8. – С. 98–113.
 15. Тарнавський Р. Етнологічний інститут Львівського університету: формування колективу та напрямів діяльності (1924–1939) / Роман Тарнавський // Вісник Львівського університету. Серія історична. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – Вип. 50 : До 75-річчя історичного факультету / за ред. Руслана Сіромського та Романа Тарнавського. – С. 158–179.
 16. Тарнавський Р. З історії видання “Записок історичного та філологічного факультетів” Львівського університету / Роман Тарнавський, Руслан Сіромський // Вісник Львівського університету. Серія історична. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – Вип. 50 : До 75-річчя історичного факультету / за ред. Руслана Сіромського та Романа Тарнавського. – С. 283–285.
 17. Тарнавський Р. Тематика історичних дисциплін у Львівському університеті (1930–1939) / Роман Тарнавський, Олег Бондар // Вісник Львівського університету. Серія історична. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – Вип. 50 : До 75-річчя історичного факультету / за ред. Руслана Сіромського та Романа Тарнавського. – С. 395–417.
 18. Тарнавський Р. Антропологічно-етнологічний інститут Львівського університету як основа формування наукової школи Яна Чекановського / Роман Тарнавський // Народознавчі зошити. – 2014. – № 1. – С. 18–28.
 19. Тарнавський Р. Кафедри народознавчого спрямування Українського університету у Львові: викладачі та специфіка навчального процесу / Роман Тарнавський // Вісник Інституту археології. Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – Вип. 9. – С. 66–79.
 20. Тарнавський Р. Нотатки Бальтазара Акé про гуцульське весілля як матеріял для роздумів над етимологією слова “коровай” / Роман Тарнавський // Наукові зошити історичного факультету Львівського університету. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка,– Вип. 15. – C. 131–140.
 21. Тарнавський Р. Тенденції розвитку народознавства у Львівському університеті у другій половині XVII – на початку XX століття / Роман Тарнавський // Народна творчість та етнологія. – 2015. – № 4. – С. 76–85.
 22. Тарнавський Р. Обжинковий вінок в обрядовості волинян: загальноукраїнські риси та локальна специфіка / Роман Тарнавський // Матеріали до української етнології. – 2015. – Вип. 14. – С. 65–74.
 23. Тарнавський Р. Гощанщина 1930–1940-х років у спогадах професора Степана Арсентійовича Макарчука / Роман Тарнавський // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії: наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету. – Рівне : Видавець О. Зень, 2015. – Вип. 26. – С. 150–154.
 24. Тарнавський Р. Слов’янська етнографія та етнологія в навчальних курсах Адама Фішера / Роман Тарнавський // Проблеми слов’янознавства. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – Вип. 64. – С. 81–92.
 25. Тарнавський Р. Спогади професора Степана Арсентійовича Макарчука як джерело до вивчення народної культури волинян / Роман Тарнавський // Наукові зошити історичного факультету Львівського університету. – Львів, 2015. – Вип. 16. – С. 89–101.
 26. Тарнавський Р. Ключ до розуміння етнологічної проблематики / Роман Тарнавський // Міфологія і фольклор. – 2015. – № 3–4. – С. 159–162.
 27. Тарнавський Р. Антропологічний напрям славістичних студій у Львівському університеті (1920–1930-ті роки) / Роман Тарнавський // Проблеми слов’янознавства. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2016. – Вип.  – С. 178–184.

Статті в інших виданнях:

 

Статті у зарубіжних виданнях

 

 1. Тарнавський Р. Габілітація Адама Фішера у Львівському університеті: передумови, перебіг, результати / Роман Тарнавський // Spheres of Culture. Journal of Philological, Historical, Social and Media Communication, Political Science and Cultural Studies. – Lublin : Maria Curie-Sklodovska University in Lublin,  – Vol. 3. – S. 346–354.
 2. Тарнавський Р. Катедра антропології Львівського університету “За перших і других совітів” / Роман Тарнавський // Spheres of Culture. Journal of Philological, Historical, Social and Media Communication, Political Science and Cultural Studies. – Lublin : Maria Curie-Sklodovska University in Lublin, 2013. – Vol. 5. – S. 252–261.
 3. Тарнавский Р. Толока (талака): соотношение термина и историко-культурного явления / Роман Тарнавский // Мова і культура / ред. Лена Леванцэвіч. – Мінск: РІВШ, 2014. – С. 206–212.
 4. Tarnawski R. Adam Fischer jako student i wykładowca Uniwersytetu Lwowskiego/ Roman Tarnawski // Adam Fisher / pod. red. Piotra Grochowskiego i Adriana Mianeckiego. – Toruń ; Wrocław : PTL, 2015. – S. 7–21.

 

Статті у вітчизняних виданнях

 

 1. Тарнавський Р. Сільськогосподарські толоки в побуті українських селян історико-етнографічної Волині / Роман Тарнавський // Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції аспірантів і студентів “Волинь очима молодих науковців: минуле, сучасне, майбутнє”, (Луцьк, 13–14 травня 2009 р.) : У 3 т. – Луцьк : Вежа, 2009. – Т. І. – С. 79–80.
 2. Тарнавський Р. Толока при будівництві в кінці ХІХ – на початку ХХІ ст.: трудовий та обрядовий аспекти (За матеріалами з Південно-Західного історико-етнографічного регіону) / Роман Тарнавський // Матеріали Міжнародної наукової конференції “Народна культура України: традиції і сучасність”, присвяченої 40-річчю заснування Національного музею народної архітектури та побуту України, (Київ, 8–10 жовтня 2009 р.) / уклад. і наук. ред. П. М. Федаки. – Київ: Задруга, 2010. – С. 226–231.
 3. Тарнавський Р. Культурно-генетичний, трудовий та обрядовий аспекти звичаю “супряга”: новий погляд на відому тематику / Роман Тарнавський // Записки Наукового товариства імені Шевченка. – Львів : Наукове товариство імені Шевченка, 2010. – Т. CCLIX : Праці Секції етнографії і фольклористики. – С. 117–129.
 4. Тарнавський Р. Університет Яна Казимира у Львові (1918–1939) / Ярослав Притула, Роман Тарнавський // Encyclopedia. Львівський національний університет імені Івана Франка : в 2 т. Т. І : А–К / Видавнича рада : І. О. Вакарчук (голова), М. В. Лозинський (заст. голови), Р. М. Шуст (заст. голови), В. М. Качмар (відп. секретар) та ін. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – C. 54–77.
 5. Тарнавський Р. Львівський національний університет імені Івана Франка. 350 років. Буклет / Роман Шуст, Володимир Качмар, Федір Лукавий, Юрій Гудима, Роман Тарнавський. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – 20 с.
 6. ТарнавськийР. До проблеми вживання терміна “толока” в Галичині (За матеріалами польових етнографічних досліджень та наукової літератури) / Роман Тарнавський // Матеріали V наукової краєзнавчої конференції “Історичні пам’ятки Галичини” (Львів, 12 листопада 2010 р.). – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – С. 173–180.
 7. Тарнавський Р. Традиції трудової сусідської взаємодопомоги в громадсько-виробничому побуті бойків / / Роман Тарнавський // Історико-культурна спадщина Рожнятівщини як складова частина Бойківщини: минуле та перспективи розвитку: збірник науково-теоретичних статей / гол. ред. В. Андрейків. – Рожнятів : Рожнятівська філія ВГО “Бойківське етнологічне товариство”, 2012. – С. 76–82.
 8. Тарнавський Р. Праця Романа Ростислава Єндика “Краніологічний аналіз Львівської козацької могили XVII ст.” / Роман Тарнавський // XXIV Всеукраїнська наукова історико-краєзнавча конференція “Козацтво в історії України (до 360-річчя битви під Батогом)”. Збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції. – Вінниця : Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, 2012. – С. 165–167.
 9. Тарнавський Р. Формування колективу кафедри фольклору й етнографії Львівського університету під керівництвом Філарета Колесси / Роман Тарнавський // Родина Колессів – спадкоємність науково-мистецької традиції (з нагоди 140-річчя від дня народження академіка Філарета Колесси). – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – С. 33–50 (Серія: Українська філологія: школи, постаті, проблеми. – Вип. 13).
 10. Тарнавський Р. Universitas Leopoliensis: nosce te ipsum. Праці з історії Львівського університету / Володимир Качмар, Юрій Гудима, Роман Тарнавський // Encyclopedia. Львівський національний університет імені Івана Франка : в 2 т. Т. ІІ : Л–Я / Видавнича рада : І. О. Вакарчук (голова), М. В. Лозинський (заст. голови), Р. М. Шуст (заст. голови), В. М. Качмар (відп. секретар) та ін. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – C. 746–750.
 11. Тарнавський Р. Релігійна тематика у працях Адама Фішера / Роман Тарнавський // Історія релігій в Україні : науковий щорічник. – Львів : Логос, 2014. – Кн. 1. – С. 755–761.
 12. Тарнавський Р. Сільськогосподарські толоки в побуті марамороських долинян та волинян: порівняльна характеристика (За матеріалами польових етнографічних експедицій 2010 р.) / Роман Тарнавський // Українці й народи Центрально-Східної Європи: культура та історична спадщина : збірник наукових праць на пошану професора Михайла Тиводара. – Ужгород : Карпати, 2015. – С. 360–376.
 13. Тарнавський Р. Толока під час будівництва: закарпатсько-надсянсько-волинські паралелі (за матеріалами експедицій 2010 р.) / Роман Тарнавський // Науковий збірник Закарпатського музею народної архітектури та побуту. – Ужгород : Видавництво Олександри Гаркуші, 2016. – Вип.  – С. 327–331.

 

Статті у довідникових виданнях

 

 1. Тарнавський Р. Антропології кафедра / Р. Тарнавський // Encyclopedia. Львівський національний університет імені Івана Франка : в 2 т. Т. І : А–К. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – C. 147–148.
 2. Тарнавський Р. Антропологічно-етнологічний (антропологічни) інститут (заклад) / Р. Тарнавський // Encyclopedia. Львівський національний університет імені Івана Франка : в 2 т. Т. І : А–К. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – C. 148.
 3. Тарнавський Р. Будзан Антін Федорович / Р. Тарнавський // Encyclopedia. Львівський національний університет імені Івана Франка : в 2 т. Т. І : А–К. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – C. 248.
 4. ТарнавськийР. Вокрой (Wokroj) Францішек Людвік / М. Мудрий, Р. Тарнавський // Encyclopedia. Львівський національний університет імені Івана Франка : в 2 т. Т. І : А–К. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – C. 302.
 5. Тарнавський Р. Гарасимчук Роман Володимир Петрович / І. Гілевич, Р. Тарнавський // Encyclopedia. Львівський національний університет імені Івана Франка : в 2 т. Т. І : А–К. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – C. 327–328.
 6. Тарнавський Р. Глушко Михайло Степанович / Р. Тарнавський // Encyclopedia. Львівський національний університет імені Івана Франка : в 2 т. Т. І : А–К. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка. 2011. – C. 351–352.
 7. Тарнавський Р. Гурток антропологічних наук / Р. Тарнавський // Encyclopedia. Львівський національний університет імені Івана Франка : в 2 т. Т. І : А–К. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – C. 397.
 8. Тарнавський Р. Демцюх Степан-Зіновій Миколайович / Р. Тарнавський // Encyclopedia. Львівський національний університет імені Івана Франка : в 2 т. Т. І : А–К. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – C. 430–431.
 9. ТарнавськийР. Добрянський Калістрат Антонович / Р. Тарнавський // Encyclopedia. Львівський національний університет імені Івана Франка : в 2 т. Т. І : А–К. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка. 2011. – C. 450.
 10. Тарнавський Р. Етнографічний музей / Р. Тарнавський // Encyclopedia. Львівський національний університет імені Івана Франка : в 2 т. Т. І : А–К. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – C. 483.
 11. Тарнавський Р. Етнології (етнографії та етнології) кафедра / Р. Тарнавський // Encyclopedia. Львівський національний університет імені Івана Франка : в 2 т. Т. І : А–К. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – C. 483.
 12. Тарнавський Р. Етнології зі спеціальним оглядом етнографії польських земель кафедра / Р. Тарнавський // Encyclopedia. Львівський національний університет імені Івана Франка : в 2 т. Т. І : А–К. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – C. 483–484.
 13. Тарнавський Р. Етнологічний інститут (заклад) / Р. Тарнавський // Encyclopedia. Львівський національний університет імені Івана Франка : в 2 т. Т. І : А–К. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – C. 485.
 14. Тарнавський Р. Жеймо-Жейміс (Żejmo-Żejmis) Станіслав / Р. Тарнавський // Encyclopedia. Львівський національний університет імені Івана Франка : в 2 т. Т. І : А–К. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – C. 495.
 15. ТарнавськийР. Інкін Василь Фадейович / О. Павлишин, Р. Тарнавський // Encyclopedia. Львівський національний університет імені Івана Франка : в 2 т. Т. І : А–К. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – C. 553–554.
 16. ТарнавськийР. Історії та етнографії України кафедра / Р. Тарнавський // Encyclopedia. Львівський національний університет імені Івана Франка : в 2 т. Т. І : А–К. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – C. 566–567.
 17. Тарнавський Р. Калініна Зоя Петрівна / Р. Берест, Р. Тарнавський // Encyclopedia. Львівський національний університет імені Івана Франка : в 2 т. Т. І : А–К. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – C. 577.
 18. Тарнавський Р. Коло антропологічних наук / Р. Тарнавський // Encyclopedia. Львівський національний університет імені Івана Франка : в 2 т. Т. І : А–К. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2011.– C. 634.
 19. Тарнавський Р. Крашевський (Kraszewski) Юзеф Іґнацій / Р. Тарнавський // Encyclopedia. Львівський національний університет імені Івана Франка : в 2 т. Т. І : А–К. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – C. 668.
 20. Тарнавський Р. Крук (Пехник) Галина Григорівна / Р. Тарнавський // Encyclopedia. Львівський національний університет імені Івана Франка : в 2 т. Т. І : А–К. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – C. 678.
 21. Тарнавський Р. Ланґнер (Langner) Франц / Р. Тарнавський // Encyclopedia. Львівський національний університет імені Івана Франка : в 2 т. Т. ІІ : Л–Я. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – C. 23.
 22. Тарнавський Р. Лемперт (Лемпертувна) (Lempert, Lempertowna) Ґізеля / Р. Тарнавський // Encyclopedia. Львівський національний університет імені Івана Франка : в 2 т. Т. ІІ : Л–Я. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – C. 31.
 23. Тарнавський Р. Ліґенца (Ligęca) Вінценз / Р. Тарнавський // Encyclopedia. Львівський національний університет імені Івана Франка : в 2 т. Т. ІІ : Л–Я. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – C. 43.
 24. Тарнавський Р. Львівська антропологічна школа / Р. Тарнавський // Encyclopedia. Львівський національний університет імені Івана Франка : в 2 т. Т. ІІ : Л–Я. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – C. 66.
 25. Тарнавський Р. Львівська етнологічна школа / Р. Тарнавський // Encyclopedia. Львівський національний університет імені Івана Франка : в 2 т. Т. ІІ : Л–Я. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – C. 66.
 26. Тарнавський Р. Люстгауз (Люстгаус) Дон Аронович / Р. Тарнавський // Encyclopedia. Львівський національний університет імені Івана Франка : в 2 т. Т. ІІ : Л–Я. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – C. 72.
 27. Тарнавський Р. “Lud” / Р. Тарнавський // Encyclopedia. Львівський національний університет імені Івана Франка : в 2 т. Т. ІІ : Л–Я. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – C. 75.
 28. Тарнавський Р. Мадурович (Madurowicz) Йоган / Р. Тарнавський // Encyclopedia. Львівський національний університет імені Івана Франка : в 2 т. Т. ІІ : Л–Я. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – C. 76.
 29. Тарнавський Р. Макарчук Степан Арсентійович / Р. Тарнавський // Encyclopedia. Львівський національний університет імені Івана Франка : в 2 т. Т. ІІ : Л–Я. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – C. 81–82.
 30. Тарнавський Р. Марі (Mari) Гайнріх / Р. Тарнавський // Encyclopedia. Львівський національний університет імені Івана Франка : в 2 т. Т. ІІ : Л–Я. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – C. 97.
 31. Тарнавський Р. Марі (Mari) Мартін / Р. Тарнавський // Encyclopedia. Львівський національний університет імені Івана Франка : в 2 т. Т. ІІ : Л–Я. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – C. 97.
 32. Тарнавський Р. Марків (Маркув) (Marków) Володимир (Влодзімеж) / Р. Тарнавський // Encyclopedia. Львівський національний університет імені Івана Франка : в 2 т. Т. ІІ : Л–Я. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – C. 98.
 33. Тарнавський Р. Матейко (Matejko) Ян Алойзи / Ю. Гудима, Р. Тарнавський // Encyclopedia. Львівський національний університет імені Івана Франка : в 2 т. Т. ІІ : Л–Я. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – C. 108–109.
 34. Тарнавський Р. Матейко Катерина Іванівна / М. Глушко, Р. Тарнавський // Encyclopedia. Львівський національний університет імені Івана Франка : в 2 т. Т. ІІ : Л–Я. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – C. 108.
 35. Тарнавський Р. Мерзва (Mierzwa) Ян / Р. Тарнавський // Encyclopedia. Львівський національний університет імені Івана Франка : в 2 т. Т. ІІ : Л–Я. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – C. 127.
 36. Тарнавський Р. Месьюсе (Mesuse) Максиміліан / Р. Тарнавський // Encyclopedia. Львівський національний університет імені Івана Франка : в 2 т. Т. ІІ : Л–Я. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – C. 128.
 37. Тарнавський Р. Мінковська (Minkowska) Евґенія / Р. Тарнавський // Encyclopedia. Львівський національний університет імені Івана Франка : в 2 т. Т. ІІ : Л–Я. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – C. 151.
 38. Тарнавський Р. Мосцицький (Moscicki) Іґнацій / Л. Купин, Р. Тарнавський // Encyclopedia. Львівський національний університет імені Івана Франка : в 2 т. Т. ІІ : Л–Я. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – C. 163.
 39. Тарнавський Р. Мушинський (Muszyński) Генрик / Р. Тарнавський // Encyclopedia. Львівський національний університет імені Івана Франка : в 2 т. Т. ІІ : Л–Я. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – C. 171.
 40. Тарнавський Р. Натуральної історії (Природничої історії) музей / Ю. Гудима, Р. Тарнавський // Encyclopedia. Львівський національний університет імені Івана Франка : в 2 т. Т. ІІ : Л–Я. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – C. 184.
 41. Тарнавський Р. Нестюк (Нестюк-Іванчук) Ярина (Ірена, Ірина) Рудольфівна / Р. Тарнавський // Encyclopedia. Львівський національний університет імені Івана Франка : в 2 т. Т. ІІ : Л–Я. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – C. 197.
 42. Тарнавський Р. Нойман (Neumann) Якоб / Р. Тарнавський // Encyclopedia. Львівський національний університет імені Івана Франка : в 2 т. Т. ІІ : Л–Я. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – C. 206.
 43. Тарнавський Р. Охримович (Охрімович) Володимир Юліанович / Р. Тарнавський // Encyclopedia. Львівський національний університет імені Івана Франка : в 2 т. Т. ІІ : Л–Я. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – C. 240.
 44. Тарнавський Р. Пардіні (Pardini) Антон / Р. Тарнавський // Encyclopedia. Львівський національний університет імені Івана Франка : в 2 т. Т. ІІ : Л–Я. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – C. 261.
 45. Тарнавський Р. Патолого-хімічна лабораторія судової медицини та медичної поліції / Р. Тарнавський // Encyclopedia. Львівський національний університет імені Івана Франка : в 2 т. Т. ІІ : Л–Я. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – C. 268.
 46. Тарнавський Р. Перльс (Perls) Генрик (Генах) / Р. Тарнавський // Encyclopedia. Львівський національний університет імені Івана Франка : в 2 т. Т. ІІ : Л–Я. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – C. 280.
 47. Тарнавський Р. “Prace Etnograficzne” / Р. Тарнавський // Encyclopedia. Львівський національний університет імені Івана Франка : в 2 т. Т. ІІ : Л–Я. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – C. 345.
 48. Тарнавський Р. Радницький (Radnicki) Зигмунт / Р. Тарнавський // Encyclopedia. Львівський національний університет імені Івана Франка : в 2 т. Т. ІІ : Л–Я. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – C. 352.
 49. Тарнавський Р. Рампель (Rampel) Бела / Р. Тарнавський // Encyclopedia. Львівський національний університет імені Івана Франка : в 2 т. Т. ІІ : Л–Я. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – C. 354.
 50. Тарнавський Р. Рачковський Григорій В’ячеславович / Р. Тарнавський // Encyclopedia. Львівський національний університет імені Івана Франка : в 2 т. Т. ІІ : Л–Я. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – C. 357–358.
 51. Тарнавський Р. Ровенчак Ольга Адамівна / Р. Тарнавський // Encyclopedia. Львівський національний університет імені Івана Франка : в 2 т. Т. ІІ : Л–Я. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – C. 370.
 52. Тарнавський Р. Ройс (Reuss) Карл фон / Р. Тарнавський // Encyclopedia. Львівський національний університет імені Івана Франка : в 2 т. Т. ІІ : Л–Я. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – C. 374.
 53. Тарнавський Р. Рорер (Rohrer) Йозеф / Р. Тарнавський // Encyclopedia. Львівський національний університет імені Івана Франка : в 2 т. Т. ІІ : Л–Я. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – C. 379.
 54. Тарнавський Р. Руської словесності (руської мови та літератури, руської філології, української мови та літератури, української філології) кафедра / В. Качмар, Р. Тарнавський // Encyclopedia. Львівський національний університет імені Івана Франка : в 2 т. Т. ІІ : Л–Я. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – C. 389–390.
 55. Тарнавський Р. Свистунович Людмила Володимирівна / І. Кухаренко, Р. Тарнавський // Encyclopedia. Львівський національний університет імені Івана Франка : в 2 т. Т. ІІ : Л–Я. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – C. 405.
 56. Тарнавський Р. Світковський (Świtkowski) Юзеф / Р. Тарнавський // Encyclopedia. Львівський національний університет імені Івана Франка : в 2 т. Т. ІІ : Л–Я. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – C. 406.
 57. Тарнавський Р. Скульський (Skulski) Ришард / Р. Тарнавський // Encyclopedia. Львівський національний університет імені Івана Франка : в 2 т. Т. ІІ : Л–Я. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – C. 438.
 58. Тарнавський Р. Собольський (Sobolski) Константи / Р. Тарнавський // Encyclopedia. Львівський національний університет імені Івана Франка : в 2 т. Т. ІІ : Л–Я. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – C. 450.
 59. Тарнавський Р. Статистики інститут (заклад) / Р. Тарнавський // Encyclopedia. Львівський національний університет імені Івана Франка : в 2 т. Т. ІІ : Л–Я. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – C. 468.
 60. Тарнавський Р. Сулімірський (Sulimirski) Тадеуш Юзеф / В. Рудий, Р. Тарнавський // Encyclopedia. Львівський національний університет імені Івана Франка : в 2 т. Т. ІІ : Л–Я. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – C. 489.
 61. Тарнавський Р. Табор (Tabor) Вільгельм / Р. Тарнавський // Encyclopedia. Львівський національний університет імені Івана Франка : в 2 т. Т. ІІ : Л–Я. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – C. 496.
 62. Тарнавський Р. Третяк (Tretiak) Юзеф / Р. Тарнавський // Encyclopedia. Львівський національний університет імені Івана Франка : в 2 т. Т. ІІ : Л–Я. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – C. 530.
 63. Тарнавський Р. Український університет у Львові / В. Качмар, Р. Тарнавський // Encyclopedia. Львівський національний університет імені Івана Франка : в 2 т. Т. ІІ : Л–Я. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – C. 544–545.
 64. Тарнавський Р. Ульбрих-Кудельська (Ulbrich-Kudelska) Ірена / Р. Тарнавський // Encyclopedia. Львівський національний університет імені Івана Франка : в 2 т. Т. ІІ : Л–Я. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – C. 550.
 65. Тарнавський Р. Уріх (Urich) Еміль / Р. Тарнавський // Encyclopedia. Львівський національний університет імені Івана Франка : в 2 т. Т. ІІ : Л–Я. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – C. 552.
 66. Тарнавський Р. Федоровський (Fedorowski) Людвік / Р. Тарнавський // Encyclopedia. Львівський національний університет імені Івана Франка : в 2 т. Т. ІІ : Л–Я. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – C. 567.
 67. Тарнавський Р. Фізичний музей / Ю. Гудима, Р. Тарнавський // Encyclopedia. Львівський національний університет імені Івана Франка : в 2 т. Т. ІІ : Л–Я. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – C. 574–575.
 68. Тарнавський Р. Філолого-історичний семінар / Р. Тарнавський // Encyclopedia. Львівський національний університет імені Івана Франка : в 2 т. Т. ІІ : Л–Я. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – C. 584.
 69. Тарнавський Р. Фішер (Fischer) Адам Роберт / Р. Тарнавський // Encyclopedia. Львівський національний університет імені Івана Франка : в 2 т. Т. ІІ : Л–Я. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – C. 588–589.
 70. Тарнавський Р. “Франкова кузня” / В. Захарчук, Р. Тарнавський // Encyclopedia. Львівський національний університет імені Івана Франка : в 2 т. Т. ІІ : Л–Я. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – C. 597.
 71. ТарнавськийР. Франковська (Frankowska) Марта / Р. Тарнавський // Encyclopedia. Львівський національний університет імені Івана Франка : в 2 т. Т. ІІ : Л–Я. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – C. 595.
 72. Тарнавський Р. Франчковський (Frączkowski) Францішек / Р. Тарнавський // Encyclopedia. Львівський національний університет імені Івана Франка : в 2 т. Т. ІІ : Л–Я. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – C. 601.
 73. Тарнавський Р. Френкель (Френкльова) (Franklowa) Ґіза / Р. Тарнавський // Encyclopedia. Львівський національний університет імені Івана Франка : в 2 т. Т. ІІ : Л–Я. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – C. 601.
 74. Тарнавський Р. Ходачек (Chodaczek) Владислав / Р. Тарнавський // Encyclopedia. Львівський національний університет імені Івана Франка : в 2 т. Т. ІІ : Л–Я. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – C. 617.
 75. Тарнавський Р. Чекановський (Czekanowski) Ян / І. Білінська, Я. Притула, Р. Тарнавський // Encyclopedia. Львівський національний університет імені Івана Франка : в 2 т. Т. ІІ : Л–Я. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – C. 643–644.
 76. Тарнавський Р. Черни (Czerny) Зиґмунт / Р. Тарнавський // Encyclopedia. Львівський національний університет імені Івана Франка : в 2 т. Т. ІІ : Л–Я. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – C. 647–648.
 77. Тарнавський Р. Чортковер (Czortkower) Саломон (Соломон) / В. Гриновець, Р. Тарнавський // Encyclopedia. Львівський національний університет імені Івана Франка : в 2 т. Т. ІІ : Л–Я. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – C. 658.
 78. Тарнавський Р. Чурук (Czuruk) Болеслав / Р. Тарнавський // Encyclopedia. Львівський національний університет імені Івана Франка : в 2 т. Т. ІІ : Л–Я. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – C. 659.
 79. Тарнавський Р. Шамбре (Chambrez) Іґнац / Р. Тарнавський // Encyclopedia. Львівський національний університет імені Івана Франка : в 2 т. Т. ІІ : Л–Я. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – C. 664.
 80. Тарнавський Р. Шлік (Schlick) Йозеф / Р. Тарнавський // Encyclopedia. Львівський національний університет імені Івана Франка : в 2 т. Т. ІІ : Л–Я. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – C. 683.
 81. Тарнавський Р. Щепанський (Szczepański) Ян / Р. Тарнавський // Encyclopedia. Львівський національний університет імені Івана Франка : в 2 т. Т. ІІ : Л–Я. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – C. 699.
 82. Тарнавський Р. Яворчак (Jaworczak) Александер / Р. Тарнавський // Encyclopedia. Львівський національний університет імені Івана Франка : в 2 т. Т. ІІ : Л–Я. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – C. 713.
 83. Тарнавський Р. Яґелло (Jagiełło) Владислав / Р. Тарнавський // Encyclopedia. Львівський національний університет імені Івана Франка : в 2 т. Т. ІІ : Л–Я. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – C. 713.
 84. Тарнавський Р. Яциняк Василь Ількович / Р. Тарнавський // Encyclopedia. Львівський національний університет імені Івана Франка : в 2 т. Т. ІІ : Л–Я. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – C. 730.

 

Тези доповідей на наукових конференціях:

 

 1. Тарнавський Р. Один рік з життя професора Львівського університету Адама Фішера: 1940 / Jeden rok z życia profesora Uniwersytetu Lwowskiego Adama Fischera: 1940 / Роман Тарнавський // Polska i ukraińska etnologia dzisiaj. Kontynuacje i perspektywy (Lwów, 24–27 września 2015) : abstrakty. – Wrocław ; Lwów: PTL, 2015. – S. 46.
 2. Тарнавський Р. Внесок народознавців Львівського університету у польові дослідження традиційної культури українців Карпат (кінець XVIII – початок ХХІ ст.) / Роман Тарнавський // Пам’ятки Тустані в контексті освоєння Карпат у доісторичну добу та в середньовіччі; проблеми їх збереження та використання : збірник тез ІІІ Міжнародної наукової конференції (Львів; Урич, 7–8 квітня 2016р.). – Львів, 2016. – С. 113–116.

Література про вченого

 1. Купин Л. Тарнавський Роман Богданович / Л. Купин // Encyclopedia. Львівський національний університет імені Івана Франка : в 2 т. / Видавнича рада : І. О. Вакарчук (голова), М. В. Лозинський (заст. голови), Р. М. Шуст (заст. голови), В. М. Качмар (відп. секретар) та ін. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – Т. ІІ : Л–Я. – C. 499.

Біографія

Народився 19 липня 1986 р. у м. Львові. У 2003 р. закінчив із золотою медаллю СШ № 33 м. Львова. З 2003 р. навчався на історичному факультеті Львівського національного університету імені Івана Франка (спеціальність “етнологія”), який закінчив з відзнакою у 2008 р. У студентські роки брав участь у Всеукраїнських конкурсах і олімпіадах: переможець Всеукаїнського конкурсу студентських наукових робіт з історичних наук (І місце; м. Вінниця, 2007), Всеукраїнської студентської олімпіади з історії (І місце в індивідуальному та командному заліках; м. Харків, 2008).

У 2008–2011 рр. – аспірант, з 2011 р. – асистент, з 2015 р. – доцент кафедри етнології, водночас у 2008-2011 рр. – член редакційної колегії проекту “Енциклопедія Львівського університету”. З 2014 р. – заступник декана історичного факультету з наукової роботи.

У 2010/11 навч. р. – член вченої ради історичного факультету Львівського університету. З 2014 заступник декана з наукової роботи історичного факультету Львівського університету. З 2009 р. співпрацює з Львівською обласною Малою академією наук (секція історії). Учасник польових етнографічних експедицій кафедри етнології Львівського університету (2005–2010, 2014 рр.).

У 2012 р. захистив кандидатську дисертацію “Толока та супряга в громадському побуті селян Південно-Західного історико-етнографічного регіону України: культурно-генетична проблема” (керівник – проф. С. А. Макарчук).

Автор більше 30 наукових праць, кількох десятків статей в “Encyclopedia. Львівський національний університет імені Івана Франка” (2011. Т. І; 2014, Т. ІІ) та поетичних творів, які друкувалися на сторінках альманаху “Святий Володимир” (Київ), антології “М’якуш” (Харків Фоліо, 2012), журналу “Дзвін” (Львів), газети “Каменяр” (Львів) та інших періодичних видань.

Проекти

2009-2011. Традиційна етнічна культура українців-2009

2009-2011. Традиційна етнічна культура українців-2010

2009-2011. Традиційна етнічна культура українців-2011 2012-2014. Традиційно-побутова культура українців південно-західного історико-етнографічного регіону-2012

2012-2014. Традиційно-побутова культура українців південно-західного історико-етнографічного регіону-2013

2012-2014. Традиційно-побутова культура українців південно-західного історико-етнографічного регіону-2014

2015-2017. Етнокультурні процеси в Україні у другій половині XIX – на початку XXI ст.-2015

2015-2017. Етнокультурні процеси в Україні у другій половині XIX – на початку XXI ст.-2016

Держбюджетна тема ТЕ-04Ф Культурно-побутові традиції українців етнографічної Волині; Сілецький Роман Броніславович, доктор історичних наук, професор; 0115U003248; 01.02.2015–31.12.2017.

Методичні матеріали

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!