Царьова Наталія Миколаївна

Наукові інтереси

Архівознавство, спеціальні історичні дисципліни, переклади з латинської та старопольської мов.

Курси

Публікації

ІНФОРМАЦІЙНІ ПОВІДОМЛЕННЯ:

 1. [Інформація про науково-практичну конференцію в ЦДІА УРСР у м.Львові, присвячену 40-річчю визволення України від німецько-фашистських загарбників] // Архіви України.-1984.-№ 6. -С .76.
 2. Науково-теоретична конференція, присвячена 175-річчю з дня народження М.С.Шашкевича // АУ.-1987.-№ 1.-С.79.
 3. ЦДІА УРСР у м.Львові   Архівні установи республіки – до 70-річчя Великого Жовтня // АУ.-1988.- № 1.-С.77.
 4. Науково-теоретична конференція, присвячена 70-річчю Ленінського декрету про архівну справу // АУ. – 1988. – №5. – С. 76-77.
 5. Науково-практичний семінар з допоміжних історичних дисциплін у ЦДІА УРСР у м. Львові // АУ. – 1990. – №2. – С. 79.
 6. Документальна виставка в ЦДІА УРСР у м. Львові // АУ. – 1990. -№ 3. – С. 79.
 7. ЦДІАЛ України – 210 років // АУ. – 1995. – № 1-3. – С. 8-9. без підпису
 8. Swięto archiwistów Ukrainy // Archeion. – Warszawa, 2000. – № CI. – S. 325-326.
 9. Відвідання послом Греції  ЦДІАЛ України // Вісник Державного комітету архівів України. – Вип. 4. Жовтень-грудень 2000. – С. 84-85.

БІОГРАМИ, НЕКРОЛОГИ:

 1. Надія Федорівна Врадій: некролог // АУ. – 1988. – №4.- С. 76. без підпису
 2. Орест Ярославович Мацюк : некролог // Високий Замок. – 1999,19 липня. – С. 8. без підпису
 3. Hoc erat in fatis [Пам’яті О.Я.Мацюка] Студії з архівної справи та документознавства. – Т. 4. – Київ, 1999. – С. 156-157.
 4. Orest Maciuk [In memoriam] // Archeion. – Warszawa, 2000. – № СІІ. – S. 315-319.
 5. Врадій Надія Федорівна Українські архівісти: біобібліографічний довідник. Випуск другий (1940-1960-ті р.). – Київ, 2002. – С. 45-47.
 6. Врадій Надія Федорівна Українські архівісти (ХІХ-ХХ ст.): Біобібліографічний довідник. – Київ, 2007. – С. 126-127.
 7. П’ятигорова Ганна Іванівна. – Там само. – С. 172-173.
 8. Тараканова Зінаїда Іванівна. – Там само. – С. 212-213.
 9. Сеник Яків Григорович: некролог // АУ- 2002.-№ 4-6.- С.254 без підпису

ГАЗЕТНІ МАТЕРІАЛИ ТА ПОПУЛЯРНІ ВИДАННЯ:               

 1. Самые старые, самые редкие Львовское ретро. – 1992.-№2.-С.4.
 2. Дела судебные. Документ истории: Протест Ланглуа против Шахта. – Там же.- С.4-5.
 3. Бургомистр Львова Бартоломей Зиморович. – Там же.- С. 5.
 4. Бургомистр Львова Бартоломей Зиморович (продолжение) Старий Львів. – 1992. – С. 4.
 5. Грамота – произведение искусства. – Там само. – С. 5.
 6. Войдем под своды старого дома. – Там само.- С. 4-5.
 7. Бартоломей Зиморович. Потрійний Львів (переклад, передмова, коментар) // Старий Львів. – 1992.-№ 5.-С. 4-5; № 6.- С. 4; № 7. – С. 4; № 8. – С. 3-4.
 8. Криваве вбивство // Старий Львів. – № 4. – С. 8.
 9. Старі афіші, старі рекламки // Там само. – № 4.- С. 8.
 10. Лихі пригоди львівських купців через драгунів його милості військового коменданта // Там само. – № 5.- С. 4-5.
 11. Боги спустилися з Олімпу: Античні мотиви в архітектурі Львова // Там само. – № 8. – С. 3.
 12. Наше литературное наследие: Стихи М.П.Павлова и А.С.Хомякова в фондах ЦГИАЛ Совeсть. – 1992. – № 11. – С. 6.
 13. Только для прекрасных дам // Там само. – 1992.-№ 12. – С. 3.
 14. Петр Первый во Львове // Там само. – 1992. № 12. – С. 3.
 15. Школи лвовскоє наука починаєтся… // Там само. – 1992. – № 13. – С. 4.
 16. Праздник для всех славян // Там само, 1992. – № 14. – С. 2.
 17. Святые имена, святые буквы // Там само. – 1992. – № 14. – С. 2.
 18. Для блага просвещения духовного // Там само. – 1992. – № 16. – С. 3.
 19. Чарівні львів’янки…300 років тому // Старий Львів. – 1993. – № 9. – С. 4.
 20. Із старих львівських хронік // Там само. – С. 5.
 21. Сокровищница нашeй истории // Совесть. – 1995. – № 5-6 (48-49). – С. 6.
 22. Місто, відкрите для всіх Місто Лева: Щорічний рекламно-інформаційний довідник. – Львів, 1995. – [С. 8-9].
 23. У Львові мафії колись не було, але злочинці були у всі віки [ Архіви знають, архіви пам’ятають] // Високий Замок. – 1995, 13 липня. – С. 3-4 [співавтор В. Сагайдак]
 24. “…Пізнають нас чужі, що багато значить; пізнаємо самих себе, що значить набагато більше” : Сторінки історії промислових виставок у Львові // Діло. – 1995. -№ 76 (390). 22-26 вересня. – С. 9.
 25. Повернулася книга до Львова Площа Ринок. – 1995. – 14-20 жовтня. – Ч. 4. – С. 15.
 26. Вона прагнула бути тільки…московською царицею: І ця мрія самбірчанки Марини Мнішек таки здійснилася // Високий Замок. 1995. – 25 листопада – С. 5. Україномовний та російськомовний випуск [співавтор В.Сагайдак].
 27. “Пройдет о нас в потомстве слух” (до 170-річчя повстання декабристів) // Совесть.-1995.-№ 7-8 (50-51). – С. 3.
 28. Писано, щоб для добра користатися // Галицька Брама. – 1996. – № 12. – С. 12.
 29. Встановлюємо цьому місту на вічні часи право, яке звичайно називається  магдебурзьким… // Там само, 1996. – № 19. – С. 4-5.
 30. Товариство шанувальників Львова // Там само. – С. 20.
 31. Знахідку підказав архів: Цей перстень, можливо, носив Бестужев-Марлінський // Високий Замок. 1996.-6 червня. – С. 4. Україномовний та російськомовний випуск [ співавтор В.Сагайдак].
 32. Генерал свободы (к 250-летию со дня рождения Тадеуша Костюшко // Совесть. – 1996. -№ 7-8 (60-61). – С. 7.
 33. “Науки юношей питают”: Львовскому университету 335 лет // Совесть. -1996. – №9-10 (62-63). – С. 7.
 34. Из архивного сундука. Русские издания во Львове //Совесть. – 1996. – №11-12. – С. 7.
 35. Два описи однієї церкви // Галицька Брама. – 1997. – № 6 (30). – С. 7.
 36. Було колись у Львові Товариство шанувальників Львова: історія та діяльність. Спецвипуск. – Львів,1999. -С. 3.
 37. Прадед Пушкина был в Галиции Наш Пушкин. Спец.выпуск, посвящ.200-летию со дня рожд. // Русский Вестник. – 1999. Июнь. – С. 7-8.
 38. Włoskie ślady we Lwowie Lwowskie spotkania. Społeczno -kulturalny // Miesięcznik Polski na Ukrainie. – m. Lwów. – Listopad-Grudzień, 2002 r. – S. 16.

СТАТТІ, ПОВІДОМЛЕННЯ, МАТЕРІАЛИ КОНФЕРЕНЦІЙ:

 1. Палеографічний альбом латинського скоропису ХV-ХVIII ст. (на матеріалах актових книг) Українська археографія. Сучасний стан та перспективи розвитку. Тези доп.респ.наради, грудень 1988. Київ, 1988.-С.195-196.
 2. У вінок Кобзареві АУ.-1989.- С.43-45.
 3. Художнє оздоблення документів на пергаменті АУ.-1992.- №4.- С.62-64.
 4. Привілеї Волчка Преслужича на надання магдебурзького права новозаснованому місту Рогатину Рогатинська земля: історія та сучасність. Матеріали першої наук.конф. Рогатин, 24-25 вересня 1995 р. Львів-Рогатин,1995.-С.91-99.
 5. Владислав Лозинський – історик і меценат (за матеріалами Центрального державного історичного архіву України, м.Львів) Треті наукові читання Фонду Дмитра Шелеста у Львові. Мистецтвознавство і проблеми інтерпретації культурних феноменів. Тези доп. Львів, 1995.-С.37-39.
 6. Покажчик матеріалів до історій німецьких колоній Галичини (Центральний державний історичний архів України, м.Львів) Німецькі колонії в Галичині: історія – архітектура – культура. Міжнародний науковий семінар: матеріали, доповіді, повідомлення. Львів, 1996.-С.49-56.
 7. Науково-технічне опрацювання документів на пергаментній основі: роздуми та рекомендації Студії з архівної справи та документознавства. Київ.1996. Т.1.- С.50-52.
 8. Документи до історії міжконфесійних стосунків у Дрогобичі в ХVI ст. Дрогобицький краєзнавчий збірник. Вип.II. Дрогобич, 1997.-С.19-26 (співавтор Л.Тимошенко).
 9. До проблеми викладання архівознавства на базі науково-методичного кабінету з архівознавства та допоміжних історичних дисциплін ЦДІА України, м.Львів Українське архівознавство: історія, сучасний стан та перспективи. Наук.доп.Всеукраїнської конференції. Ч.2. Київ, 1997.-С.33-36.
 10. Archiwalia rodu Potockich w zbiorach Centralnego Państwowego Archiwum Zistorycznego Ukrainy we Lwowie  Miscellanea Historico Archiwistica.  Warszawa,1997.T.VII. S.113-117.
 11. Новогреческий язык во Львовском университете. Исторические предпосылки. Стереотипы древнегреческого и преподавание новогреческого Материалы П Международной научно-практической конференции “Неоэллинистика в СНГ”. Севастополь,1998.-С.8-11 (співавтор Л.Глущенко).
 12. Актові джерела до історії Дрогобицького повстання 1648 р. Дрогобицький краєзнавчий збірник. Вип.Ш. Дрогобич,1998.-С.265-275 (співавтор Л.Тимошенко).
 13. Матеріали Центрального державного історичного архіву України, м.Львів до історії Борислава (короткий огляд) Борислав: Минуле і сучасне. Зб.статей, повідомлень та доповідей Першої наукової історико-краєзнавчої конференції до 610-ї річниці першої писемної згадки про Борислав. Борислав, 25 вересня 1997 року. Дрогобич, 1998.-С.48-52.
 14. Archiwalia rodowe Czajkowskich i Treterów w zbiorach Centralnego Państwowego Archiwum Historycznego Ukrainy we Lwowie  Miscellanea Historico Archiwistica. Warszawa,1998. T-IX- S-119 125.
 15. Archivalia urbanica Galiciana: Документи Центрального державного історичного архіву України (м.Львів) до історії міст Галичини Книга міст Галичини: міждисциплінарні дослідження у містознавстві Вісник державного університету “Львівська політехніка”,1999. № 379 (Архітектура).-С.38-42.
 16. Структура автоматизованого наукового фонду для національного зведеного банку даних (проект) Рукописна україніка. Матеріали між народ.науково-практичної конференції 20-21 вересня 1996 р. Львів,1999.-С.347-550 (співавтори О.Дзьобан, М.Крикун).
 17. Ars discernendi vera ac falsa [Рецензія на кн.: Кріль М. Основи палеографії. Навч.посібник. К.:ІСДО, 1995. 196 с.; Кріль М.М. Латинське письмо та його види: Текст лекцій. Львів. Ред..вид.Львів.ун-ту, 1996. 64 c.] (співавтори В.Кметь, О.Мацюк, Н.Шестакова) Студії з архівної справи та документознавства. Т.Ш. Київ, 1997.- С.
 18. Księgi sądowe lwowskie:  historia zbiorów, perspektywy wykorzystania // Miscellanea Historico Archiwistica. Warszawa, 1999. T.IX. S.55-61.
 19. Научное наследие в архивных собраниях Львова   The Sciences Atchives in the European Integration. Materials of the International Conference. Warszawa, 2-3- XII.1999. Warszawa, 2000. 76. Materiały skarbowe z okresu II Rzeczypospolitej w zbiorach CPAH Ukrainy we Lwowie  Miscellanea Historico Archiwistica.  Warszawa, 2001. T.XII. S.
 20. Przegląd ukraińskiej literatury do historii Lwowa w ostatnim 50-leciu   Kraków – Lwów:  Książki, czasopisma, biblioteki XIX i XX wieku. Kraków, 2001. T.II. S.43+48.
 21. Spuścizny w CPAH Ukrainy we Lwowie: informacja o zasobach, ich opracowaniu I problemach związanych z udostępnianiem.  VI Konferencja Archiwów Instytucji Naukowych 13- 14 IX 2001 r.  Kraków 2002.  S.55 -57.
 22. Archiwa dotyczące wojskowości w zbiorach Centralnego Państwowego Historycznego Archiwum Ukrainy we Lwowie Miscellanea  Historico  Archivistica. T.XIII. Warszawa, 2002. S.31-34.
 23. Le tracce italiane negli archivi di Leopoli Італійський слід у Львові Conferenza Internazionale  Umanesimo Latino in Ucraina Міжнародна конференція “Латинська гуманістика в Україні”. Львів, Будинок вчених – 8 червня 2002. – С.79-92.
 24. Олександр Ілляшевич та перша розвідка з історії Львівського братства Вісник Львівського університету. Серія історична. Випуск 37. Частина 2. Документи та матеріали. Рецензії та огляди. Наукове життя. Львів, 2002.-С.73-87.
 25. Rola archiwum w edukacji ponadgimnazjalnej   Edukacja historyczna i obywatelska w szkolnictwie ponadgimnazjalnym. Toruń, 2003-S.288-291.
 26. Цэнтральны дзяржаўны гістарычны архіў Украіны ў г.Львове Энцыклапедыя гісторыі Бэларусі. Т.6. Дадатак. Книга ІІ. Мінск, 2003.- С.122.
 27. Архів Галицького намісництва // Українська архівна енциклопедія, А-Г: Робочий зошит. Київ, 2006.-С.43-45.
 28. Kształcenie archiwistów na Uniwersytecie Lwowskim: problemy i perspektywy Zatroskani o ślady przeszłości: Archiwista koscielny we współczesnej rzeczywistości. Kraków, 2005.- S.95-103. 86. Архивні матеріали про перебування Петра І у Львове Материалы литературно–исторической конференции “Львов и Петербург на переломе эпох”, к 300-летию пребывания Петра І в Западной Украине. 3 марта 2007 года, Львов.- С.24-29.
 29.  Берестяні грамоти Енциклопедія Львова. Львів, 2007. Т.1. -С.213-214.
 30. Голландці Енциклопедія Львова. Львів, 2007. Т.1.-С.533
 31. Дехтярьова Зінаїда  Енциклопедія Львова,2008.Т.2.-С.4-48
 32. Зіморович Шимон Енциклопедія Львова,2008.-Т.2.-С.467.
 33. Зіморович Ян Юзеф (Марія)Бартоломей (у співавт. з М.Чорним) Енциклопедія Львова,2008.-Т.2.-С.467-468.
 34. Ілляшевич Олександр Енциклопедія Львова,2008.-Т.2.-С.537-538
 35. Інвентарі Енциклопедія Львова,2008.-Т.2.-С.542
 36. Італійці Енциклопедія Львова,2008.-Т.2.-С.588-590
 37. Кльонович Себастіян Фабіан   Енциклопедія Львова,2010. Т.3.-С.249-250
 38. Любомирські Енциклопедія Львова,2011.- Т.4.- С.
 39. Лянцкоронські Енциклопедія Львова,2011.-Т.4.-С.

 ЗБІРНИКИ ДОКУМЕНТІВ (ПЕРЕКЛАДИ, РЕДАГУВАННЯ, УПОРЯДКУВАННЯ):                     

 1. Історія Львова в документах і матеріалах. Київ, 1986 (переклади та редагування)
 2. Боротьба Південно-Західної Русі і України проти експансії Ватікану та унії (Х – початок ХVП ст.): Зб.док-тів і матеріалів. Київ, 1988 ( співупорядники У.Єдлінська, Б.Криса, В.Яковенко, С.Яковенко)
 3. Центральний державний історичний архів УРСР у м.Львові. Покажчик видань архіву та літератури про його діяльність (1947-1988). Львів,1990 (співупорядники О.Гнєвишева, Д.Пельц).
 4. Список основних праць О.Я.Мацюка з філігранології Мацюк О. Історія українського паперу. Київ,1994.-С.180-186.
 5. Акти та документи Галицько-Волинського князівства ХІІІ-першої половини ХІV століть Упорядник О.Купчинський (переклади та редагування). Львів, 2004
 6. Церква і церковна єдність: документи і матеріали 1899-1944 Митрополит Андрей Шептицький. Життя і діяльність. Т.1.Львів,1995 (переклади).
 7. Митрополит Андрей Шептицький і російська церква. Т.Ш. Львів, 2002 (переклади).
 8. Привілей польського  короля Сигізмунда І Старого на село Тустановичі Борислав: Минуле і сучасне. Зб.статей, повід.та доповідей. Перша наукова історико-краєзнавча конференція до 610-ї річниці першої писемної згадки про Борислав. Борислав, 25 вересня 1997 року. Дрогобич, 1998.- С.42-48 (переклад та редагування).
 9. Виступ селян і міщан Добромиля та навколишніх сіл проти утисків польських панів у 1651 р Добромиль та околиці: Історико-краєзнавчий нарис. Упор.І.Лазарик. Коломия,1999.- С.249-254 (переклад та редагування).
 10. Привілей короля Сигізмунда І на село Тустановичі. Переклад з латинської Галицька Брама. 1996.-№ 8 (32).- С.5-6.
 11. Інструкція для відкритого та законного проведення Генеральної візитації . Переклад з латинської Ковчег. Науковий збірник із церковної історії. Ч.2. Львів, 2000.-С.368-371.
 12. Документи і матеріали з історії Рогатина. Переклад з латинської і старопольської Рогатинська земля: історія та сучасність. Матеріали першої наукової конференції. Рогатин, 26-27 вересня 1999 р. Львів, 2001.-С.287-304.
 13. Бреве папи Льва ХІІІ; Послання митрополита-кардинала Сильвестра Сембратовича  У кн. : Олег Дольницький . Літопис роду Дольницьких. Документи, матеріали, спогади: Генеалогічні дослідження. Львів, вид.УКУ.-2004.-658 с. (переклади з латинської , с.470-473)

ПЕРЕКЛАДИ:

 1. Бартоломей Зиморович. Потрійний Львів. Пер.з латинської  (скорочений) Старий Львів (див №  24).
 2. Бартоломей Зіморович. Потрійний Львів   Leopolis Triplex/. Переклад з латинської мови з передмовою. Львів, 2002.-223 с. з ілл.+план Львова.
 3. Іван Біланич. Еволюція Української Православної Церкви в 1917-1942 роках: автономія чи автокефалія. – Переклад з латинської. Двомовне українсько-латинське видання з новою передмовою автора. Львів, 2004.- 392 с.
 4. Бартоломей Зіморович. Потрійний Львів Leopolis Triplex. Переклад з латинської мови з передмовою. Вид.2-е, виправлене та доповнене. Львів, 2014.- 248 с. + 50 ілл.

ТЕЛЕСЦЕНАРІЇ, ІНФОРМАЦІЇ ДЛЯ РАДІО І ТБ, ІНТЕРВ’Ю:

 1. Цикл передач з історії Центрального державного історичного архіву України,м.Львів. ЛТБ, 1992-1993.
 2. Таємниці львівських двориків (сценарій). Тс “Міст”. Львів, 1992.
 3. Кров на камінні (сценарій). Тс “Міст”. Львів, 1992.
 4. Легенди старого Львова (сценарій). Тс “Міст”. Львів, 1992.
 5. З історії львівського архіву (сценарій до 210-ї річниці ЦДІАЛ). Тс “Міст”. Львів, 1995.
 6. Пізнавальні передачі телепрограми “Тайстра” (Фонтани Львова; Як жартували у Львові)  Львівське ТБ, 1994.
 7. Що криє архів (програма Ольги Гарасим’юк “Проти ночі”). 1999.
 8. “Людська рука пером красу створила” (виставкa художньо оздоблених документів у ЦДІАЛ). „1+1”, 26.03.1992.
 9. До історії митної справи у Львові Львівське ТБ, 2004 (інтерв’ю).
 10. Таємниці архіву (інформаційне повідомлення).  Львівське радіо, 1996.
 11. Архів запрошує (інтерв’ю) // Радіо “Львівська хвиля”, 1998

ЛІТЕРАТУРА ПРО ВЧЕНОГО:

 1. Центральний державний історичний архів УРСР у м. Львові: покажчик видань архіву та літератури про його діяльність (1947-1988). Львів, 1990. 152 с.

Біографія

shapeimage_2 (14)

Народилася 1951 р. у м. Львові у сім’ї службовців. В 1968 р. закінчила Львівську середню школу № 18. В 1969-1974 рр. навчалась на факультеті іноземних мов (відділення класичної філології) Львівського державного університету імені Івана Франка.

У 1974-1982 рр. працювала старшим лаборантом кафедри класичної філології. З 1982 р. – науковий працівник Центрального державного історичного архіву України у м. Львові (з 1995 р. – на посаді завідувача відділу давніх актів). З 1999 р. за сумісництвом – доцент, старший викладач кафедри давньої історії України та спеціальних історичних дисциплін. У 1980-1981 рр. перебувала на Вищих курсах бібліотекознавства та бібліографії у Софії при Національній бібліотеці ім. Кирила та Мефодія; 1986 р. – Вищі курси архівознавства та інформатики у Москві; 1996 р. – стажування у Головному архіві давніх актів (Варшава, Польща).

Член редакційної ради “Студій з архівної справи та документознаства” (Київ). Учасник наукових конференцій, у т.ч. міжнародних, Всесвітнього конгресу архівів. Читає курси латинської мови як спеціальної, палеографії, спецкурси з історії архівної справи та методики архівної роботи.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!