Цебенко Андрій Михайлович

Посада: доцент кафедри новітньої історії України імені Михайла Грушевського

Науковий ступінь: кандидат історичних наук

Електронна пошта: a.tsebenko@lnu.edu.ua

Наукові інтереси

Новітня історія Чехії і Словаччини, релігійні процеси та трансформації в Центральній та Східній Європі ХХ-ХХІ ст, історичне та релігійне краєзнавство,  історія слов’янських  православних Церков.

Публікації

Монографії:

Цебенко А., Цебенко М., прот. Мужиловичі в суспільно-культурних та релігійних процесах Галичини: історико-краєзнавче дослідження / Андрій Цебенко, прот. Михайло Цебенко. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – 284 с. + вкл. ISBN 978-617-10-0186-2.

Статті:

Кріль М. М., Цебенко А. М. Православна церква в Чеських землях і Словаччині: питання організаційного розвитку в 1945–1998 рр. / Михайло Кріль, Андрій Цебенко // Наукові зошити історичного факультету Львівського університету. Збірник наукових праць. – Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2011. – Випуск 12. – С. 49-57.

Цебенко А. М. Підготовка священнослужителів у Православній Церкві Чехословаччини (1918-1992 рр.) / Андрій Цебенко // Гілея: науковий вісник. – Київ: Видавництво УАН «НВП «ВІР», 2012. – Випуск 61 (№6). – С. 94-103.

Цебенко А. М., Герка М. Роль архієпископа Савватія в організації Православної Церкви на території Чехословаччини / Андрій Цебенко, Мілан Герка // Pravoslávny teologický zborník. – Prešov: Prešovska univerzita v  Prešove, 2012. – Zv. XXXVIII. – S. 185-199.

Цебенко А. М. Навчальні богословські заклади Православної Церкви Чеських земель і Словаччини / Андрій Цебенко // Pravoslávny biblický zborník. – Gorlice: Katedra biblickych nauk Pravoslavnej bohosloveckej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove, 2012. – S. 119-143.

Цебенко А. М. Богословські школи Православної Церкви Чеських земель і Словаччини в другій половині ХХ ст. / Андрій Цебенко // Дрогобицький краєзнавчий збірник. – Дрогобич: Коло, 2012. – Випуск XVІ. – С. 395-404.

Цебенко А. М. Культурно-просвітницькі організації Православної Церкви в Чеських землях і на Словаччині: становлення, організаційний розвиток та напрямки діяльності / Андрій Цебенко // Гілея: науковий вісник. – Київ: Видавництво УАН «НВП «ВІР», 2013. – Випуск 68. – С.176-181.

Tsebenko A. Orthodox philanthropy in the Czech Republic and Slovakia in the end of XX – the beginning of XXI centuries / Andriy Tsebenko // Sociálna a duchovná revue. Vedecký recenzovaný časopis. – Prešov: Vydatelstvo Prešovskej univerzity v Prešove, 2013. – Č 1. – S. 83-88.

Цебенко А. М. Книговидавнича діяльність Православної Церкви в Чеських землях і на Словаччині в другій пол. ХХ – на поч. ХХІ ст. / Андрій Цебенко // Наукові зошити історичного факультету Львівського університету. Збірник наукових праць. – 2013. – Випуск 13. – С. 579-588.

Цебенко А. Релігійні процеси в селі Мужиловичах на Яворівщині: етапи розвитку православної парафії // Історія релігій в Україні: науковий щорічник. Львів, 2015. – Книга І. – С. 463-473.

Цебенко А. Православна Церква на території Чехії та Словаччини в другій пол. ХХ – на поч. ХХІ ст.: історіографічний аспект / Андрій Цебенко // Pravoslávny teologický zborník. – Prešov : Prešovska univerzita v Prešove, 2016. – S. 151–162.

 

Біографія

Рисунок1

Цебенко Андрій Михайлович (20.05.1987) – доктор теології / ThDr./ (Spoločenská a sociálna činnoct Pravoslávnej cirkvi v Čechách a na Slovensku (1993 – 2013). Prešov. 2015. ), кандидат історичних наук (Православна Церква в Чеських землях і Словаччині в 1945 р. – на початку ХХІ ст: організаційний розвиток і діяльність. Львів. 2014.)

Закінчив історичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка (2009), Львівську православну богословську академію (2009), правничий факультет ЛНУ (2011). Від 2009 по 2013 рр. аспірант кафедри Історії Центральної та Східної Європи ЛНУ. 2013-2015 рр. – докторант Православного богословського факультету Пряшівського університету (Словаччина).

 З 2014 р. асистент кафедри історичного краєзнавства ЛНУ ім. І. Франка та викладач Львівської православної богословської академії.

Проекти

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!