Турмис Наталія Володимирівна

Посада: доцент кафедри нової та новітньої історії зарубіжних країн

Науковий ступінь: кандидат історичних наук

Наукові інтереси

Історіографія, нумізматика, економічна історія, історія Австрії.

Курси

Публікації

НАЙВАЖЛИВІШІ ПРАЦІ:

 • До питання про методи нумізматичних досліджень І. Г. Спаського // Проблеми гуманітарних наук. Наукові записки Дрогобицького державного педагогічного університету. – Дрогобич: Вимір, 2001. – Вип. VIII. – С. 196–205.
 • Давньоруське карбування: історіографія проблеми // Проблеми гуманітарних наук. Наукові записки Дрогобицького державного педагогічного університету. – Дрогобич: Каменяр, 2003. – Вип. XI. – С. 156–165.
 • Становлення наукової нумізматики на Україні у XIX ст.: етапи та організаційні форми // Наукові зошити історичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка. Збірник праць. – Львів: Видавництво Львівського національного університету ім. І. Франка, 2003. – Вип. 5–6. – С. 86–94.
 • Передумови становлення грошової системи Київської Русі. Історіографічний контекст // Дрогобицький краєзнавчий збірник. Дрогобицький державний педагогічний університет ім. І. Франка. – Дрогобич: Коло. – Вип. VII. – 2003 – С. 50–62.
 • Нумизматические исследования на Украине в XIX в. // Одиннадцатая всероссийская нумизматическая конференция. Санкт-Петербург (14–18 апреля 2003 г.). Тезисы докладов и сообщений. – Санкт-Петербург: Издательство Государственного Эрмитажа, 2003. – Вып. XI. – С. 232–233.
 • Кметь В., Турмис Н., Шуст Р. Стан і перспективи розвитку спеціальних історичних дисциплін // Українська історіографія на зламі XX – XXIст.: здобутки і проблеми. Колективна монографія / За ред. Л. Зашкільняка. – Львів: ПАІС, 2004. – С. 229–259.
 • Питання теорії та практики української нумізматики: генеза та ретроспективи // Дрогобицький краєзнавчий збірник. Дрогобицький державний педагогічний університет ім. І. Франка. – Дрогобич: Коло. – Вип. VIII. – 2004. – С. 94–118.
 • Формування та особливості грошово-вагової системи Київської Русі: ретроспектива проблеми // Грошовий обіг та банківська справа в Україні: минуле та сучасність. – Львів: Вид-во Львівського національного університету ім. І. Франка, 2005. – С. 32–38.
 • Навчальні плани та програми . Секція історії. Львівська обласна Мала Академія Наук: методичний посібник / В. Кметь, Н. Кокотко, І. Мацевко, Я. Погоральський, Н. Турмис / Львів, 2006. – 40 с.
 • Українознавчі студії у Віденському університеті наприкінці ХІХ – у першій половині ХХ ст. // Східноєвропейський історичний вісник. – Дрогобич: Посвіт, 2017. – Вип. 3. – С. 45–52.
 • Віденська україністика міжвоєнного періоду // Гілея: науковий вісник. – 2017. ‑ Вип. 120 (№ 5). – С. 53–57.

Біографія

Народилася 01.05.1978 р. у м. Львові в сім’ї службовців. З золотою медаллю закінчила Трускавецьку середню школу № 1 (1995 р.) та з відзнакою історичний факультет Львівського національного університету ім. І. Франка (2000 р.). У 2000–2003 рр. продовжила навчання в аспірантурі. З 2001 р. – асистент кафедри давньої історії України та спеціальних історичних дисциплін, з 2002 р. – асистент кафедри нової та новітньої історії Львівського університету. В 2005 р. захистила кандидатську дисертацію «Історіографія нумізматики України періоду середньовіччя» (науковий керівник – проф. Шуст Р. М.). Протягом 2003–2008 рр. співпрацювала з секцією історії Львівської обласної Малої Академії Наук та керувала роботами переможців і призерів Всеукраїнського конкурсу МАН України. Стажувалася у Відділі нумізматики Державного Ермітажу у Санкт-Петербурзі (Російська Федерація, 2001 р.), Південно-Східному науковому інституті у Перемишлі (Польща, 2002 р.) та Інституті Східної та Південно-Східної Європи у Відні (Австрія, 2007 р.).

Проекти

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!