Васьків Назар Андрійович

Посада: доцент кафедри нової та новітньої історії зарубіжних країн

Науковий ступінь: кандидат історичних наук

Наукові інтереси

Українсько–єврейські відносини другої половини ХІХ – початку ХХ ст., краєзнавчі студії.

Курси

Публікації

НАЙВАЖЛИВІШІ ПРАЦІ:

  1. Єврейське представництво в Галицькому крайовому сеймі (1861–1914) // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. – Львів, 2008. – Вип. 17. – С. 58–66.
  2. Єврейське питання в програмах та діяльності Української соціал-демократичної партії Галичини і Буковини (1899-1914 рр.) // Схід. – 2010. – № 6. – С. 83–88.
  3. Єврейське питання у програмах і діяльності Русько-української радикальної партії наприкінці XIX – на початку ХХ ст. // Міжнародні зв’язки України: наукові пошуки та знахідки. – 2010. – Вип. 19. – С. 205–221.
  4. Українсько-єврейські відносини в публіцистиці М. Павлика (на матеріалах ЦДІАЛ України) / Назар Васьків // Історичні пам’ятки Галичини. Матеріали п’ятої наукової краєзнавчої конференції 12 листопада 2010 р. – Львів, 2011. – С. 199–202.
  5. Єврейське питання на сторінках періодичних видань Русько-Української радикальної партії (РУРП) наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. // Lwów: Lustro obraz wzajemny mieszkańców Lwowa w narracjach XX-XXI wieku. Instytut slawistyki polskiej Academii nauk. / Red. naukowa K. Kotyńska. – Warszawa, 2012. – S. 97–107.
  6. Ставлення москвофілів до єврейської спільноти Галичини на зламі ХІХ–ХХ століть (За матеріалами москвофільської преси) // Вісник Львівського університету. Серія історична. – Львів, 2013. – Вип. 48. – С. 115–128.
  7. Українсько-єврейські відносини у політиці християнських суспільників наприкінці ХІХ – початку ХХ ст. (за матеріалами часопису “Руслан”) // Гілея: науковий вісник. – 2014. – Вип. 91. – С. 40–47.
  8. Джерела до вивчення єврейського питання в Галичині другої половини ХІХ – початку ХХ ст. // Історичні пам’ятки Галичини. Матеріали VI-ї краєзнавчої конференції (4.III.2016). – Львів, 2016. –С. 26–36.

Біографія

20141230_224003

Народився 21.04.1986 р. у м. Львові. У 1992-1998 рр. навчався у СШ № 18 м. Львова. Упродовж 1998–2003 рр. навчався у Класичній гімназії при Львівському національному університеті імені Івана Франка.

У 2008 р. закінчив історичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка. Упродовж 2008–2011 рр. аспірант кафедри нової та новітньої історії зарубіжних країн. У 2010 р. брав участь у літній школі “Єврейська культура та історія Центрально-Східної Європи”, організованій Центром міської історії Центрально-Східної Європи.

У 2012 р. захистив кандидатську дисертацію на тему “Єврейське питання в програмах та діяльності політичних партій Галичини наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст.” (науковий керівник проф. Качараба С.П.). У 2008 р. вчителював у Класичній гімназії. З 2011 р. – асистент, з 2015 р. – доцент  кафедри нової та новітньої історії зарубіжних країн.

 

Проекти

8_2012-2014. Країни Західної Європи та Північної Америки в системі міжнародних відносин XIX – XX ст.-2013

9_2012-2014. Країни Західної Європи та Північної Америки в системі міжнародних відносин XIX‒XX ст.-2014

10_2015-2017. Світові інтеграційні процеси у другій половині XX – на початку XXI ст.-2015

11_2015-2017. Світові інтеграційні процеси у другій половині XX – на початку XXI ст.-2016

Літня школа “Єврейська культура та історія Центрально-Східної Європи” (Центр міської історії Центрально-Східної Європи, 2010).

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!