Войтович Леонтій Вікторович

Посада: завідувач кафедри історії середніх віків та візантиністики

Науковий ступінь: доктор історичних наук

Вчене звання: професор

Наукові інтереси

Генеалогія правлячих династій Європи, історія українських земель періоду княжої доби, етногенез слов’ян.

Курси

Публікації

Електронні варіанти публікацій:

Більше електронних варіантів публікацій на сторінці вченого у  соціальній мережі для співпраці вчених Academia.edu.

Наукові праці Л. В. Войтовича_повний перелік

Найважливіші публікації:

 1. Генеалогія династії Рюриковичів. – Київ, 1990. – 227 с.
 2. Генеалогія династій Рюриковичів і Гедиміновичів. – Київ, 1992. – 199 с.
 3. Удільні князівства Рюриковичів і Гедиміновичів у XII- XVI ст. Історико-генеалогічне дослідження. – Львів, 1996. – 256 с.
 4. Удiльнi князiвства Рюриковичiв i Гедимiновичiв у ХII-XVI ст. [Таблицi]. – Львів, 1996. – 80 с. [50 табл.]
 5. Князівські династії Східної Європи (кінець IX – початок XVI ст.). Склад, суспільна і політична роль. Історико-генеалогічне дослідження. – Львів, 2000. – 649 с.
 6. “Teraturgema” Афанасiя Кальнофойського як джерело з генеалогiї князiвських родин. – Львiв, 2000. – 40 с.
 7. Нащадки Чінгіз-хана: Вступ до генеалогії Чингізидів-Джучидів. – Львів, 2004. – 249 с.
 8. Княжа доба на Русі: портрети еліти. – Біла Церква, 2006. – 784 с.
 9. Степи України у другій половині ХІІІ – середині XV ст. // Історія українського козацтва. Нариси у двох томах. – Т.1. – Київ, 2006. – С. 37–57.
 10. Правлячі династії Європи. – Біла Церква, 2008. – 464 с.
 11. Волинська земля // Україна: Литовська доба 1320–1569. – Київ, 2008. – С. 43–74. (у співавторстві)
 12. Генеалогія [Спеціальні історичні дисципліни. Зошит 2.]. Навчальний посібник. – Львів, 2008. – 218 с. (у співавт. з О. Целуйко).
 13. [Рец. на:] Володимир Чорній. Історія Болгарії. Львів, 2007. 463 с. // Вісник Львівського університету. Серія історична. – Львів, 2009. – Вип. 44. – С. 461–465.
 14. Формування кримськотатарського народу: вступ до етногенезу. – Біла Церква, 2009. – 214 с.
 15. Medium aevum: Середні віки. Підручник з історії середніх віків для історичних факультетів університеті / Л. Войтович, Н. Козак, Ю. Овсінський, М. Чорний. – Львів, 2010. – 502 с.
 16. Прикарпаття в другій половині І тисячоліття н. е.: найдавніші князівства // Вісник Львівського університету. Серія історична. – Львів, 2010. – Вип. 45. – С. 13–54.
 17. Галицько-волинське князівство і монгольські улуси у ХІІІ ст. // Наукові зошити історичного факультету. Серія історична. – Львів, 2010. – Вип. 11. – С. 151–170.
 18. Галицько-волинські етюди. – Біла Церква, 2011. – 480 с.
 19. Історія Візантії: Вступ до візантиністки / А Домановський, Л. Войтович, Н. Козак, І. Лильо, М. Мельник С. Сорочан, О. Файда. – Львів, 2011. – 880 с.
 20. Польський король Казимир ІІІ і боротьба за спадщину Романовичів // Вісник Львівського університету. Серія історична. – Львів, 2011. – Вип. 46. – С. 17–41.
 21. Генеалогія. Навчальний посібник для студентів історичних факультетів / Л. Войтович, І. Кривошея, Ір. Кривошея, О.Целуйко. – Умань, 2011. – 190 с.
 22. Князь Лев Данилович / Славетні постаті середньовіччя. – Вип. 1. – Львів, 2012. – 181 с.
 23. Король Данило Романович / Славетні постаті середньовіччя. – Вип. 3. – Біла Церква, 2013. – 240 с. (у співавторстві з В. Александровичем).
 24. Походження династії Рюриковичів: нові штрихи до старих суперечок // Вісник Львівського університету. Серія історична. – Львів, 2013. – Вип. 48. – С. 13–44.
 25. Лев Данилович, князь галицько-волинський (бл. 1225 – бл. 1301). – Львів, 2014. – 314 с.
 26. Галич у політичному житті Європи XI–XIV століть. – Львів, 2015. – 478 с.
 27. Галич-у-політичному-житті-Європи-XI–XIV-століть.-–-Львів-2015.

Література про вченого_повний перелік

Вибрана література про вченого:

 1. Пришляк Я. Видатні особистості Миколаївщини. – Миколаїв-Монреаль-Львів, 1998. – С. 80-81.
 2. Українська історіографія на зламі ХХ і ХХІ століть: здобутки і проблеми / За ред. Л. Зашкільняка. Львів, 2004. – С. 255.
 3. Львівщина і львів’яни. Енциклопедично-біографічний довідник / За ред. С. Давимуки. – Львів, 2004. – С. 62.
 4. Львівський національний університет ім. І.Франка. Довідник. – Львів, 2004. – С. 94-95.
 5. Ісаєвич Я. Д. Войтович Леонтій Вікторович // Енциклопедія сучасної України. – Т. 5. – Київ, 2006. – С. 47.
 6. Литвин М. Р. До 60-річчя доктора історичних наук професора Л. В. Войтовича // Український історичний журнал. – 2011. – № 3. – С.230–231.
 7. Щодра О. Історичні дослідження Леонтія Войтовича // Actis testantibus. Ювілейний збірник на пошану Леонтія Войтовича / Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. – Вип.20. – Львів, 2011. – С.15-29.

 

Біографія

IMG_4203

ВОЙТОВИЧ Леонтій Вікторович (16.05.1951, м. Єманжелінськ Челябін. обл., Росія) – історик, канд. іст. наук (Удільні князівства Рюриковичів і Гедиміновичів в ХІІ–ХVІ ст., 1994), д-р іст. наук (Князівські династії Східної Європи (кінець ІХ–початок ХVI ст.). Склад, суспільна і політична роль, 2001), доц. (2006), проф. (2008). Закінчив мех.-машинобуд. ф-т Львів. політехніки (1972). Заст. ком. мотострілецького б-ну з технічної частини; конструктор ІІІ-І категорій, провідний конструктор, зав. сектора Берегівської філії Всесоюз. ін-ту ремонту та експлуатації машинно-тракторного парку; гол. механік та гол. інженер Берегівського меблевого комбінату; перший заступник голови Миколаївської райдержадміністрації, заступник голови Миколаївської районної ради, 1994–2002 ст. наук. співроб. Ін-ту українознавства ім. І.Крип’якевича НАН України; 2002–06 проф. каф. давньої історії України та архівознавства, з 2006 зав. каф. історії сер. віків та візантиністики Львів. ун-ту. Наук. інтереси: військова і політична історія середніх віків і ранньомодерної доби, генеалогія правлячих династій Центр.-Сх. Європи, княжа доба, слов’ян. етногенез. Бл. 600 праць, в т. ч. 28 монографій зокр., Генеалогія династії Рюриковичі (К., 1990); Генеалогія династій Рюриковичів і Гедиміновичів (К., 1992); Удiльнi князiвства Рюриковичiв i Гедимiновичiв у ХIIXVI ст. (Львів, 1996); Князiвськi династiї Схiдної Європи (кiнець IХ – початок ХVI ст.). Склад, суспiльна i полiтична роль (Львів, 2000); Нащадки Чингіз-хана: Вступ до генеалогії Чингізидів-Джучидів (Львів, 2004); Княжа доба на Русі: Портрети еліти (Біла Церква, 2006); Правлячі династії Європи (Біла Церква, 2008; з Целуйко О.); Формування кримськотатарського народу: вступ до етногенезу (Біла Церква, 2009); Галицько-волинські етюди (Біла Церква, 2011); Князь Лев Данилович (Львів, 2012); Король Данило Романович (Біла Церква, 2013; з Александрович В.); Лев Данилович, князь галицько-волинський (бл. 1225 – бл. 1301) (Львів, 2014); Князь Рюрик (Біла Церква, 2014); Галич у політичному житті Європи XIXIV століть (Львів, 2015); Leontii Voitovych. Notes // Mykhailo Hrushevsky. History of UkraineRus’. – Vol. 3. To the Year 1340. (Edmonton–Toronto, 2016. – P. 384–471, 474–480, 498–501, 504–507); Історія війн і військового мистецтва. У трьох томах. – Т. 1. Від зачатків військової організації до професійних найманих армій (бл. 3060 р. до Христа – початок ХVII ст.) (Харків, 2017; з Ю.Овсінським); співавтор “Історії української культури (ХІІІ–перша половина XVII ст.).” (Т.2. Київ, 2001), “Історії українського козацтва” (Т.1 Київ, 2006), “Історії України” (Вип.3. Львів, 2002), підручників “Medium aevum: Cередні Віки” (Львів, 2010) та “Історія Візантії. Вступ до візантиністики” (Львів, 2011). Державна премія з науки і техніки (2014), Премія ім. М. Грушевського НАНУ (2002), почесна грамота Президії НАН України (2008), почесні грамоти Львівської ОДА (2001, 2007, 2008), медалі “90 років Західно-Української народної республіки” (2008), “20 років незалежності України” (2012), шкіряні грамоти переможця Форуму видавців у Львові (2001, 2006), Київського міжнародного книжкового ярмарку (2006, 2011).

Проекти

1.2005-2008.Історія та культура населення Центрально-Східної Європи від найдавніших часів до XVII ст.-2006

2.2005-2008. Історія та культура населення Центрально-Східної Європи від найдавніших часів до XVII ст.-2007

3.2005-2008. Історія та культура населення Центрально-Східної Європи від найдавніших часів до XVII ст.-2008

4.2009-2011. Середньовічна Європа, Візантія, Русь політичні, економічні і культурні зв’язки (ІХ–ХІV ст.)-2009

5.2009-2011. Середньовічна Європа, Візантія, Русь політичні, економічні і культурні зв’язки (ІХ–ХІV ст.)-2010

6.2009-2011. Середньовічна Європа, Візантія і Русь політичні, економічні і культурні зв’язки (ІХ–XІV ст.)-2011

7.2012-2014. Русь у візантійських та західноєвропейських джерелах ІХ–XV ст.-2012

8.2012-2014. Русь у візантійських та західноєвропейських джерелах ІХ–XV ст.-2013

9.2012-2014. Русь у візантійських та західноєвропейських джерелах IX‒XV ст. -2014

10.2015-2017. Середньовічна Європа, Візантія, Русь політичні, економічні та культурні зв’язки (IX–XIV ст.)-2015

11.2015-2017. Середньовічна Європа, Візантія, Русь політичні, економічні та культурні зв’язки (IX–XIV ст.)-2016

Нагороди

2002 р. – Лауреат премії імені Михайла Грушевського Президії НАН України.

2012 р. – Відзнака Президента України — ювілейна медаль “20 років незалежності України” (Указ Президента України від 27 січня 2012 р.). Високу державну відзнаку отримав за вагомі особисті заслуги у державотворчій, соціально-економічній, культурно-освітній діяльності, сумлінне і бездоганне служіння Українському народові та з нагоди Дня Соборності та Свободи України

2014 р. – Лауреат Державної премії в галузі науки і техніки (Указ Президента України Петра Порошенка від 8 грудня 2015 р.). Високу державну відзнаку отримав за співавторство у праці “Історія української культури” (у п’яти томах і дев’яти книгах).

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!