Войтович Леонтій Вікторович

Посада: завідувач кафедри історії середніх віків та візантиністики

Науковий ступінь: доктор історичних наук

Вчене звання: професор

Наукові інтереси

Генеалогія правлячих династій, княжа доба, слов’янський етногенез.

Курси

Публікації

Електронні варіанти публікацій:

Княжа доба на Русі_портрети еліти. – Біла Церква, 2006.

Галицько-волинські етюди. – Біла Церква, 2011

Князь Лев Данилович_Славетні постаті середньовіччя. – Вип. 1. – Львів, 2012.

Князь Рюрик. – Біла Церква, 2014

Галич у політичному житті Європи XI–XIV століть. – Львів, 2015.

Більше електронних варіантів публікацій на сторінці вченого у  соціальній мережі для співпраці вчених Academia.edu.

Наукові праці Л. В. Войтовича_повний перелік

Найважливіші публікації:

 1. Генеалогія династії Рюриковичів. – Київ, 1990. – 227 с.
 2. Генеалогія династій Рюриковичів і Гедиміновичів. – Київ, 1992. – 199 с.
 3. Удільні князівства Рюриковичів і Гедиміновичів у XII- XVI ст. Історико-генеалогічне дослідження. – Львів, 1996. – 256 с.
 4. Удiльнi князiвства Рюриковичiв i Гедимiновичiв у ХII-XVI ст. [Таблицi]. – Львів, 1996. – 80 с. [50 табл.]
 5. Князівські династії Східної Європи (кінець IX – початок XVI ст.). Склад, суспільна і політична роль. Історико-генеалогічне дослідження. – Львів, 2000. – 649 с.
 6. “Teraturgema” Афанасiя Кальнофойського як джерело з генеалогiї князiвських родин. – Львiв, 2000. – 40 с.
 7. Нащадки Чінгіз-хана: Вступ до генеалогії Чингізидів-Джучидів. – Львів, 2004. – 249 с.
 8. Княжа доба на Русі: портрети еліти. – Біла Церква, 2006. – 784 с.
 9. Степи України у другій половині ХІІІ – середині XV ст. // Історія українського козацтва. Нариси у двох томах. – Т.1. – Київ, 2006. – С. 37–57.
 10. Правлячі династії Європи. – Біла Церква, 2008. – 464 с.
 11. Волинська земля // Україна: Литовська доба 1320–1569. – Київ, 2008. – С. 43–74. (у співавторстві)
 12. Генеалогія [Спеціальні історичні дисципліни. Зошит 2.]. Навчальний посібник. – Львів, 2008. – 218 с. (у співавт. з О. Целуйко).
 13. Формування кримськотатарського народу: вступ до етногенезу. – Біла Церква, 2009. – 214 с.
 14. Medium aevum: Середні віки. Підручник з історії середніх віків для історичних факультетів університеті. – Львів, 2010. – 502 с. (у співавторстві з Н. Козаком, Ю. Овсінським, М. Чорним)
 15. Галицько-волинські етюди. – Біла Церква, 2011. – 480с.
 16. Історія Візантії: Вступ до візантиністки. – Львів, 2011. – 880 с. (у співавторстві з А Домановським, Н. Козаком, І. Лильо, М. Мельником, С. Сорочаном, О. Файдою)
 17. Генеалогія. Навчальний посібник для студентів історичних факультетів. – Умань, 2011. – 190 с. (у співавторстві з І. Кривошея, Ір. Кривошея, О.Целуйко)
 18. Князь Лев Данилович / Славетні постаті середньовіччя. – Вип. 1. – Львів, 2012. – 181 с.
 19. Король Данило Романович / Славетні постаті середньовіччя. – Вип. 3. – Біла Церква, 2013. – 240 с.(у співавторстві з В. Александровичем)
 20. Лев Данилович, князь галицько-волинський (бл. 1225 – бл. 1301). – Львів, 2014. – 314 с.
 21. Князь Рюрик. – Біла Церква, 2014. – 128 с.
 22. Галич у політичному житті Європи XI–XIV століть. – Львів, 2015. – 478 с.

Література про вченого_повний перелік

Вибрана література про вченого:

 1. Пришляк Я. Видатні особистості Миколаївщини. – Миколаїв-Монреаль-Львів, 1998. – С. 80-81.
 2. Українська історіографія на зламі ХХ і ХХІ століть: здобутки і проблеми / За ред. Л. Зашкільняка. Львів, 2004. – С. 255.
 3. Львівщина і львів’яни. Енциклопедично-біографічний довідник / За ред. С. Давимуки. – Львів, 2004. – С. 62.
 4. Львівський національний університет ім. І.Франка. Довідник. – Львів, 2004. – С. 94-95.
 5. Ісаєвич Я. Д. Войтович Леонтій Вікторович // Енциклопедія сучасної України. – Т. 5. – Київ, 2006. – С. 47.
 6. Литвин М. Р. До 60-річчя доктора історичних наук професора Л. В. Войтовича // Український історичний журнал. – 2011. – № 3. – С.230–231.
 7. Щодра О. Історичні дослідження Леонтія Войтовича // Actis testantibus. Ювілейний збірник на пошану Леонтія Войтовича / Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. – Вип.20. – Львів, 2011. – С.15-29.

 

Біографія

IMG_4203

Історик, доктор історичних наук (2001), професор (2007). Лауреат премії ім. М. С. Грушевського (2002) та Державної премії в галузі науки і техніки (2014). Дійсний член НТШ (2013).

Народився 16.05.1951 р. в родині репресованих галицьких інтелігентів на засланні (м. Єманжелінськ Челябінської області, Росія). Закінчив середню школу № 1 у м. Миколаєві Львівської обл. (1967) та механіко-машинобудівний факультет Львівського політехнічного інституту за спеціальністю “динаміка і міцність машин” (1972), інженер-механік-дослідник.

Кандидатська дисертація – “Удільні князівства Рюриковичів і Гедиміновичів у ХІІ – XVI ст.” (1994), науковий керівник – д.і.н. Я.Д.Ісаєвич. Докторська дисертація – “Князівські династії Східної Європи (кінець ІХ – початок   XVI ст.): склад, суспільна і політична роль” (2001), науковий консультант – акад. НАН України Я.Д.Ісаєвич.

Був заступником командира мотострілецького батальйону з технічної частини. Працював у Берегівському філіалі Всесоюзного державного інституту ремонту і експлуатації машинно-тракторного парку, де займався розробкою обладнання для обслуговування і ремонту колісних та гусеничних машин, пройшовши шлях від конструктора ІІІ кат. до провідного конструктора і завідувача сектором (8 його розробок були в серійному виробництві, а підйомник для важких вантажних автомобілів відзначений медалями Виставки досягнень народного господарства СРСР); Берегівському меблевому комбінаті (головний механік і головний інженер), Миколаївській райдержадміністрації Львівської обл. (перший заступник голови), Миколаївській районній раді (заступник голови), Львівському національному університеті імені Івана Франка (з 2001 р. – професор кафедри давньої історії України та допоміжних історичних дисциплін,  з 2006 р. – завідувач кафедри історії середніх віків і візантиністки) та Інституті українознавства імені Івана Крип’якевича НАН України (з 1995 р. за сумісництвом – старший та провідний науковий співробітник відділу історії середніх віків).

Історією фахово почав займатися з початку 1980-х рр. під керівництвом академіка НАН України Я. Д. Ісаєвича (з 1995 р. безпосередньо у відділі, яким до 2010 р. керував академік). Досліджує генеалогію правлячих династій Центрально-Східної Європи, історію Галицько-Волинської держави, середньовічну військову історію та проблеми слов’янського етногенезу.

Автор близько 500 праць, в т. ч. 20 монографій, 3 підручників і 3 навчальних посібників. Брав участь у більше 100 українських та міжнародних наукових конференцій (Войтович Л. В._участь у наукових конференціях). Науковий консультант успішно захищених 3 докторських дисертацій (С. В. Шеломенцев-Терський, М. М. Волощук, В. Д. Гупало) та науковий керівник 6 кандидатських дисертацій (Н. П. Зубашевський, М. М. Куцин, С.О. Козловський, С. П. Юрейко, І. Л. Паршин, І. Ю. Папа) (Войтович Л. В._науковий консультант та керівник дисертацій).

Головний редактор часопису “Археологічні дослідження Львівського університету”, член редколегій періодичних збірників “Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність”, “Княжа доба”, “Вісник Львівського університету. Серія історична”, “Вісник інституту археології”, “Дрогобицький краєзнавчий збірник”, „Генеалогічні записки Українського геральдичного товариства”, “Średniowiecze Polskie і Powszechne” (Катовіце), “Rossica Antiqua” (Санкт-Петербург), “Нартекс” (Харків).

Нагороди

2002 р. – Лауреат премії імені Михайла Грушевського Президії НАН України.

2012 р. – Відзнака Президента України — ювілейна медаль “20 років незалежності України” (Указ Президента України від 27 січня 2012 р.). Високу державну відзнаку отримав за вагомі особисті заслуги у державотворчій, соціально-економічній, культурно-освітній діяльності, сумлінне і бездоганне служіння Українському народові та з нагоди Дня Соборності та Свободи України

2014 р. – Лауреат Державної премії в галузі науки і техніки (Указ Президента України Петра Порошенка від 8 грудня 2015 р.). Високу державну відзнаку отримав за співавторство у праці “Історія української культури” (у п’яти томах і дев’яти книгах).

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!