Проекти і наукові теми

Наукові школи

1_2006 2_2007 3_2008 4_2009 5_2010 6_2011 7_2012 8_2013 9_2014 10_2015 11_2016

Співпраця з українським науковим середовищем

1_2006 2_2007 3_2008 4_2009 5_2010 6_2011 7_2012 8_2013 9_2014 10_2015 11_2016

Теми, які виконують у межах робочого часу

1_2006 2_2007 3_2008 4_2009 5_2010 6_2011 7_2012 8_2013 9_2014 10_2015 11_2016

2016

2015-2017. Археологічні пам’ятки Прикарпаття, Волині та Закарпаття у стародавню і ранньосередньовічну добу-2016

2015-2017. Етнокультурні процеси в Україні у другій половині XIX – на початку XXI ст.-2016

2015-2017. Галичина наприкінці XIX – у першій половині ХХ ст. суспільство, культура, історична пам’ять-2016

2015-2017. Особливості розвитку та функціонування державних, самоврядних та церковних інститутів на українських землях-2016

2015-2017. Розвиток спеціальних історичних дисциплін в Україні-2016

2014-2016. Скерованість та динаміка змін в сучасному українському суспільстві-2016

2015-2017. Середньовічна Європа, Візантія, Русь політичні, економічні та культурні зв’язки (IX–XIV ст.)-2016

2015-2017. Народи Центральної та Східної Європи суспільно-політичні зв’язки та культурні взаємини-2016

2015-2017. Світові інтеграційні процеси у другій половині XX – на початку XXI ст.-2016

2015-2017. Суспільно-політичні та національно-етнічні процеси на західноукраїнських землях (остання третина XVIII–XX ст.)-20162015-2017.

2015

2015-2017. Археологічні пам’ятки Прикарпаття, Волині та Закарпаття у стародавню і ранньосередньовічну добу-2015

22015-2017. Етнокультурні процеси в Україні у другій половині XIX – на початку XXI ст.-2015

015-2017. Галичина наприкінці XIX – у першій половині ХХ ст. суспільство, культура, історична пам’ять-2015

2015-2017. Особливості розвитку та функціонування державних, самоврядних та церковних інститутів на українських землях-2015

2015-2017. Розвиток спеціальних історичних дисциплін в Україні-2015

2015-2017. Суспільно-політичні та національно-етнічні процеси на західноукраїнських землях (остання третина XVIII–XX ст.)-2015

2015-2017. Середньовічна Європа, Візантія, Русь політичні, економічні та культурні зв’язки (IX–XIV ст.)-2015

2015-2017. Народи Центральної та Східної Європи суспільно-політичні зв’язки та культурні взаємини-2015

2015-2017. Світові інтеграційні процеси у другій половині XX – на початку XXI ст.-2015

2014-2016. Скерованість та динаміка змін в сучасному українському суспільстві-2015

2014

2012-2014. Матеріальна та духовна культура населення Карпато-Волинського регіону в давньоісторичну та середньовічну добу-2014

2012-2014. Традиційно-побутова культура українців південно-західного історико-етнографічного регіону-2014

2012-2014. Галичина у контексті європейської історії кінця XVIII ‒ першої половини XX ст.-2014

2012-2014. Західноукраїнські землі в період середньовіччя та ранньомодерного часу-2014

2012-2014. Розвиток архівної справи, документознавства та спеціальних історичних дисциплін-2014

2012-2014. Громадсько-політична та професійна діяльність української інтелігенції у ХІХ–ХХ ст.-2014

2012-2014. Русь у візантійських та західноєвропейських джерелах IX‒XV ст. -2014

2012-2014. Вузлові питання історії країн Центрально-Східної Європи-2014

2012-2014. Країни Західної Європи та Північної Америки в системі міжнародних відносин XIX‒XX ст.-2014

2014-2016. Скерованість та динаміка змін в сучасному українському суспільстві-2014

2013

2012-2014. Матеріальна та духовна культура населення Карпато-Волинського регіону в давньоісторичну та середньовічну добу-2013

2012-2014. Традиційно-побутова культура українців південно-західного історико-етнографічного регіону-2013

2012-2014. Галичина у контексті європейської історії кінця ХVIII – першої половини ХХ ст.-2013

2012-2014. Західноукраїнські землі в період середньовіччя та ранньомодерного часу-2013

2012-2014. Розвиток архівної справи, документознавства та спеціальних історичних дисциплін-2013

2012-2014. Громадсько-політична та професійна діяльність української інтелігенції у ХІХ – ХХ ст.-2013

2012-2014. Русь у візантійських та західноєвропейських джерелах ІХ–XV ст.-2013

2012-2014. Вузлові питання історії країн Центрально-Східної Європи-2013

2012-2014. Країни Західної Європи та Північної Америки в системі міжнародних відносин XIX – XX ст.-2013

2011-2013. Конструювання групових ідентичностей, формування суспільних лояльностей-2013

2012

2012-2014. Матеріальна та духовна культура населення Карпато-Волинського регіону в давньоісторичну та середньовічну добу-2012

2012-2014. Традиційно-побутова культура українців південно-західного історико-етнографічного регіону-2012

2012-2014. Галичина у контексті європейської історії кінця ХVIII – першої половини ХХ ст.-2012

2012-2014. Західноукраїнські землі в період середньовіччя та ранньомодерного часу-2012

2012-2014. Розвиток архівної справи, документозваства та спеціальних історичних дисциплін-2012

2012-2014. Русь у візантійських та західноєвропейських джерелах ІХ–XV ст.-2012

2012-2014. Вузлові питання історії країн Центрально-Східної Європи-2012

2012-2014. Країни Західної Європи та Північної Америки в системі міжнародних відносин XIX – XX ст.-2012

2011

2009-2011. Культурно-історичні процеси в Карпато-Волинському регіоні у первісну та середньовічну добу-2011

2009-2011. Традиційна етнічна культура українців-2011

2009-2011. Суспільно-політичне та громадське життя на західних землях України у першій половині XX ст.-2011

2009-2011. Суспільно-політичний та економічний розвиток Правобережної України у ІХ–ХVІІІ ст.-2011

2009-2011. Українська інтелігенція у ХІХ – ХХ ст. формування, світогляд, професійна та громадська діяльність-2011

2009-2011. Середньовічна Європа, Візантія і Русь політичні, економічні і культурні зв’язки (ІХ–XІV ст.)-2011

2009-2011. Слов’янський світ і Україна історичні зв’язки і паралелі-2011

2009-2011. Історія суспільно-політичних відносин країн Європи та Америки-2011

2011-2013. Конструювання групових ідентичностей, формування суспільних лояльностей-2011

2010

2009-2011. Культурно-історичні процеси у Карпато-Волинському регіоні у первісну та середньовічну добу-2010

2009-2011. Традиційна етнічна культура українців-2010

2009-2011. Українська інтелігенція у ХІХ – ХХ ст. формування, світогляд, професійна та громадська діяльність-2010

2009-2011. Суспільно-політичний та економічний розвиток Правобережної України у ІХ–ХVІІІ ст.-2010

2009-2011. Суспільно-політичне та громадське життя на західних землях України у першій половині ХХ ст.-2010

2009-2011. Середньовічна Європа, Візантія, Русь політичні, економічні і культурні зв’язки (ІХ–ХІV ст.)-2010

2009-2011. Слов’янський світ і Україна історичні зв’язки і паралелі-2010

2009-2011. Історія суспільно-політичних відносин країн Європи та Америки-2010

2009

2009-2011. Культурно-історичні процеси у Карпато-Волинському регіоні у первісну та середньовічну добу-2009

2009-2011.Традиційна етнічна культура українців-2009

2009-2011. Суспільно-політичне та громадське життя на західних землях України у першій половині ХХ ст.-2009

2009-2011. Суспільно-політичний та економічний розвиток Правобережної України у ІХ–ХVІІІ ст.-2009

2009-2011. Українська інтелігенція у ХІХ – ХХ ст. формування, світогляд, професійна та громадська діяльність-2009

2009-2011. Середньовічна Європа, Візантія, Русь політичні, економічні і культурні зв’язки (ІХ–ХІV ст.)-2009

2009-2011. Слов’янський світ і Україна історичні зв’язки і паралелі-2009

2009-2011. Історія суспільно-політичних відносин країн Європи та Америки-2009

2008-2010. Соціокультурні виміри пострадянського суспільства національне, регіональне (г)локальне-2009

2008

2005-2008. Історія та культура населення басейну Верхнього Дністра, Західного Бугу та Стиру від найдавніших часів до епохи середньовіччя-2008

2005-2008. Етнічні процеси в Україні-2008

2005-2008. Політичні партії на Західній Україні у міжвоєнний період-2008

2005-2008. Західноукраїнські землі в епоху пізнього середньовіччя та ранньомодерної доби-2008

2005-2008. Розвиток спеціальних історичних дисциплін в Україні теорія та практика-2008

2005-2008. Західноукраїнські землі в ХІХ-ХХ ст. етносоціальний аспект-2008

2005-2008. Історія та культура населення Центрально-Східної Європи від найдавніших часів до XVII ст.-2008

2005-2008. Народи Центральної і Східної Європи та Україна історичні зв’язки і взаємини-2008

2005-2008. Країни Західної Європи та Північної Америки в новий та новітній час проблеми історії та історіографії-2008

2008-2010. Соціокультурні виміри пострадянського суспільства національне, регіональне (г)локальне-2008

2007

2005-2008. Історія та культура населення басейну Верхнього Дністра, Західного Бугу та Стиру від найдавніших часів до епохи середньовіччя-2007

2005-2008. Етнічні процеси в Україні-2007

2005-2008. Політичні партії на Західній Україні у міжвоєнний період-2007

2005-2008. Західноукраїнські землі в епоху пізнього середньовіччя та ранньомодерної доби-2007

2005-2008. Розвиток спеціальних історичних дисциплін в Україні теорія та практика-2007

2005-2008. Західноукраїнські землі в ХІХ–ХХ ст. етносоціальний аспект-2007

2005-2008. Історія та культура населення Центрально-Східної Європи від найдавніших часів до XVII ст.-2007

2005-2008. Народи Центральної і Східної Європи та Україна історичні зв’язки і взаємини-2007

2005-2008. Країни Західної Європи та Північної Америки в новий та новітній час проблеми історії та історіографії-2007

2006

2005-2008. Історія та культура населення басейну Верхнього Дністра, Західного Бугу та Стиру від найдавніших часів до епохи середньовіччя-2006

2005-2008. Етнічні процеси в Україні-2006

2005-2008. Політичні партії на Західній Україні у міжвоєнний період-2006

2005-2008. Західноукраїнські землі в епоху пізнього середньовіччя та ранньомодерної доби-2006

2005-2008. Розвиток спеціальних історичних дисциплін в Україні теорія та практика-2006

2005-2008. Західноукраїнські землі в ХІХ–ХХ ст. етносоціальний аспект-2006

2005-2008. Історія і культура країн Центрально-Східної Європи та Середземномор’я у ІV-ХVІІ ст.-2006

2005-2008. Народи Центральної і Східної Європи та Україна історичні зв’язки і взаємини-2006

2005-2008. Країни Західної Європи та Північної Америки в новий та новітній час проблеми історії та історіографії-2006

2005-2007. Соціологічні виміри сучасного українського суспільства регіоналізм, інституціоналізація та структурні трансформації-2006