Адміністрація та Вчена рада факультету

Деканат

ДеканпрофесорСтепан Качараба
Заступники декана
з наукової і навчально-виховної роботидоцентОлег Дудяк
з наукової і навчально-виховної роботиІлля Паршин
з навчально-методичної роботиБогдана Сипко

Рада факультету

Голова радипрофесорСтепан Качараба
Заступник головипрофесорОлексій Сухий
СекретардоцентСтепан Білостоцький
Члени радипрофесори:Леонтій Войтович,
Михайло Глушко,
Віктор Голубко,
Леонід Зашкільняк,
Костянтин Кондратюк,
Юрій Пачковський,
Роман Сілецький,
Роман Шуст
доценти:Зоя Баран,
Наталія Білас,
Олег Дудяк,
Андрій Заяць,
Тетяна Лапан,
Ярослав Онищук,
Ігор Підкова,
Роман Сирота,
Олег Файда,
Ольга Щодра
Роман Масик,
Ілля Паршин,
Богдана Сипко
студенти:Віталій Пих
Оксана Горак
Софія Олійник
Петро Сітек
Вікторія Парфьонова