Спеціальність 054 «Соціологія»

Галузь знань – 05 «Соціальні та поведінкові науки»

Освітньо-професійна програма – «Соціологія»

Звіт самооцінювання

Програма візиту

Оголошення про відкриту зустріч

Репозитарій магістерських робіт

9-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Аналітична соціологія 16 16 1:1 Залік
Іноземна мова для наукових публікацій 20 0:1,3 Іспит
Іноземна мова за фаховим спрямуванням 32 0:2 Залік
Інституціональний аналіз сучасного суспільства 16 32 1:2 Іспит
Культурсоціологічний аналіз сучасного суспільства 32 16 2:1 Іспит
Соціальне проектування 32 16 2:1 Залік
Дисципліна на вибір 1:Моделі соціальної політики 16 16 1:1 Залік
Порівняльний аналіз соціальних капіталів локальних спільнот 16 16 1:1 Залік
Дисципліна на вибір 2:Компаративний аналіз соціоісторичних процесів і структур 32 16 2:1 Залік
Соціологія науки та інновацій 32 16 2:1 Залік

10-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Виробнича практика 180 0:11,3 Диф. залік
Іноземна мова за фаховим спрямуванням 24 0:1,5 Іспит
Магістерський семінар 36 0:2,3 Залік
Моделювання та прогнозування соціальних процесів 24 12 1,5:0,8 Залік
Нові виміри сучасного соціологічного знання 36 2,3:0 Іспит
Пакети прикладних програм у соціологічних дослідженнях 36 0:2,3 Іспит
Дисципліна на вибір 1:Моніторинг та оцінка соціальних проектів і програм 24 0:1,5 Залік
Практикум з соціальної аналітики 24 0:1,5 Залік

11-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Виробнича (переддипломна) практика 90 0:5,6 Диф. залік
Кваліфікаційна (магістерська) робота 360 0:22,5 Іспит
Магістерський семінар 50 0:3,1 Залік
Методологія стратифікаційного аналізу сучасного суспільства 20 0:1,3 Іспит
Соціологія безпеки 20 20 1,3:1,3 Іспит
Дисципліна на вибір 1:Моніторинг та оцінка соціальних проектів і програм 40 0:2,5 Залік
Практикум з соціальної аналітики 40 0:2,5 Залік
Дисципліна на вибір 2:Ділові комунікації 20 20 1,3:1,3 Залік
Дисципліна на вибір 3:Моніторинг та оцінка системи охорони здоров’я 20 20 1,3:1,3 Залік
Дисципліна на вибір 4:Оцінка ефективності PR-технологій 20 20 1,3:1,3 Залік
Оцінка ефективності рекламних компаній 20 20 1,3:1,3 Залік