Актуальні питання історії України ХІХ-ХХст.: проблеми та інтерпретації

Тип: Нормативний

Кафедра: новітньої історії україни імені михайла грушевського

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1120професор Кондратюк К. К.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1110Істм-61cпрофесор Кондратюк К. К.