Дунайська імперія: історія монархії Габсбургів

Тип: На вибір ВУЗу

Кафедра: нової та новітньої історії зарубіжних країн

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
43Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
432Турмис Н. В.Іст-21c, Іст-22c, Іст-23c

Опис курсу

Дунайська імперія: історія монархії Габсбургів 

Пропонований курс охоплює період ХІІІ – поч. ХХ ст. і є складовою як всесвітньої, так і національної історії та тематично пов’язаний з іншими курсами, що читаються на історичному факультеті.

 Метою курсу є формування знань про місце та роль Дунайської монархії в історії Європи.

 Завдання курсу:

  • ознайомити студентів з періодами становлення, розквіту та занепаду  Дунайської  монархії;
  • висвітлити історію династії Габсбургів, зокрема династичну політику,

принципи престолонаступності та проблеми спадкування трону;

  • розкрити механізми функціонування багатонаціональної імперії;
  • охарактеризувати адміністративні, освітні, соціальні та економічні реформи кін. XVIII – поч. XX ст.;
  • визначити основні пріоритети та напрямки зовнішньої політики;
  • окреслити міжнаціональні протиріччя та способи врегулювання конфліктів;
  • з’ясувати роль Габсбургів у формуванні української модерної нації.

         Вимоги до знань та вмінь студентів. Студент повинен

знати: основні події,  генеалогію династії, характеризувати геополітичні та реформаторські здобутки монархів та отримати базові знання для глибшого розуміння національної історії;

оперувати поняттями: Rudolfinische Hausordnung”, Bella gerant alii, tu felix Austria nubeAlles Erdreich ist Österreich untertanAEIÖU, “Прагматична санкція”, “Allgemeine Schulordnung”, “Весна народів”, неоабсолютизм, “Жовтневий диплом”, Цислейтанія, Транслейтанія;

вміти: аналізувати джерела, критично співставляти та верифікувати факти, простежувати причинно-наслідкові зв’язки між подіями та явищами, вільно оперувати термінами та поняттями в контексті окресленого курсу.

 

Силабус:

Завантажити силабус