Європейська культура модерної епохи

Тип: На вибір студента

Кафедра: нової та новітньої історії зарубіжних країн

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
113.5Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1124доцент Сіромський Р. Б.Ісом-61c

Опис курсу

Анотація навчальної дисципліни:

Курс  “Європейська культура модерної епохи” передбачає висвітлення основних напрямків розвитку культури країн Заходу в модерну епоху. У центрі аналізу зміни періоду Відродження та Просвітництва. Мета курсу полягає у формуванні в студентів знань про причини, особливості та наслідки культурних змін; засвоєнні магістрантами системи  історичних знань, умінь та навичок.

Результати навчання:

l знати:

 • основні тенденції та напрямки розвитку модерної культури;
 • ключових діячів західної культури та їхні твори;
 • регіональні особливості розвитку культури.

l вміти:

–    аналізувати передумови та причини культурних змін;

–    порівнювати культурні досягнення різних країн та мистецьких шкіл;

–    оцінювати твори культури з наукової точки зору і з огляду їхньої естетичної цінності для сьогодення.

Опис

Рекомендована література

Базова

 1. Верман К. История искусства всех времен и народов. Москва: АСТ, 2001.
 2. Гомбрих Э. История искусства / Пер. с нем. Москва: АСТ, 1998.
 3. Ильина Т. История искусств. Западноевропейское искусство. Москва: Высшая школа, 2000.
 4. Історія світової культури: навч. посібник / В. Шейко, О. Гаврющенко, О. Кравченко. Київ: Кондор, 2006.
 5. Історія світової культури: навч. посібник. Кер. авт. колективу Л. Левчук. Київ: Центр учбової літератури, 2010.
 6. Історія світової цивілізації: Соціокультурний розвиток людства: навч. посібник / Ю. Павленко. Відп. ред. С. Кримський. Київ: Либідь, 1999.
 7. Лекції з історії світової та вітчизняної культури: навч. посібник / За ред. А. Яртися, В. Мельника. Львів: Світ, 2005.
 8. Лосєв І. Історія і теорія світової культури: Європейський контекст. Навч. посібник. Київ: Либідь, 1995.
 9. Arcangeli A. Cultural History: A Concise Introduction. New York: Routledge, 2012.
 10. Bartlett R. The Civilization of the Italian Renaissance. A Sourcebook. Toronto: University of Toronto Press, 2011.

 

Допоміжна

 1. Арган Дж. К. История итальянского искусства. Москва: Радуга, 1990.
 2. Базен Ж. Барокко и рококо / Пер. с фр. Москва: Слово, 2001.
 3. Буркхард Я. Культура Италии в эпоху Возрождения: Опыт исследования. Москва: Юрист, 1996.
 4. Вельфлин Г. Классическое искусство: Введение в изучение итальянского Возрождения / Пер. с нем. СПб.: Алетейя, 1999.
 5. Даниэль С. Европейский классицизм. Москва: Азбука, 2003.
 6. Делюмо Ж. Цивилизация Возрождения. Екатеринбург: У-Фактория, 2006.
 7. Зиммель Г. Избранное. Т. 1. Философия культуры. Москва: Юрист, 1996.
 8. История искусства: Ренессанс. Москва АСТ, 2003.
 9. Історія країн Західної Європи та Північної Америки Нового часу (кінець XV – початок ХІХ ст.: навч. посіб. / З. Баран, С. Качараба, Р. Сіромський, Б. Чума; за ред. З. А. Баран. – Київ: Знання, 2015.
 10. Куннас Т. Зло. Розкриття сутності зла у літературі та мистецтві / Пер. з фін. Київ: Ніка-Центр, 2015.
 11. Мак-Ґрат А. Інтелектуальні витоки європейської Реформації. Київ: Ніка-Центр, 2013.
 12. Мак-Ніл В. Піднесення Заходу. Історія людської спільноти / Пер. з англ. Київ: Ніка-Центр, 2011.
 13. Шоню П. Цивилизация Просвещения. Екатеринбург; Москва: У-Фактория; АСТ,
 14. Brewer D. The Enlightenment Past: reconstructing 18th century French thought. Cambridge: Cambridge University Press, 2008.
 15. Dupré L. The Enlightenment and the Intellectual Foundations of Modern. Culture. New Haven and London: Yale University Press, 2004.
 16. Edelstein D. The Enlightenment: A Genealogy. Chicago: University of Chicago Press, 2010.
 17. Himmelfarb The Roads to Modernity – The British, French and American Enlightenments, New York: Vintage, 2004.
 18. Johnson The Renaissance: A Short History. New York: The Modern Library, 2000.
 19. Plumb J. H. The Italian Renaissance. New York: American Heritage, 2001.

Матеріали

Інформаційні ресурси

 1. The Renaissance: The ‘Rebirth’ of Science & Culture [Електронний ресурс]// Режим доступу: https://www.livescience.com/55230-renaissance.html
 2. The Renaissance e [Електронний ресурс]// Режим доступу: http://history-world.org/renaissance.htm
 3. The Scientific Revolution [Електронний ресурс]// Режим доступу: http://www.iun.edu/~hisdcl/h114_2002/scientificrevolution.htm

 

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму