Інформаційні ресурси в сучасному освітньому процесі

Тип: На вибір студента

Кафедра: історії середніх віків та візантиністики

Опис курсу

Мета курсу: Невід’ємною частиною фахової підготовки історика – освітянина є вміння якісно опрацьовувати та аналізувати інформаційні ресурси, а відтак, курс покликаний критично осмислювати та фахово застосовувати основі інформаційні ресурси з історичної тематики: підручники, монографії, історичну періодику, енциклопедії тощо. Окрім цього, курс покликаний ознайомити студентів зі сучасними історичними тенденціями, історичними схемами та концепціями, які слід використовувати в начальному процесі. В ході курсу студенти повинні отримати необхідні знання для опрацювання електронних інформаційних ресурсів, навігації в базах даних та створення статей для мережі Вікіпедія. Важлива роль у ході академічного курсу відводиться використанню і особливостях ілюстративного матеріалу (картини, гравюри, карти, мініатюри) та застосуванню технічних засобів (створення, відбір, обробка матеріалів та показ слайд-шоу) на уроках чи лекціях з історії.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму