Історія Західної Європи і Америки ХХ – ХХІ ст.

Тип: Нормативний

Кафедра:

Опис курсу

 

Екзаменаційні питання

Тематика рефератів

Рекомендована література

1. Баран З., Кипаренко Г., Мовчан С., Швагуляк М. Новітня історія країн Західної Європи та Північної Америки. 1918–1945 рр. За ред. М. Швагуляка. Львів, 2005 (2008).
2. Газін В., Копилов А. Новітня історія країн Європи та Америки: 1918–1945 рр. Кам’янець-Подільський, 1997.
3. Газін В., Копилов С. Новітня історія країн Європи та Америки (1945–2000 роки): Навчальний посібник. Київ, 2004.
4. Гобсбаум Е. Вік екстремізму: Коротка історія ХХ віку (1914–1991). Пер. з англ. Київ, 2001.
5. Гренвилл Дж. История ХХ века. Люди. События. Факты. Пер. с англ. Москва, 1999.
6. Дейвіс Н. Європа. Історія / Пер. з англ. Київ, 2000.
7. Джонсон П. Современность. Мир с 20-х по 90-е годы. Пер. с англ. Т. 1–2. Москва, 1995.
8. Егер О. Всемирная история. Том 4. Новейшая история. – Москва, 1999.
9. Заболотный В. Новейшая история стран Европы и Северной Америки. Конец ХХ – начало ХХІ века. Москва, 2004.
10. История новейшего времени стран Европы и Америки. 1918–1945. Под ред. Е. Язькова. Москва, 2004.
11. История новейшего времени стран Европы и Америки. 1945–2000. Под ред. Е. Язькова. Москва, 2002.
12. Іваницька О. Новітня історія країн Європи та Америки (1945–2002). – Вінниця, 2003.
13. Історія сучасного світу: соціально-політична історія XV–XX століть: навч. посіб. За ред. Ю. Горбача. Київ, 2012.
14. Качараба С., Сіромський Р. Історія Західної Європи та Америки др. пол. ХХ – поч. ХХІ ст.: практикум. Львів, 2015.
15. Мисик Л. Новітня історія країн Європи та Америки (1918–2007): навч. посіб. Київ, 2008.
16. Міжнародні відносини та зовнішня політика (1945–70-і роки) / В. Манжола та ін. Київ, 2003.
17. Міжнародні відносини та зовнішня політика (1980–2000 роки) / Л. Гайдуков та ін. Київ, 2001.
18. Новейшая история стран Европы и Америки. ХХ век / Под ред. А. Родригеса и М. Пономарева. Ч. 1 (1900–1945). Москва, 2001.
19. Новейшая история стран Европы и Америки. ХХ век. В 3-х ч. / Под ред. А. Родригеса и М. Пономарева. Ч. 2–3. 1945–2000. Москва, 2001.
20. Новітня історія країн Західної Європи та Північної Америки (1945 р. – початок ХХІ ст.): [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] / Баран З. А., Кипаренко Г. М., Козицький А. М., Мовчан С. П., Сіромський Р. Б., Швагуляк М. М.; за ред. М. М. Швагуляка. Львів, 2011(2015).
21. Орлова Т. Історія сучасного світу. Навчальний посібник. Київ, 2006.
22. Орлова Т. Всесвітня історія. Історія цивілізацій. Київ, 2012.
23. Павлюк В. Новітня історія Західної Європи та Північної Америки (1918–1945 рр.). Львів, 2010.
24. Постоловський Р., Троян С., Федорак В. Світ на зламі епох: історія кінця ХІХ – середини ХХ ст. Київ, 2000.
25. Сич О. Історія західного суспільства в міжвоєнний період (1919–1939 рр.). Чернівці, 2008.
26. Сіромський Р. Історія Західної Європи та Америки др. пол. ХХ – поч. ХХІ ст. Практикум для студентів історичного факультету. Львів, 2008.
27. Суспільно-політична історія країн Європи в ХХ столітті / О. Сич, А. Мінаєв. Чернівці, 2011.
28. Hart B., Carr R. The Global 1920s: Politics, Economics and Society. London; New York, 2016,
29. Henig R. Versailles and after, 1919–1933. London; New York, 2005.
30. Paxton R., Hessler J. Europe in the Twentieth Century. 5-th ed. Wadsworth, 2012.
31. Twisted Paths: Europe 1914–1945. Ed. by R. Gerwath. Oxford, 2008.

Рекомендована література