Історія Росії: імперія і нації

Тип: На вибір студента

Кафедра: історії центральної та східної європи

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
113.5Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1124доцент Полещук Т. С.Ісом-61c

Опис курсу

Росія імперія і нації

Рекомендована література

Бовуа Д. Гордиев узел Российской империи: Власть, шляхта и народ на Правобережной Украине (1793–1914) / Авт. перевод с франц. – М.: НЛО, 2011.

Западные окраины Российской империи / Ред. М. Долбилов, А. Миллер. – М.: НЛО, 2006.

Земський Ю. Польська, російська та українська еліти в змаганнях за Правобережну Україну середини ХІХ ст. – Хмельницький, 2011.

Каппелер А. Росія як поліетнічна імперія: Виникнення. Історія. Розпад. – Львів: Вид-во УКУ, 2005.

Когут З. Коріння ідентичності: Студії з ранньомодерної та модерної історії України. – К.: Критика, 2004.

Миллер А. И. “Украинский вопрос” в политике властей и русском общественном мнении (вторая половина ХІХ в.). – СПб: Алетейя, 2000.

Миллер А. Империя Романових и национализм. – М.: НЛО, 2006.

Мотиль О. Підсумки імперій: занепад, розпад і відродження. – К.: Критика, 2009.

Російський імперіалізм / Упор. Т. Гунчак. – К.: Вид. дім “Києво-Могилянська академія”,  2010.

Україна і Росія в історичній ретроспективі. Т.1: Верстюк В. Ф., Горобець В. М., Толочко О. П. Українські проекти в Російській імперії. – К.: Наукова думка, 2004.

Шпорлюк Р. Формування модерних націй: Україна – Росія – Польща / Пер. з англ. – К.: Дух і Літера, 2013.

Хоскинг Дж. Россия: народ и империя. – Смоленск: Русич, 2000.